IBN
Закрыть

70Publicaţii

755Descărcări

46379Vizualizări

Gîrlea Olesea
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 42. Publicaţii la conferinţe din RM - 27. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 10
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 17
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 10
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 5
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 22
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2024 - 1

  Aventura cunoașterii sau de la iresponsabilitate spre responsabilizare
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1(15) / 2024 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 26 June, 2024. Descarcări-7. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 5

  Itinerar științific al cercetătorului Anatol Gavrilov
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Philologia
Nr. 1(319) / 2023 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 1 May, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Leseunterricht – ein Mittel zur Anregung des Denkens und zur Entwicklung des Wortschatzes der Schuler im Fach Deutsch als Fremdsprache
Gîrlea Olesea
Liceul Teoretic „Mircea Eliade“, Chişinău
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediţia 9. 2023. Bălţi. ISBN 978-9975-161-34-3.
Disponibil online 13 March, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Reprezentări malefice ale apei
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 6. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-7-7.
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-29. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Superstiții și reprezentări ale podului în romanul „Podul diavolului”, de Radu Paraschivescu
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Bogdan Petriceicu-Hasdeu: 185 de ani de la naștere
Ediţia 17. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-603-3..
Disponibil online 1 December, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Vlad Țepeș - personaj mitic literar controversat (reprezentări în poezie).
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.10, Partea II. 2023. Cahul. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 14 September, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 8

  Dezvoltarea competențelor specifice la disciplina limba germană în baza lecturii pentru acasă (tipuri de lectură)
Gîrlea Olesea
Liceul Teoretic „Mircea Eliade“, Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor filologice
Vol. 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 12 April, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Entwicklung spezifischer kompetenzen zum lesen (lesetypen)
Gîrlea Olesea
Liceul Teoretic „Mircea Eliade“, Chişinău
Aspecte lingvistice, glotodidactice şi literare în predarea limbilor străine
Ediţia VII. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-75-3.
Disponibil online 2 November, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Forme și tipuri de agresivitate și distructivitate în baza teoriei lui Erich Fromm (cu o analiză critică literară pe romanul Annei Holt „Moartea demonului”)
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”: 65 de ani de la fondare
Ediţia 16. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3518-8-1.
Disponibil online 15 December, 2022. Descarcări-20. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Mihai CIMPOI. Ion Creangă. Mântuirea prin râs. Iași: Princeps Edit, 2011. 302 p.
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1(316) / 2022 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 April, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  O investigație psihanalitică jungiană a operei lui Vladimir Beșleagă
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Predarea prepozițiilor in / an / auf însoțite de cazul dativ (dificultăți și reușite). Scenariu de lecție pentru clasa a VII-a la disciplina limba germane
Gîrlea Olesea
Liceul Teoretic „Mircea Eliade“, Chişinău
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediţia 8. 2022. Bălţi. ISBN 978-9975-161-21-3.
Disponibil online 22 March, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Proiectele educaționale școlare: provocări, colaborări, rezultate
Gîrlea Olesea
Liceul Teoretic „Mircea Eliade“, Chişinău
Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1.. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-46-669-1.
Disponibil online 22 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Vlad Țepeș - personaj mitic literar controversat
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 2. 2022. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 2 November, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

  Câteva reflecții despre cartea Victoriei Fonari „Olimp & Hades”
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 21 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Consumul atipic al mâncării în basmele lui B. P.-Hasdeu
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Eugeniu Coşeriu: 100 de ani de la naştere. Limbajul ca sumă de valori
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3274-4-2.
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Crăciunul în familie. Abordări subiective
Colac Tudor , Filip Iulian , Corcinschi Nina , Potîng Tatiana , Mincu Eugenia , Gîrlea Olesea , Niţă-Cocieru Mariana , Pletosu Victor
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 5 August, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-589
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Cronotopuri malefice în opera lui Ion Creangă
Gîrlea Olesea , Gavrilov Anatolie
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 3(315) / 2021 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-532
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Provocarea Google Suite, posibilitățile tehnice și explorarea platformei la lecțiile de limbă germană
Gîrlea Olesea
Liceul Teoretic „Mircea Eliade“, Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor filologice
Vol. 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-320-2.
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Traducerea poeziei lui Eugen Coșeriu în limba germană
Gîrlea Olesea
Liceul Teoretic „Mircea Eliade“, Chişinău
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3387-7-6.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

