IBN
Close
Suff (Cartaleanu) Elena
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 16.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Note pentru o didactică a traducerii
Suff (Cartaleanu) Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(139) / 2021 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 30 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Lectura ca sursă de informare pentru alte lecturi: viaţa cotidiană privită prin literatură
Suff (Cartaleanu) Elena
Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(122) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 5 October, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Învaţă de la toate: cultura civică – o competenţă transdisciplinară
Suff (Cartaleanu) Elena
Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(110-111) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cărţile audio ca resursă didactică în studiul limbii şi literaturii
Suff (Cartaleanu) Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(40) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 15 September, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Textul literar şi educaţia civică: manus manum lavat
Suff (Cartaleanu) Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(102) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 September, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Istoria pentru literatură şi literatura pentru istorie: o abordare interdisciplinară a textului artistic
Suff (Cartaleanu) Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(99-100) / 2016 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 13 March, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Citind, învăţ să fiu: sugestii metodologice pentru implementarea cursului opţional
Suff (Cartaleanu) Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(93-94) / 2015 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 7 August, 2017. Descarcări-24. Vizualizări-632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Despre un alt fel de traducere
Suff (Cartaleanu) Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(86) / 2014 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 August, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iulia Caproş. Students from Košice at Foreign Universities Before and During the Reformation Period in the Town, Kiel: Solivagus-Verlag, 2013
Suff (Cartaleanu) Elena
"Ion Creanga" State Pedagogical University of Chisinau
Plural. History, Culture, Society
Nr. 1-2 / 2014 / ISSN 2345-1262 / ISSNe 2345-184X
Disponibil online 15 June, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

O abordare şcolară a schiţei Vizită... de I.L. Caragiale: comentariu socio-cultural
Suff (Cartaleanu) Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(69-70) / 2011 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 20 September, 2017. Descarcări-31. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Imaginea străinului în cronicile moldoveneşti din secolul XVI
Suff (Cartaleanu) Elena
Metaliteratură
Nr. 1(13) / 2006 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-619
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 2

Domnitorul ca promotor al echilibrului(în cronicile moldoveneşti din sec. XVI)
Suff (Cartaleanu) Elena
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 12 / 2005 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eroul ca personaj privat: Letopiseţul lui Azarie
Suff (Cartaleanu) Elena
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 11 / 2005 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2004 - 2

Copiii în cronicile moldovenesti (I)
Suff (Cartaleanu) Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 9 / 2004 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simboluri zoologice în Letopisetul lui Macarie
Suff (Cartaleanu) Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 10 / 2004 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2003 - 1

Cronicile de curte din secolul XVI: protagonişti şi eroi
Suff (Cartaleanu) Elena
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 8 / 2003 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16