IBN
Închide
Aniţoi (Ionesi) Galina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 25. Publicaţii la conferinţe din RM - 13. Publicaţii peste hotare - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 6
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 10
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 9
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2022 - 4

Elena Țau: vocația cercetării
Aniţoi (Ionesi) Galina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Rigoare exegetică și vocație pedagogică
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-481-7.
Disponibil online 28 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personajul tranziției. Drama emigrantului în romanele „Fetița care se juca de-a Dumnezeu” de Dan Lungu și „Tötentanz sau Viața unei nopți” de Claudia Partole
Aniţoi (Ionesi) Galina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”: 65 de ani de la fondare.
Ediţia 16. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3518-8-1.
Disponibil online 15 December, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pledoarie pentru neuitarea lui Eminescu
Aniţoi (Ionesi) Galina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1(316) / 2022 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The lonely children of transition
Aniţoi (Ionesi) Galina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Journal of Romanian Literary Studies
Nr. 28 / 2022 / ISSN 2248-3004
Disponibil online 1 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

„Tranziție” și „tranzitologie”. O examinare istorico-teoretică
Aniţoi (Ionesi) Galina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Eugeniu Coşeriu: 100 de ani de la naştere. Limbajul ca sumă de valori
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3274-4-2.
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alecu Donici, profil literar şi cultural (aproape) complet
Aniţoi (Ionesi) Galina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 21 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre efectul „tunel” și semiologia tranziției
Aniţoi (Ionesi) Galina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3387-7-6.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mihai Cimpoi despre Radu Petrescu: scriitura ca act existențial
Aniţoi (Ionesi) Galina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 5 August, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradoxurile tranziției. Personajele lui Dan Lungu, Iulian Ciocan și Dumitru Crudu între nostalgie și schimbare
Aniţoi (Ionesi) Galina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 2(314) / 2021 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 August, 2021. Descarcări-31. Vizualizări-647
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Representations of the transition in prose from Bessarabia
Aniţoi (Ionesi) Galina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Literature
Ediția a 7-a, Lite. 2020. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-10-5.
Disponibil online 1 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipostaze ale personajului tranziției: politicianul („aleșii poporului”)
Aniţoi (Ionesi) Galina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Paul GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
Disponibil online 6 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orizonturi – un roman al introspecției
Cimpoi Mihai , Aniţoi (Ionesi) Galina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un promotor al dialogului intercultural. Dr. Dumitru APETRI la 80 de ani
Aniţoi (Ionesi) Galina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(58) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Imaginea-oglindă în creația lui Hoffmann
Aniţoi (Ionesi) Galina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanSpiritus loci: interferențe, confluență, rezistență
Ediţia 13. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-6-8.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-682
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiul integrării în ficțiunea literară a unor concepte psihanalitice
Aniţoi (Ionesi) Galina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Moştenire, Influenţă, Continuitate
Ediţia 12. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-0-6.
Disponibil online 19 August, 2019. Descarcări-28. Vizualizări-738
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema „omului în fața oglinzii” la M. Bahtin și J. Lacan. Dialogul teoriilor
Aniţoi (Ionesi) Galina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Caietele Sextil Pușcariu
Ediția a 4-a. 2019. Cluj-Napoca, România. ISSN ISSN 2393 ‒ 526X ISSN‒L 2393 ‒ 526X.
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simbolistica oglinzii: de la psihanaliză la literatură
Aniţoi (Ionesi) Galina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

