IBN
Close
Taraburca Emilia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 16. Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Discursul umanist al operei lui Antoine de Saint-Exupéry
Taraburca Emilia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Stiințe umanistice. Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8..
Disponibil online 3 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experimentul în dramaturgia din secolul al XX-lea
Taraburca Emilia
Universitatea de Stat din Moldova
Intertext
Nr. 1-2(53-54) / 2020 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 1 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Consolidând valori comune
Taraburca Emilia
Universitatea de Stat din Moldova
Magazin bibliologic
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 24 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criza valorilor: catalizator al proceselor literare din secolul al XX-lea
Taraburca Emilia
Universitatea de Stat din Moldova
Un veac de conflagrații: realitate și ficțiune
Ediția a 7-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-72-366-4.
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt de salut la deschiderea conferintei
Taraburca Emilia
Universitatea de Stat din Moldova
Un veac de conflagrații: realitate și ficțiune
Ediția a 7-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-72-366-4.
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dupa un veac: fata si reversul. Argument
Taraburca Emilia , Pilchin Maria
Universitatea de Stat din Moldova
Un veac de conflagrații: realitate și ficțiune
Ediția a 7-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-72-366-4.
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filosofia lui Blaise Pascal –  argumentul cunoașterii condiției umane de ieri și de astăzi
Taraburca Emilia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(124) / 2019 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 August, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tensiunea „etic – estetic” în opera lui Oscar Wilde
Taraburca Emilia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 2. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-51-8.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Repere ale filosofiei existențialiste în literatura engleză și germană de la mijlocul secolului XX
Taraburca Emilia
Universitatea de Stat din Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
Ediția 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-604-9.
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Antropologie filosofică în Cugetări de B. Pascal
Taraburca Emilia
Universitatea de Stat din Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
Ediția 2. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-433-5.
Disponibil online 1 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Dadaismul şi literatura modernistă
Taraburca Emilia
Universitatea de Stat din Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-71-790-8.
Disponibil online 8 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Avangarda literară: dadaismul
Taraburca Emilia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe umanistice
2014. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Actualitatea valorilor iluministe pentru omul contemporan
Taraburca Emilia
Universitatea de Stat din Moldova
Metaliteratură
Nr. 1-2(32) / 2013 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 23 February, 2014. Descarcări-62. Vizualizări-868
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Аспекти от българо-молдовските литературни взаимоотношения през ХХ век
Taraburca Emilia
Молдавский Государственный Университет
Славянские чтения
Nr. 2(8) / 2013 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 27 October, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Drama existenţei şi incomunicabilitatea în teatrul absurdului
Taraburca Emilia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(54) / 2012 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 24 September, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vinovatul fără vină (Franz Kafka)
Taraburca Emilia
Universitatea de Stat din Moldova
Intertext
Nr. 1-2(22) / 2012 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-589
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Postmodernismul în opera lui Iordan Radicikov
Taraburca Emilia
Universitatea de Stat din Moldova
Metaliteratură
Nr. 5-6(22) / 2009 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 3

Corelaţia „Univers Rustic – Cultură Urbană” în literatura bulgară contemporană
Taraburca Emilia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 6(16) / 2008 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-691
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ion Druţă şi literature bulgară din secolul al XX-lea
Taraburca Emilia
Universitatea de Stat din Moldova
Philologia
Nr. 5-6(240) / 2008 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe în dramaturgia universală din sec. XX: teatrul epic
Taraburca Emilia
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(48) / 2008 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 25