  (Dis)plăcerile gastronomice în literatură (prezentarea culegerii de schiţe şi povestiri “Cămara diavolului” de Jim Crace)
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Femeia malefică în opera lui Ion Creangă
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 June, 2020. Descarcări-29. Vizualizări-1109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Mihai Cimpoi. Titu Maiorescu și lumea noastră postmodernă. Eseuri. Târgoviște: Editura Bibliotheca, 2020. 105 p.
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 5-6(311-312) / 2020 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Regimul nocturn al imaginarului gastronomic în literatură sau despre caracterul neordinar al mâncării
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 3-4(309-310) / 2020 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-709
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Reprezentări ale umbrei în literatură
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-1-6.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-864
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Vlad Țepeș în ipostaza de principe drept și înțelept și negarea ideii de arhetip al cruzimii (reflecții despre romanul „Atacul de noapte” de Ion Muscalu)
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Paul GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
Disponibil online 6 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

  Cosmosul eminescian. Congresul Mondial al Eminescologilor la cea de a VIII-a ediție
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(54) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-671
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Identitatea fracturată sau despre dublul demonic în romanul „Elixirul diavolului” de E. T. A. Hoffmann
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Moştenire, Influenţă, Continuitate
Ediţia 12. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-0-6.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-47. Vizualizări-1039
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Influențe ale operei lui Gaston Bachelard în tezele de doctorat din Republica Moldova și România la specialitățile literatura română și teoria literaturii
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanSpiritus loci: interferențe, confluență, rezistență
Ediţia 13. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-6-8.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-747
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Reprezentări ale umbrei în romanul „Drăceasca schimbare de piele” de Ludovic Dauș
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Reprezentări negative ale tehnicii și cyberspațiului în proză
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Caietele Sextil Pușcariu
Ediția a 4-a. 2019. Cluj-Napoca, România. ISSN ISSN 2393 ‒ 526X ISSN‒L 2393 ‒ 526X.
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rostul lui Dumnezeu și implicația diavolului în aforismele lui Grigore Vieru
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-703
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

  Aspecte teoretice cu privire la conceptele de „vis ˮ şi „reverie ˮ în studiile lui S. Freud şi G. Bachelard
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 5-6(299-300) / 2018 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 5 February, 2019. Descarcări-73. Vizualizări-1158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

  Înfiriparea și apusul unei prietenii (sau despre corespondența dintre S. Freud și C. G. Jung)
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 10. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-786
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Diabolizarea personalităţii (o perspectivă psihanalitică a romanului „Un diavol în Paradis“ de Henry Miller)
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evenimente şi personalităţi omagiate în cadrul Institutului de Filologie al AŞM
Gîrlea Olesea , Cogut Sergiu
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(289-290) / 2017 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 19 May, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-874
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Recenzie. Fantasmele literaturii basarabene între valori şi nonvalori sau despre literatura basarabeană în viziunea criticilor A. Ţurcanu şi N. Corcinschi
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(291-292) / 2017 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 October, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-727
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

  Dialogul – artă vs erudiţie (despre interviurile la Contrafort realizate de Vasile Gârneţ)
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 7. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-656
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

  Arhetipologia diavolului și reveria apei moarte. Refelcții psihanalitice despre romanul „Isabel și apele diavolului” de Mircea Eliade
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie al AŞM
La Francopolyphonie
Nr. 1(10) / 2015 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 27 January, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-948
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Arhetipul diavolului de la istorie spre ficţiune
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 1(39) / 2015 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 8 May, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-894
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Diabolizarea personalităţii (o perspectivă psihanalitică a romanului „un diavol în paradis” de Henry Miller)
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(279-280) / 2015 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 14 September, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-867
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Fantasmele moderne ale mitului
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-816
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Interferenţa stilurilor: publicistică vs literature
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 September, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-681
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 6

  Anatol Gavrilov. În căutarea de noi repere pe drumul gândirii
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(266) / 2013 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 10 October, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-1008
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dialogul – artă vs. Erudiţie (despre interviurile lui Vasile Gârneţ de la Contrafort)
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 5-6(34) / 2013 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 11 March, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-931
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Reprezentări pluridimensionale ale Fântânii în romanul Iosif şi fraţii săi de Thomas Mann
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(268) / 2013 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-900
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Şcoala mitologică de la Cambridge
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 1-2(32) / 2013 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 23 February, 2014. Descarcări-12. Vizualizări-968
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Simbolismul fântânii după romanul Iosif și Frații săi de Thomas Mann
Gîrlea Olesea
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Intertext
Nr. 3-4(27) / 2013 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 18 February, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-895
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  „Literatur express. Europa de la fereastra vagonului”: jurnal între documentar și ficţional
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 3-4(33) / 2013 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 10 March, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-926
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 6

  Despre imaginar şi tipurile lui
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(262) / 2012 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-28. Vizualizări-1082
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 70