„Modelul meu de teoretician literar este Mihail Bahtin”
Aniţoi (Ionesi) Galina , Gavrilov Anatolie
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(48) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 14 May, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-991
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspects of Specular reflection
Aniţoi (Ionesi) Galina
“Bogdan Petriceicu-Hasdeu” Institute of Romanian Philology
Bulletin of Integrative Psychiatry
Nr. 2(77) / 2018 / ISSN 1453-7257
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenomenul reflectării: M. Bahtin vs J. Lacan
Aniţoi (Ionesi) Galina
Institutul de Filologie al AŞM
Intertext
Nr. 3-4(47-48) / 2018 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 8 August, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-795
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Aspecte ale reflexiei speculare în psihanaliză şi literature
Aniţoi (Ionesi) Galina
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 10. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 7 September, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-746
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simbol şi simbolizare în poezia lui Ion Vatamanu
Aniţoi (Ionesi) Galina
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 2(238) / 2017 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 31 May, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-703
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Aspecte ale reflexiei speculare în psihanaliză și literatură
Aniţoi (Ionesi) Galina
Institutul de Filologie al AŞM
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 1(10) / 2016 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-719
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Parvenitul – personaj al epocii de tranziţie
Aniţoi (Ionesi) Galina
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-583
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stadiul oglindă (mirror) şi geneza identităţii fiinţei umane
Aniţoi (Ionesi) Galina
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 3(41) / 2015 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 12 January, 2016. Descarcări-28. Vizualizări-857
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Parvenitul – personaj al epocii de tranziţie
Aniţoi (Ionesi) Galina
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 2(36) / 2014 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 23 October, 2014. Descarcări-21. Vizualizări-979
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 5

Drama intelectualului inadaptat în proza românească interbelică
Aniţoi (Ionesi) Galina
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(260) / 2012 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-40. Vizualizări-977
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inadaptatul în literatura română: evoluţia formelor de manifestare
Aniţoi (Ionesi) Galina
Institutul de Filologie al AŞM
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediţia 1. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-4354-5-1.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inadaptatul, învinsul vs. parvenitul, învingătorul: identităţi literare ale perioadei de tranziţie
Aniţoi (Ionesi) Galina
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanReprezentări identitare în discursul lingvistic şi literar actual
Ediția 5. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4354-1-3..
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inadaptatul. Învinsul VS parvenitul, învingătorul:Identităţi literare ale perioadei de tranziţie
Aniţoi (Ionesi) Galina
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 1-2(29) / 2012 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-822
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipologia personajului inadaptat. Abulicul. Suprasensibilii lui Alexandru Vlahuţă şi Ioan Brătescu-Voineşti
Aniţoi (Ionesi) Galina
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-1021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 4

Antinomiile social-psihologice ale mentalităţii ţărăneşti în epocile de tranziţie
Aniţoi (Ionesi) Galina , Gavrilov Anatolie
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 11 / 2005 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 4 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-722
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inadaptatul în proza românească interbelică din Basarabia
Aniţoi (Ionesi) Galina
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 12 / 2005 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipostaze tipologice ale inadaptatului: criteriul vîrstelor. Copilul/adolescentul inadaptat
Aniţoi (Ionesi) Galina
Institutul de Literatură şi Folclor
Conferinţa Internaţională a Tinerilor Cercetători
2005. Chişinău. ISBN 9975-9716-1-X.
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipul boierului inadaptat în opera lui Ioan-Alexandru Bratescu-Voinesti şi a lui Mihail Sadoveanu
Aniţoi (Ionesi) Galina
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 11 / 2005 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-736
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2004 - 2

Apariţia inadaptatului în literatura română (Mihai Eminescu, Barbu Delavrancea, Alexandru Vlahuţă, Ioan-Alexandru Bratescu-Voineşti)
Aniţoi (Ionesi) Galina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 9 / 2004 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-663
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De ce inadaptatul, învinsul, şi nu parvenitul, învingătorul?
Aniţoi (Ionesi) Galina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 10 / 2004 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-703
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2003 - 1

Tipul inadaptatului abulic. Suprasensibilii lui Alexandru Vlahuţă şi Ioan Alexandru Brătescu–Voineşti
Aniţoi (Ionesi) Galina
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 7 / 2003 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 24 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-792
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2002 - 3

Drama intelectualului inadaptat în romanul Întunecare de Cezar Petrescu
Aniţoi (Ionesi) Galina
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 5 / 2002 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-756
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia inadaptatului în literatura română
Aniţoi (Ionesi) Galina
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 6 / 2002 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-873
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipologia inadaptabilului în proza românească interbelică
Aniţoi (Ionesi) Galina
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 6 / 2002 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-918
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2001 - 1

Inadaptatul în Patul lui Procust de Camil Petrescu
Aniţoi (Ionesi) Galina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 4 / 2001 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-724
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 42 of 42