IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   400
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-12-20 17:18
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 4 / 2023  (4 din 4)29    CZU
 2023  (4 din 4)113    
Nr. 4(71) 29CZU
Nr. 3(70) 29CZU
Nr. 2(69) 27CZU
Nr. 1(68) 28CZU
 2022  (4 din 4)114    
Nr. 4(67) 30CZU
Nr. 3(66) 28CZU
Nr. 2(65) 25CZU
Nr. 1(64) 31CZU
 2021  (4 din 4)116    
Nr. 4(63) 31CZU
Nr. 3(62) 30CZU
Nr. 2(61) 28CZU
Nr. 1(60) 27CZU
 2020  (4 din 4)124    
Nr. 4(59) 27CZU
Nr. 3(58) 32CZU
Nr. 2(57) 31CZU
Nr. 1(56) 34CZU
 2019  (4 din 4)135    
Nr. 4(55) 35CZU
Nr. 3(54) 33CZU
Nr. 2(53) 33CZU
Nr. 1(52) 34CZU
 2018  (4 din 4)142    
Nr. 4(51) 33CZU
Nr. 3(50) 36CZU
Nr. 2(49) 31CZU
Nr. 1(48) 42CZU
 2017  (4 din 4)149    
Nr. 4(47) 37CZU
Nr. 3(46) 39CZU
Nr. 2(45) 40CZU
Nr. 1(44) 33CZU
 2016  (4 din 4)166    
Nr. 4(43) 37CZU
Nr. 3(42) 43CZU
Nr. 2(41) 46CZU
Nr. 1(40) 40CZU
 2015  (4 din 4)163    
Nr. 4(39) 41CZU
Nr. 3(38) 38CZU
Nr. 2(37) 42CZU
Nr. 1(36) 42CZU
 2014  (4 din 4)172    
Nr. 4(35) 40CZU
Nr. 3(34) 38CZU
Nr. 2(33) 45CZU
Nr. 1(32) 49CZU
 2013  (4 din 4)169    
Nr. 4(31) 38CZU
Nr. 3(30) 47CZU
Nr. 2(29) 42CZU
Nr. 1(28) 42CZU
 2012  (4 din 4)160    
Nr. 4(27) 64CZU
Nr. 3(26) 10CZU
Nr. 2(25) 31CZU
Nr. 1(24) 55CZU
 2011  (4 din 4)200    
Nr. 4(23) 38CZU
Nr. 3(22) 38CZU
Nr. 2(21) 66CZU
Nr. 1(20) 58CZU
 2010  (4 din 4)197    
Nr. 4(19) 76CZU
Nr. 3(18) 42CZU
Nr. 2(17) 38CZU
Nr. 1(16) 41CZU
 2009  (4 din 4)158    
Nr. 4(15) 38CZU
Nr. 3(14) 40CZU
Nr. 2(13) 42CZU
Nr. 1(12) 38CZU
 2008  (3 din 4)109    
Nr. 4(11) 35CZU
Nr. 3(10) 34CZU
Nr. 1-2(9) 40CZU
 2007  (3 din 4)101    
Nr. 4(8) 57CZU
Nr. 2-3(7) 27CZU
Nr. 1(6) 17CZU
 2006  (1 din 4)32    
Nr. 3-4(5) 32CZU
imagine

pISSN: 1857-0461
eISSN: 2587-3687
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (27.05.2022-27.05.2026)
  • B (18.07.2017-18.07.2021)
  • B (21.07.2014-21.06.2017)
  • B (27.06.2013-27.06.2014)
  • C (30.04.2009-26.06.2013)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole25202965509571262137401
Volume671193085026
Total2587308481762152

Vizualizări   1685Descărcări   197

Conţinutul numărului de revistă

Academia de Științe a Moldovei, o nouă abordare a rolului ei în societate 7-7
Condraticova Liliana
Muzeul Național de Artă al Moldovei – provocări și perspective de promovare a valorilor culturale naționale în context internațional 8-11
Zbârnea Tudor
A fost aleasă noua conducere a Academiei de Științe a Moldovei – un pas spre performanță, vizibilitate și consolidare a comunității științifice 12-13
Oportunități de dezvoltare a platformei electronice științifico-educaționale RENAM – GEANT 14-21

DOI: 10.5281/zenodo.3364300

CZU: 004.7+001.891

Secrieru Grigore , Bogatencov Petru , Tighineanu Ion
Metodologii de identificare și selectare a criteriilor de evaluare a interfețelor softurilor educaționale de matematică 22-30

DOI: 10.5281/zenodo.3364318

CZU: 004:51

Caftanatov Olesea
Sintetizarea prin electroeroziunea carburilor pe suprafeţele metalice 31-34

DOI: 10.5281/zenodo.3364304

CZU: 539.21+544.6+621.9.047

Kazak Natalia
La un jubileu de la cucerirea Lunii, sau cum Sovietele au pierdut cursa 35-40

DOI: 10.5281/zenodo.3364308

CZU: 629.7

Ursachi Veaceslav
Etapele procesului de restructurare a ecosistemului petrofit pe suprafața haldelor de steril din cariera „Lafarge Ciment” 41-47

DOI: 10.5281/zenodo.3364322

CZU: 504.064.3:574(478)

Certan Corina
Produsele forestiere nelemnoase cu potențial terapeutic din Republica Moldova 48-53

