IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2000
Fondatori
Institutul de Filologie al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-18 12:18
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2016  (2 din 3)21
  2015  (3 din 3)46
  2014  (3 din 3)52
  2013  (3 din 3)50
  2012  (3 din 3)48
  2011  (2 din 3)44
  2010  (2 din 3)64
  2009  (3 din 3)52
  2008  (3 din 3)57
  2007  (2 din 3)63
  2006  (1 din 3)22
  2005  (2 din 3)67
  2004  (2 din 3)100
  2003  (2 din 3)72
  2002  (2 din 3)75
  2001  (4 din 3)124
imagine

pISSN: 1857-1905
Metaliteratură
Categoria:
  • C (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Studii contrastive în filologia romano-germanică.Lingvistică teoretică şi aplicativă, istoria şi teoria literaturii.Interacţiuni culturale în sociumul polietnic al RM.Etnii şi relaţii interetnice în RM.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2001 - 2016
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole957516817620465
Volume3932208645
Total9965490256849

Vizualizări   983Descărcări   25

Conţinutul numărului de revistă

Poezia lui Gheorghe Voda: modelul panteistic 3-7
Roşca Timofei
Elogiu poetului Grigore Vieru (cu ocazia conferirii titlului de Doctor Honoris Causa al U.P.S. "Ion Creanga") 8-11
Burlacu Alexandru
Serafim Saka, maestru al dialogului (problematica publicistici literare) 12-13
Apetri Dumitru
Subtextul filosofico-estetic al conceptului bahtinian de dialog 14-23
Gavrilov Anatolie
Exagium: paradigma celor 6 accepţii de A. Marino 23-26
Dodu-Savca Carolina
Structura discursului narativ la Leon Donici 27-34
Porubin Lilia
Tipul boierului inadaptat în opera lui Ioan-Alexandru Bratescu-Voinesti şi a lui Mihail Sadoveanu 35-38
Ionesi-Aniţoi Galina
Real şi imaginar în proza lui M. Blecher 39-43
Potîng Tatiana
Constelaţia Creaţiei sau zeiţele fertilităţii 43-48
Grati Aliona
Dialogul intertextual în nuvela cinematografică Se caută un paznic de V. Ioviţă 48-52
Zaharia Viorica
Poezia lui Nicolae Dabija între ofensivă şi defensivă 52-55
Corcinschi Nina
Comparaţia modernă - figură amfibologică în poezia lui Gr. Chiper 55-59
Raileanu Vitalie
Despre bacovianism ca stare de spirit în poezia basarabeană 59-68
Vlas Vladimir
Homo gallicus în miturile identitare 69-75
Prus Elena
Dostoievski şi Religia 75-77
Don (Ciobanu) Lilia
Studentul francez şi cele trei „vârste” ale Cartierului Latin 77-80
Murahovschi Andrei
O perspectivă de interferenţă a sentimentului naturii: Eminescu şi şcoala romantică engleză 80-83
Cucerescu Vasile
Mitul Electrei în versiunile lui Giraudoux, Eliot, Hofmannsthal şi Strauss 83-95
Golban Tatiana
Concepţia despre om în sentimentalism 95-98
Taraburca Emilia
Despre coloritul local în romantismul rus 98-105
Topor Gabriela
Aforistica lui Dimitrie Cantemir 106-111
Dolgan Mihail
Continuitatea unor tradiţii consemnate de Ion Neculce 111-117
Smolniţchi Dumitriţa
Mihai Eminescu şi romantismul european 118-121
Sauca Pantelimon
Profiluri literare de Ion Ciocanu 122-124
Caraman Vlad
Restaurarea unui text folcloric pierdut (subiectul ciobanul nefericit), locul şi valoarea lui în cultura populară a românilor 125-130
Cirimpei Victor
Gheorghe V. Madan, folclorist şi etnograf 132-147
Trofimov Maria
Psihologia personajului literar şi contextul social–temporal 148-149
Rufanda Lilia
Remitizarea mitului la Mircea Eliade 150-154
Roşioru-Grâu Natalia
Relaţii intertextuale în proza lui Urmuz (paratextualitate) 154-163
Baculea Maria
Noua structură a romanului camilpetrescian 163-172
Munteanu Viorica
Aspecte ale cercetarii terminologiei militare 172-176
Butuc Marin
Actualizarea virtuemelor din sememul câine în paremiologia românească 174-176
Ciocârlan Veronica
Docimologia: restricţii contextuale şi tendinţe de dezvoltare 177-180
Rotaru Carolina
Tehnici de lectura în formarea competenţelor lectorale: lectura extracurriculara 187-189
Şchiopu Ala
Lecţia de predare a biografiei şi activităţii scriitorului (a textului nonliterar) – mijloc de dezvoltare a competenţelor comunicative 181-189
Frunze Lilia
Antinomiile social-psihologice ale mentalităţii ţărăneşti în epocile de tranziţie 190-196
Ionesi-Aniţoi Galina, Gavrilov Anatolie
Eroul ca personaj privat: Letopiseţul lui Azarie 197-201
Suff (Cartaleanu) Elena