IBN
Închide
Bileţchi Nicolae
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 24. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 9
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 13
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1

2018 - 1

Romanul Povara bunătăţii noastre de Ion Druţă
Bileţchi Nicolae
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(295-296) / 2018 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 10 May, 2018. Descarcări-108. Vizualizări-1361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Mihai Cimpoi, teoretician al romanului
Bileţchi Nicolae
Institutul de Filologie al AŞM
Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3131-8-6.
Disponibil online 1 March, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Alexandru Burlacu: texistenţe prospective şi introspective
Bileţchi Nicolae
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(271) / 2014 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 22 October, 2014. Descarcări-20. Vizualizări-809
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Dramaturgia lui Ion Druţă şi impactul ei asupra genului dramatic
Bileţchi Nicolae
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(31) / 2013 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 24 January, 2014. Descarcări-33. Vizualizări-1174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eugeniu Russev şi realizările lui în domeniul cronografiei moldoveneşti
Bileţchi Nicolae
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 1-2(32) / 2013 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 23 February, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-877
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inadaptatul în proza românească contemporană din spaţiul basarabean
Bileţchi Nicolae
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(268) / 2013 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-752
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Cartea, azi
Bileţchi Nicolae
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(264) / 2012 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-677
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

Car frumos cu patru boi sau tradiţie şi inovaţie între farmecul modelului şi pericolul demodării
Bileţchi Nicolae
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(254) / 2011 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-681
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Debutul lui Ion Druţă şi impactul său asupra literaturii
Bileţchi Nicolae
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(258) / 2011 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-28. Vizualizări-924
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nicolae bileţchi în dialog cu Ion MELNICIUC „Poetul orelor de curs”
Bileţchi Nicolae1 , Melniciuc Ion2
1 Institutul de Filologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 1-2(187-188) / 2011 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 28 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Severograd de Nicolai Costenco – un roman controversat
Bileţchi Nicolae
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(256) / 2011 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-1040
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Mircea Streinul între ostracizare şi reconsiderare
Bileţchi Nicolae
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(252) / 2010 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-809
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 3

Casa
Bileţchi Nicolae
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(246) / 2009 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-669
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constantin Loghin
Bileţchi Nicolae
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(242) / 2009 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-692
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lidia Istrati: odiseea şi osânda căutării de sine
Bileţchi Nicolae
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(244) / 2009 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-743
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Poezia limba moldovenească de Nicolai Costenco analizată din perspectivă hermeneutică
Bileţchi Nicolae
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(238) / 2008 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-909
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Costenco în timp şi spaţiu
Bileţchi Nicolae
Metaliteratură
Nr. 3-4(16) / 2007 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eminent savant şi promotor al Limbii Române
Duca Gheorghe1 , Furdui Teodor1 , Găină Boris1 , Roşca Alfreda1 , Corbu Haralambie1 , Cimpoi Mihai1 , Vieru Grigore2 , Tighineanu Ion1 , Şlapac Mariana1 , Bileţchi Nicolae3 , Bantoş Ana3
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova,
3 Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 10-12(148-150) / 2007 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 8 October, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 2

Romanul basarabean între imperativele afirmării şi restric iile integrării (I)
Bileţchi Nicolae
Metaliteratură
Nr. 1(13) / 2006 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Romanul basarabean între imperativele afirmării şi restricţiile integrării (I)
Bileţchi Nicolae
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 1(13) / 2006 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2004 - 1

Poezia lui Vasile Levitchi între necesitatea afirmării şi imperativul sincronizării
Bileţchi Nicolae
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 10 / 2004 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-766
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2002 - 1

Proza basarabeana şi modelele ei
Bileţchi Nicolae
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 5 / 2002 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-745
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2001 - 3

Dramaturgia lui Ion Druţă între compoziţie articulată şi elativitate compoziţională
Bileţchi Nicolae
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 2 / 2001 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-52. Vizualizări-1303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poetica prozei lui Ion Druţă: concepţie şi compoziţie
Bileţchi Nicolae
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 3 / 2001 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-599
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resurecţia unui model demodat
Bileţchi Nicolae
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 1 / 2001 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-656
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 25 of 25