DOI: 10.5281/zenodo.3364324

CZU: [630*2:633.88+581/582](478)

Novac Gheorghe
Măsuri de sporire a capacității de producție a solurilor erodate 54-62

DOI: 10.5281/zenodo.3364326

CZU: 631.4

Andrieş Serafim , Filipciuc Vladimir
Potențialul productiv și stabilitatea lui la soiurile de grâu comun de diferită proveniență ecologogeografică 63-66

DOI: 10.5281/zenodo.3364328

CZU: 633.1

Postolati Alexei , Kunz Karoline , Rudoi Marina
Neurochirurgia, o ştiinţă în plină schimbare 67-73

DOI: 10.5281/zenodo.3364334

CZU: 616.8-089

Zapuhlîh Grigore
Фармакоэпидемиологическое исследование бронходилататоров при хронической обструктивной болезни легких в г. Кишиневe и г. Курскe 74-82

DOI: 10.5281/zenodo.3364337

CZU: 616.24-036.12-07-085

Гикавый Виктор , Клюева Елена , Поветкин Сергей , Бачинский Николай , Подгурски Лилия , Цуркан Лучия , Польшакова Ирина , Киану Марин
De pe malul Senei pe crestele Carpaților: geograful francez Emmanuel de Martonne și recunoașterea academică românească 83-91

DOI: 10.5281/zenodo.3364339

CZU: 061.12(498)(091)+91(44)(092)

Ursu Vasile-George
Relațiile politice moldo-venețiene în debutul luptei antiotomane a lui Ștefan cel Mare (1471–1475) 92-98

DOI: 10.5281/zenodo.3364343

CZU: 94(478)"1471-1475"

Mărculeţ Vasile
Tehnologii educaționale inovaționale la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți instruirea adaptivă 99-105

DOI: 10.5281/zenodo.3364349

CZU: 378.147

Gaşiţoi Natalia , Zastînceanu Liubov
Competenţe digitale dezvoltate la studenţi în cadrul cursului universitar „Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale” 106-113

DOI: 10.5281/zenodo.3364347

CZU: 378.147:004

Popov Lidia
Bunul-simţ sau ce poate ţâşni din inteligenţa unui critic literar 114-117

DOI: 10.5281/zenodo.3364355

CZU: 821.135.1.09

Grati Aliona
Rostul lui Dumnezeu și implicația diavolului în aforismele lui Grigore Vieru 118-124

DOI: 10.5281/zenodo.3364359

CZU: 821.135.1-84(478).09

Gîrlea Olesea
Anatol Ciocanu, „Amantul a cinci mașini de scris” 125-129

DOI: 10.5281/zenodo.3364361

CZU: 821.135.1-1(478).09

Burlacu Alexandru
Opera lui I. L. Caragiale în arealul cultural est-slav: interpretări critice 130-135

DOI: 10.5281/zenodo.3364363

CZU: 821.135.1.09

Apetri Dumitru
Palatul Președintelui Republicii Moldova 136-146

DOI: 10.5281/zenodo.3364379

CZU: [72(091)+725.17(478-25)]

Şlapac Mariana , Andrieş-Tabac Silviu
Spațialitatea publică în structura complexurilor vitivinicole autohtone 147-153

DOI: 10.5281/zenodo.3364381

CZU: 725.42:663.2+338.48:634.8

Trifan Aurelia
Patrimoniu și patrimonializare: experiența țărilor europene și a Republicii Moldova 154-160

DOI: 10.5281/zenodo.3364377

CZU: 008(478+4)

Miron Marina , Nicoglo Diana
Auguste Baillayre – director şi fondator al colecţiilor de artă basarabeană 161-166

DOI: 10.5281/zenodo.3364383

CZU: 75.04(478)(092)

Stăvilă Tudor
Artele decorative naţionale într-o lucrare fundamentală 167-168

CZU: 745(478)

Marian Ana
Din trecutul muzical național. Anastasia Dicescu – artistă lirică emergentă 169-171

CZU: [782.1.071+792.54.071](498)

Mustea Gheorghe
Savantul care a dus numele neamului său departe în lume. Academicianul Gheorghe GHIDIRIM la 80 de ani 172-173

CZU: 61(478)(092)

Ababii Ion
Un destin științific exemplar. Academicianul Alexandru ROŞCA la 85 de ani 174-175

CZU: 1(478)(092)

Moraru Victor , Juc Victor
Personalitate marcantă a științei și practicii medicale. Academicianul Gheorghe PALADI la 90 de ani 176-177

CZU: 61(478)(092)

Ababii Ion , Cerneţchi Olga
Contribuții la ecologia umanității. Membrul corespondent al AȘM Ion DEDIU la 85 de ani 178-178

CZU: 57(478)(092)

Nedealcov Maria , Stegărescu Vasile , Bunduc Petru , Ursu Andrei , Bulimaga Constantin , Tărîţă Anatolie , Bejan Iurie , Sîrodoev Ghenadie , Bacal Petru , Răileanu Valentin , Donica Ala
Fizica și pedagogia ca mod de a fi. Academicianul Alexei Simaşchevici la 90 de ani 180-181

CZU: 53(478)(092)

Profesorul și cercetătorul autentic. Doctorul în istorie Valentin BURLACU la 60 de ani 182-183

CZU: 94(478)(092)

Enciu Nicolae , Xenofontov Ion