IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Acces la textul integral
Anul fondării  2010
Fondatori
Institutul de Filologie al AŞM
Tirajul revistei   150
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-07 03:39
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (1 din 1)11
  2017  (1 din 1)12
  2016  (1 din 1)19
  2015  (1 din 1)15
  2013  (1 din 1)12
  2012  (1 din 1)13
  2011  (1 din 1)11
  2010  (1 din 1)39
imagine

pISSN: 1857-1948
Buletin de Lingvistica

Buletin de lingvistica


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2010 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole13232065296125
Volume83738425
Total14035803721

Vizualizări   653Descărcări   86

Conţinutul numărului de revistă

In memoriam acad. Nicolae Corlăteanu (95 de ani de la naştere)

3-5
Cosniceanu Maria

Particularităţi cantitative ale unităţilor fonematice în contextul sistemului fonologic (în baza materialului limbii engleze)

6-11

CZU: 811.111'342

Babără Nicanor, Chirdeachin Alexei

Stratificarea semantico-pragmatică a enunţului din limba română

12-17

CZU: 811.135.1'37

Bărbuţă Ion

Interpretarea dinamicii vocabularului din perspectiva principiului sistemic şi istoric

18-20

CZU: 81'374.2

Bogatu Ana

Cu privire la abilităţile de ascultare în cadrul comunicării de afaceri

21-25

CZU: [174.4+317.772]:81'272

Botnarciuc Vasile, Eţcu Ion, Sajin Angela

Arhetipuri solare in poezia contemporană

26-30

CZU: 821.135.1.09

Botnaru Tatiana

Venerîndu-mi critic-extensiv profesorul de limbă

31-33

CZU: 811.135.1

Cirimpei Victor

Unele consideraţii privind aproximarea lingvală

34-38

CZU: 811.135.1'1

Bîrsanu Aurelia

Gramatica bilingvă de la 1865 – prima Gramatică cu alfabet latin din Basarabia

39-42

CZU: 811.135.1'36(478)(091)"1865"

Codreanca Lidia

Frazeologisme biblice în lirica poeţilor Gr. Vieru şi A. Suceveanu

43-46

CZU: [811.135.1'373.7:2+821.135.1.09](478)

Colţun Gheorghe, Spirescu Monica

Sintagma stereotipă/ clişeul în traducere

47-50

CZU: 81'25'38

Condrea Iraida

Categoria diatezei în lumina cercetărilor recente

51-54

CZU: 811.135.1'366.57

Constantinovici Elena

Abordări actuale în analiza discursului

55-58

CZU: 81'42

Cosmescu Alexandru

Academicianul Nicolae Corlăteanu în aprecierea contemporanilor săi

59-63

CZU: 811.135.1(478)(092)

Cosniceanu Maria

Determinări raportuale ale numelui

64-68

CZU: 811.135.1'373.2

Dîrul Alexandru

Paradigma interpretării textului poetic în viziunea lui N. Corlăteanu

69-73

CZU: 801.73+821.135.1-1.09

Deresco Petru

Note privind corectitudinea unor denumiri şi nume proprii

74-78

CZU: 811.135.1'373.2

Dumbrăveanu Albina

Aspecte de neologizare a lexicului limbii române actuale

79-83

CZU: 811.135.1'373.43

Dumbraveanu Ion

Acad. Nicolae Corlăteanu: moştenirea sa lingvistică şi cultural-spirituală

84-86

CZU: 811.135.1(478)(092)

Eremia Anatol

Substantivitatea postverbală, paraverbalitatea şi verbalitatea nepredicativă în limbile balcanice (Cazuri grele de delimitare)

87-91

CZU: 811.135'367

Gabinschi Marc

Valorificarea intensităţii absolute a unor substantive în textul artistic

92-95

CZU: 811.135.1'42

Gherasim Alexandra

Rolul mitologie în formarea terminologiei biologice

96-100

CZU: 81'373.6'374.4:57+292

Manolii Adela

Restricţie şi extensiune în evoluţia semantică de la latină spre română

101-104

CZU: 811.135.1'37

Maznic Silvia

Principii ale motivării lexicale în cadrul ALM vol. II 2 (Nume de rudenie şi părţi ale corpului)

105-107

CZU: 811.135.1'373.232.4

Minciuna Elena

De la concepţia despre evoluţia limbii „per se” la managementul şi marketingul lingvistic

108-117

CZU: 81'1

Moldovanu Gheorghe

Bilingvismul precoce, un fenomen de limbi în contact

118-121

CZU: 81'246.2

Negrescu-Babuş Inna

Unele tendinţe privind concurenţa modurilor

122-127

CZU: 811.135.1'366.59

Oglindă Emilia

Sensuri noi în vocabularul românesc

128-130

CZU: 811.135.1'374.2

Onofraş Maria

Destin bucovinean exprimat în viu grai românesc

131-135

CZU: 811.135.1'282.3

Pavel Vasile

Din terminologia cromatică: albastru în limba română

136-143

CZU: 811.135.1'373

Pitiriciu Silvia

Specificul lexicului dialectal

144-146

CZU: 811.135.1'28'373

Popovschi Liliana

Repercusiune poetică şi intertextualitate în poemul mitologic Endimion în Latmos de Jorge Luis Borges

147-149

CZU: 811.134.2'22+821.134.2-1.09(82)

Raileanu Vitalie, Bunescu Lucia

Cauze intralingvistice în formarea UPS

150-154

CZU: 81'373

Savin-Zgardan Angela

Corelaţia dintre unităţile frazeologice somatice regionale şi cele literare

155-158

CZU: 811.135.1'373.7

Sclifos Valeriu

Particularităţi morfologice ale graiurilor moldoveneşti din sud-estul Ucrainei

159-161

CZU: 811.135.1'282'366

Spînu Stela

Note despre procesul de reneologizare

162-164

CZU: 811.135.1'1'373

Stanţieru Svetlana

Comportamentul gramatical al adverbelor în limba română

165-169

CZU: 811.135.1'366.624

Şişcanu-Boz Olga

Intertextualitatea şi obiectivul unei gramatici dialogice

170-175

CZU: 811.135.1'36'42

Ungureanu Elena

Specificul derivatelor de la verbe polisemantice

176-179

CZU: 811.135.1'367.625

Ungureanu Violeta