Reprezentări ale umbrei în literatură
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
333 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-30 10:53
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
82.09:1 (2)
Critică literară. Studii literare (126)
FILOSOFIE. PSIHOLOGIE (2645)
SM ISO690:2012
GÎRLEA, Olesea. Reprezentări ale umbrei în literatură . In: Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan. Ediția 4, 12 noiembrie 2019, Chişinău. Chişinău: Tipogr. „Pro Libra”, 2020, pp. 48-58. ISBN 978-9975-3392-1-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 4, 2020
Colocviul "Lecturi în memoriam acad. Silviu BEREJAN"
Chişinău, Moldova, 12 noiembrie 2019

Reprezentări ale umbrei în literatură


CZU: 82.09:1
Pag. 48-58

Gîrlea Olesea
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Disponibil în IBN: 7 februarie 2020


Rezumat

În articolul respectiv ne propunem o revizuire conceptuală a termenului de umbră în psihanaliza lui Carl Gustav Jung, cu aplicații pe textul artistic. Ne propunem să ilustrăm câteva tipologii de umbră: umbra ca proiecție exterioară corpului, umbra individuală și cea negativă. Se produce astfel o trecere de la exteriorizarea umbrei, ca parte componentă a tuturor lucrurilor, la interiorizarea ei. Umbra devine parte componentă a personalității (in)conștiente, ea contribuie la conturarea și mai buna înțelegerea sinelui.  

In this article we propose a conceptual review of the shadow in psychoanalysis term of Carl Gustav Jung with applications on artistic text. We aim to illustrate some types of shadow: the shadow as external representation of the body, the individual and the negative shadow. There is thus a shift from the exteriorization of the shadow, as a component part of all things, upon its internalization. The shadow becomes part of the personality (un)conscious, it contributes to a better understanding of the self.  

Cuvinte-cheie
umbră, relația cu umbra, latura de umbră și latura luminoasă a omului, psihanaliza, demonic, conștient, inconștient,

shadow, the relationship with the shadow, the shadow side and the luminous side of man, psychoanalysis, demonic, conscious, unconscious