IBN
Închide
Ciocoi Tatiana
Cuvinte-cheie (98): novel (5), umanism (2), roman (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 28. Publicaţii la conferinţe din RM - 8. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 13
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 8
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3

2022 - 2

Din conul de umbră: câteva considerații privind traducerile literare moldovenești din perioada sovietică și postsovietică
Ciocoi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Traducerea – act creativ: între știință și artăin honorem Ludmila ZBANȚ, profesor universitar, doctor habilitat cu ocazia aniversării a 65-a de la naștere
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-37-1.
Disponibil online 18 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoria Elsei Morante: o viziune feminină asupra rîzboiului
Ciocoi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluila cerinţele pieţii muncii
Ediția 5. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-83-8.
Disponibil online 15 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Premiul literar chinez Mao Dun și protagonistul său
Ciocoi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluila cerinţele pieţii muncii. In Memoriam Tamara Matei
Ediția 4. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-893-7.
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

„Serotonina” lui Michel Houellebecq: un roman al „infernului capitalist”
Ciocoi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 21 August, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versiunea feminină a prozei chineze: Teng Xiaolan, Pan Xiangli și Xue Shu
Ciocoi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Intertext
Nr. 3-4(55-56) / 2020 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 1 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

”The seventh function of language” by Laurent Binet: The apology of the libertine reader
Ciocoi Tatiana
State University of Moldova
Multiculturalism through the lenses of literary discourse
2019. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-09-9.
Disponibil online 3 November, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
”The Seventh Function of Language” by Laurent Binet: the apology of the libertine reader
Ciocoi Tatiana
State University of Moldova
Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue Literature
Ediția a 7-a, Lite.. 2019. Tîrgu Mureș, România. ISBN 978-606-8624-09-9.
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cărțile Elenei Prus: dialogul unei universaliste cu universalitatea
Ciocoi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Enkómion pentru edificiile filologice ale Elenei Prus
1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3277-4-9.
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre fericire în Occident și alte gânduri tratate în/cu „Serotonina” lui Michel Houellebecq
Ciocoi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanSpiritus loci: interferențe, confluență, rezistență
Ediţia 13. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-6-8.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-572
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kafka pe malul atlanticului: însemnari despre America în anul european al patrimoniului cultural
Ciocoi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Un veac de conflagrații: realitate și ficțiune
Ediția a 7-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-72-366-4.
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Homo Viator – o dimensiune fundamentală a spiritualităţii occidentale
Ciocoi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(90) / 2015 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 25 February, 2016. Descarcări-44. Vizualizări-1203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

In the quest of the european unity: bio(biblio)grafic fragments
Ciocoi Tatiana
State University of Moldova
Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue Communication, Public Relations, Journalism
Ediția a 2-a, Comm.. 2014. Tîrgu Mureș, România. ISBN 978-606-93691-9-7.
Disponibil online 10 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Casa, orașul și singuratatea. Codurile alografice ale globalizării în romanele Nataliei Ginsburg
Ciocoi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
La Francopolyphonie
Nr. 2(8) / 2013 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 19 February, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-1559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculum Vitae Ciocoi Tatiana
Ciocoi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Medicina stomatologică
Nr. 1(26) / 2013 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-86. Vizualizări-1661
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 5

Eva în Agora. Scurt istoric al gândirii critice feministe din secolul al XX-lea
Ciocoi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Metaliteratură
Nr. 5-6(31) / 2012 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-726
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi alternative de a gândi subiectul identitar
Ciocoi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanReprezentări identitare în discursul lingvistic şi literar actual
Ediția 5. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4354-1-3..
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pluralismul multidiferenţialist drept principiu fundamental al teoriei şi criticii literare
Ciocoi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
La Francopolyphonie
Nr. 1(7) / 2012 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-877
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scriitura şi auctorialitatea feminină: chestiuni de principiu
Ciocoi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Intertext
Nr. 1-2(22) / 2012 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-27. Vizualizări-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiile feminine ca model de cercetare transdisciplinară şi transgeografică
Ciocoi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanAbordări interdisciplinare în cercetarea lingvistică şi literară (In memoriam acad. Silviu Berejan)
Ediția 4. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4354-1-3..
Disponibil online 8 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

Istoria cum ar fi putut sa fie: omul, textul şi canonul (II)
Ciocoi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Metaliteratură
Nr. 1-2(26) / 2011 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-746
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 39