IBN
Close

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Hits: 184 Unique visitors: 115
..........................................................................................................................................
Reviste ştiinţifice de profil de categoria C la 20-02-2018 - 24
..........................................................................................................................................
ABCDEFGHIJLMNPQRSTUV
ЗСЭ
..........................................................................................................................................
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Categoria:C
ISSN:1857-3592
..........................................................................................................................................
Administrarea Publică
Categoria:C
ISSN:1813-8489
..........................................................................................................................................
Arta Medica
Categoria:C
ISSN:1810-1852
..........................................................................................................................................
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Categoria:C
ISSN:1857-0011
..........................................................................................................................................
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Categoria:C
ISSN:1857-0046
..........................................................................................................................................
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Categoria:C
ISSN:1857-365X
..........................................................................................................................................
History and Politics. Revistă de Istorie şi Politică
Categoria:C
ISSN:1857-4076
..........................................................................................................................................
Intellectus
Categoria:C
ISSN:1810-7079
..........................................................................................................................................
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Categoria:C
ISSN:2345-1130
..........................................................................................................................................
Legea şi Viaţa
Categoria:C
ISSN:1810-309X
..........................................................................................................................................
Medicina stomatologică
Categoria:C
ISSN:1857-1328
..........................................................................................................................................
Meridian Ingineresc
Categoria:C
ISSN:1683-853X
..........................................................................................................................................
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Categoria:C
ISSN:1810-648X
..........................................................................................................................................
Moldoscopie
Categoria:C
ISSN:1812-2566
..........................................................................................................................................
Philologia
Categoria:C
ISSN:0236-3119
..........................................................................................................................................
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Categoria:C
ISSN:1857-0224
..........................................................................................................................................
Relaţii internaţionale. Plus
Categoria:C
ISSN:1857-4440
..........................................................................................................................................
Revista Botanică
Categoria:C
ISSN:1857-095X
..........................................................................................................................................
Revista de Cercetări în Comerţ, Management şi Dezvoltare Economică
Categoria:C
ISSN:2345-1424
..........................................................................................................................................
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Categoria:C
ISSN:2345-1467

 
 

1-20 of 24