IBN
Close
Apetri Dumitru
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 46. Publicaţii la conferinţe din RM - 16.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 8
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 12
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 22
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 14

2023 - 2

Dialog folcloric româno-ucrainean în perioada 1954-1985: hermeneutica receptării
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 6. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-7-7.
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalități de receptare/promovare a literaturii și folclorului românesc din Basarabia și regiunea Cernăuți în Ucraina: ultimele 7 decenii
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 5

Caragiale în spaţiul culturii ruse: interpretări critice şi evocări beletristice
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Conferința științifica „Ion Luca Caragiale și personajele sale emblematice” (170 de ani de la naștere)
2022. . ISBN (pdf) 978-9975-3387-8-3.
Disponibil online 21 July, 2022. Descarcări-20. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenomenul Creangă în evocări poetice
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grigore Vieru: Răsărit falnic, afirmare grațioasă, posteritate de invidiat
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 2. 2022. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 1 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Literatura română din Republica Moldova în spaţiul cultural ucrainean: antologii genuriale
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1(316) / 2022 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 April, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-501
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Receptarea literaturii române din Republica Moldova în Ucraina: antologii plurigenuriale
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 2(317) / 2022 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 29 August, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Receptarea prozei din Republica Moldova în Ucraina în a doua jumătate a secolului al XX-lea
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 2(314) / 2021 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 August, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Silviu Berejan – lingvist admirabil şi conducător ştiinţific onorabil
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3387-7-6.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-510
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Comori folclorice româneşti: veşmântul lor firesc
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opera crengiană în ecouri universale
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opera lui Ion Creangă în spaţiul est slav. Hermeneutica receptării: 1955-1990
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1-2(307-308) / 2020 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-824
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Receptarea poeziei românești din Republica Moldova și regiunea Cernăuți în Ucraina prin traduceri: aspectul selectării
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 5-6(311-312) / 2020 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-599
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spre miezul de foc al „Luceafărului” eminescian: versiuni rusești
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Paul GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
Disponibil online 6 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Iuri Kojevnikov admirator şi promotor al literelor româneşti în spaţiul culturii ruse
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-696
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marii clasici ai literaturii române în spaţiul est-slav. Hermeneutica receptării: 1950–2019
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(55) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-910
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opera lui I. L. Caragiale în arealul cultural est-slav: interpretări critice
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 August, 2019. Descarcări-33. Vizualizări-840
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traductologia şi imagologia: domenii exegetice tangenţiale
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 5-6(305-306) / 2019 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-833
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Cu ochiul exegetic pe cei înstrăinaţi
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie al AŞM
Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3131-8-6.
Disponibil online 2 March, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-640
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Logodit cu proza vieţii prin publicistică şi eseu
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 2(238) / 2017 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 31 May, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-783
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mihai Cimpoi, opțiuni estetice și sete de universal
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie al AŞM
Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3131-8-6.
Disponibil online 2 March, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-721
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un pasionat al cercetării arhivistice
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(46) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 24 November, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-799
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Contribuţia traductologiei la promovarea dialogului intercultural
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 7. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-655
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Creangă – dickens – twain: comunitate tematică, viziuni artistice
Nedu Liudmila , Apetri Dumitru
Universitatea de Stat din Comrat
Роль образования в подготовке конкурентоспособных специалистов. Студенческие исследования
2015. Комрат 2015г. .
Disponibil online 27 October, 2019. Descarcări-70. Vizualizări-1369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dumitru Matcovschi în dialog poetic cu ctitorul spiritualităţii româneşti
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 September, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-746
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eminesciana poetică: o nouă modalitate de comunicare cu spiritualitatea ucraineană
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-644
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opera poetică a lui Lucian Blaga în arealul spiritualităţii ruse: hermeneutica receptării
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(279-280) / 2015 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 14 September, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-1218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Critica lui Alexandru Burlacu: cumpănirea valorilor
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(273) / 2014 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 13 January, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-958
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eminescologia: apariţii editoriale de anvergură
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(273) / 2014 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 13 January, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-1018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exegeza literară, vocaţie şi pasiune constantă
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 1(35) / 2014 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 23 October, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-880
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Actul traducerii artistice în co ncep ţia etnop siholo gică
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(270) / 2013 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 14 March, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-870
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dr. hab. Anatol Gavrilov la 70 de ani
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(28) / 2013 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-969
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Cercetătorul relaţiilor literare moldo- ucrainene
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(27) / 2012 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-779
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Igor Creţu – promotor al culturii poetice universale
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(260) / 2012 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-972
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Igor Creţu: creativitate în replăsmuirea poeziei eseniene
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie al AŞM
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediţia 1. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-4354-5-1.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzii. Texistenţe de Alexandru Burlacu
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(264) / 2012 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-768
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Mihai Cimpoi, opţiuni estetice şi sete de universal
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 1-2(26) / 2011 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-803
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

Dialog intercultural: Moldova, Ucraina, Rusia
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(17) / 2010 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-1312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme literare şi de artă în dialogurile lui Serafim Saka
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(248) / 2010 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-968
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regionalismul în actul traducerii literare
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanLimbă, limbaj, vorbire (In memoriam acad. Silviu Berejan şi acad. Grigore Vieru)
Ediția 3. 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4132-8-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 5

Iuri Kojevnikov – interpret şi traducător al literaturii române
Apetri Dumitru
Metaliteratură
Nr. 5-6(19) / 2008 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-595
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lirica eminesciană în veşmînt alolingv
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(238) / 2008 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-734
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Magda Jeanrenaud. Universaliile traducerii. Studii de traductologie
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(236) / 2008 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 26 November, 2013. Descarcări-137. Vizualizări-1876
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Receptarea prin traduceri a creaţiei eminesciene în spaţiul cultural rusesc
Apetri Dumitru
Metaliteratură
Nr. 3-4(18) / 2008 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valori moral-etice în creaţia druţiană
Apetri Dumitru
Metaliteratură
Nr. 1-2(17) / 2008 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-739
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Tabletă (telegramă de felicitare)
Pavel Vasile , Apetri Dumitru
Metaliteratură
Nr. 1-2(15) / 2007 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-765
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un valoros studiu monografic sau poezia văzută din interior
Apetri Dumitru
Metaliteratură
Nr. 1-2(15) / 2007 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-726
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 3

Interpretarea critică – formă de receptare literară valorică
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 12 / 2005 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-726
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul traducţiilor artistice şi imperativele criticii şi ştiinţei literare (comunicare la Simpozionul Internaţional despre traduceri. Chişinău, 11 decembrie, 2004)
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 12 / 2005 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Serafim Saka, maestru al dialogului (problematica publicistici literare)
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 11 / 2005 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-609
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 62