IBN
Închide

Lista articolelor în limba bulgara

Print PDF
Afisarea articolelor: 1-8(8)
2001
1.

Дали наистина калчо е от „кал”, а кирчо – от „кир”

. Metaliteratură. 2001, nr. 3, 79-78. ISSN 1857-1905. (Fără categorie)
2.

Мадарски конник и съвременните му конни образи

. Metaliteratură. 2001, nr. 3, 84-79. ISSN 1857-1905. (Fără categorie)
3.

Висше образование, познание и самосъзнание в България

. Metaliteratură. 2001, nr. 3, 92-87. ISSN 1857-1905. (Fără categorie)
4.

Върху някои аспекти на усвояване на български език като чужд от ученици билингви

. Metaliteratură. 2001, nr. 3, 151-149. ISSN 1857-1905. (Fără categorie)
5.

Ролята на комуникативноречевата насоченост при обучението на бел в мултиетническата среда

. Metaliteratură. 2001, nr. 3, 153-151. ISSN 1857-1905. (Fără categorie)
6.

Префиксация в съвременния български език и нейното участие в процеса на видообразуване

. Metaliteratură. 2001, nr. 3, 157-153. ISSN 1857-1905. (Fără categorie)
7.

Интерпритирано интервью: "Христо Ботев с изящната си българска реч запали устрем в бъдещето"

. Metaliteratură. 2001, nr. 3, 172-168. ISSN 1857-1905. (Fără categorie)
8.

Рецензия на книгата на Елена Налбантова „Подстъпи към съвременната българска поезия от Бесарабия и Таврия“

. Metaliteratură. 2001, nr. 3, 280-278. ISSN 1857-1905. (Fără categorie)
 
 

1-8 of 8