Aspecte teoretice cu privire la conceptele de „vis ˮ şi „reverie ˮ în studiile lui S. Freud şi G. Bachelard
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
427 21
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-24 21:53
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.09+159.963.3 (1)
Literatura limbilor individuale și a familiilor de limbi (2092)
Psihologie (1889)
SM ISO690:2012
GÎRLEA, Olesea. Aspecte teoretice cu privire la conceptele de „vis ˮ şi „reverie ˮ în studiile lui S. Freud şi G. Bachelard. In: Philologia. 2018, nr. 5-6(299-300), pp. 30-40. ISSN 1857-4300.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 5-6(299-300) / 2018 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Aspecte teoretice cu privire la conceptele de „vis ˮ şi „reverie ˮ în studiile lui S. Freud şi G. Bachelard

Theoretical aspects of the concept of „dream” and „reverie” in the studies of S. Freud and G. Bachelard


CZU: 821.09+159.963.3
Pag. 30-40

Gîrlea Olesea
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Disponibil în IBN: 5 februarie 2019


Rezumat

Autoarea articolului îşi propune investigarea conceptului de vis şi subcategoriile sale în studiul lui S. Freud „Interpretarea viselor”, pe de o parte, şi sistematizarea visului, distincţia între vis şi reverie, taxonomia reveriei în opera lui G. Bachelard, pe de altă parte, în baza a 2 regimuri: nocturn şi diurn (noţiuni preluate de Bachelard de la G. Durand). Visul artistic (artificial) a fost exemplificat pe baza dramei lui Shakespeare Lady Macbeth şi romanul Isabel şi apele diavolului de M. Eliade.

The author of the article aims to investigate the concept of dream and its subcategories in S. Freud’s „Interpretation of Dreams”, on the one hand, and the systematization of the dream, the distinction between dream and reverie, the taxonomy of reverie in the work of G. Bachelard, on the other hand, based on 2 night and day regimes (notions taken from G. Durand). The artistic (artificially) dream was exemplified based on Shakespeare’s drama Lady Macbeth and the novel Isabel and the waters of the devil by M. Eliade.

Cuvinte-cheie
vis, reverie, angoasă, inconștient, nocturn, diurn, animus, anima, reverie, animus, anima,

dream, anguish, unconscious, nocturnal, diurnal