IBN
Close
Corcinschi Nina
Cuvinte-cheie (220): Eros (4), death (4), suffering (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 68. Publicaţii la conferinţe din RM - 9. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Eugen Simion și proba revizuirilor estetice
Corcinschi Nina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1(313) / 2021 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Filologia modernă: Realizări şi perspective in context european
Corcinschi Nina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
les nouveaux «conflits» du corps amoureux dans la postmodernité
Corcinschi Nina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Literature
Vol. 7L. 2020. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-10-5.
Disponibil online 12 October, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectul Diaspora filologică
Corcinschi Nina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Romanul basarabean. Poetici ale resentimentului (I)
Corcinschi Nina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 3-4(309-310) / 2020 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Intermezzo. „Alarma metafizică” a corpului
Corcinschi Nina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 1 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recuperări ale iubirii creștinești în literatura contemporană
Corcinschi Nina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Moştenire, Influenţă, Continuitate
Ediţia 12. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-0-6.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vasile BAHNARU și Gheorghe E. COJOCARU: recuperări inedite ale istoriei
Corcinschi Nina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Împlinirea prin iubire. Imaginarul eroticonului unitiv
Corcinschi Nina
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(295-296) / 2018 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 10 May, 2018. Descarcări-27. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alexandru Robot, prozatorul
Corcinschi Nina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-377-5.
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Frunze de dor: deschideri subversive ale erosului auroral
Corcinschi Nina
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(48) / 2018 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 14 May, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personaje ale erosului: iubiții și iubitorii
Corcinschi Nina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(39) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 25 November, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poetul Alexandru Robot. Curbe și sinapse moderniste
Corcinschi Nina
Institutul de Filologie al AŞM
Intertext
Nr. 1-2(45-46) / 2018 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 28 July, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Des-frânările crengiene şi travestiul comic al dorinţei
Corcinschi Nina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.4. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-337-9.
Disponibil online 20 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Radu Petrescu și condiția romanului metaerotic
Corcinschi Nina
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(46) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 24 November, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie. Romanul optzecist în căutare şi afirmare
Corcinschi Nina
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(293-294) / 2017 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-24. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Romanul Singur în faţa dragostei: de la iubirea ca asimilare la iubirea ca dăruire
Corcinschi Nina
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(293-294) / 2017 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-35. Vizualizări-845
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Cartea din mana lui Hamlet. Nina Corcinschi in dialog cu Andrei Ţurcanu (IV)
Corcinschi Nina1, Ţurcanu Andrei2
1 Institutul de Filologie al AŞM,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 1(42) / 2016 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 20 June, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-649
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cartea din mâna lui Hamlet. Nina Corcinschi in dialog cu Andrei Ţurcanu (V)
Corcinschi Nina1, Ţurcanu Andrei12
1 Institutul de Filologie al AŞM,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 2(43) / 2016 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 23 November, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răzvan Voncu. La rampă: Poeţi români de azi
Corcinschi Nina
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 1(42) / 2016 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 20 June, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 78