IBN
Închide
Şimanschi Ludmila
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 18. Publicaţii la conferinţe din RM - 15. Publicaţii peste hotare - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 7
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 6
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 11
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 6

2022 - 2

Imaginea urbană a orașului Cahul în diacronie literară
Şimanschi Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2022 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 2 January, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Topofilii chișinăuiene în textele lirice ale lui Doina Postolachi
Şimanschi Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 5, R. 2022. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 7 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Modern urban poetics and the Chisinau space experience of the migrant character
Şimanschi Ludmila
State University of Moldova
Journal of Romanian Literary Studies
Nr. 24 / 2021 / ISSN 2248-3004
Disponibil online 7 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Credința și neputința umană în fața tragediilor, modelate parabolic în romanele Trei ceasuri în iad de Antonie Plămădeală și Apocalipsis de Adrian G. Romila
Şimanschi Ludmila
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 24 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Literary representations of the urban space of the Chișinău city in the texts of the Romanian writers from Basarabia
Şimanschi Ludmila
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Journal of Romanian Literary Studies
Nr. 20 / 2020 / ISSN 2248-3004
Disponibil online 3 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sensul polifonic al spațiului urban chișinăuian în creația lui Sergiu Matei Nica
Şimanschi Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2020 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The literary multilocality of the Chisinau urban space in texts of Sergiu Matei Nica
Şimanschi Ludmila
State University of Moldova
Communication, Context and Interdisciplinarity Paths of communication in postmodernity Section: Literature
Ediția a 6-a, Lite. 2020. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-00-6.
Disponibil online 9 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Topoanalysis of urban space in postmodern novels from Bessarabia
Şimanschi Ludmila
State University „Dimitrie Cantemir”
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Literature
Ediția a 7-a, Lite. 2020. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-10-5.
Disponibil online 12 October, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Topografii urbane poetizate de scriitorii postmoderni din Basarabia
Şimanschi Ludmila
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 10

Cărţile Bibliotecii Municipale „B. P Hasdeu”
Şimanschi Ludmila
Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu“
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forme ale fenomenului horal consemnate în materialul arhivistic al IF al AŞM
Şimanschi Ludmila
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Cercetări bioarheologice şi etnoculturale în sud-estul Europei
R. 2019. Crihana Veche (Cahul). ISBN 978-9975-84-XXX.
Disponibil online 10 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hora satului în spațiul basarabean: contexte politice și culturale
Şimanschi Ludmila
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hora satului: tradiție și inovație /mutații cultural-politice
Şimanschi Ludmila
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Studii culturale
Ediția 1, R. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-0-5.
Disponibil online 10 January, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Literatura digitală şi metalimbajul poetic postmodern
Şimanschi Ludmila
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 28 July, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-588
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Miza poeziei actuale şi valurile succesive generaţioniste
Şimanschi Ludmila
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modul de existenţă al poeziei Călinei Trifan într-o lume postmodernă
Şimanschi Ludmila
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 29 August, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paul Goma reîntors acasă într-un volum de sinteză critică
Şimanschi Ludmila
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(54) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proză scurtă: aventura formulelor narative (cu referinţă la B. P. Hasdeu, C. Negruzzi, L. Donici, P. Goma)
Şimanschi Ludmila
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 28 December, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reverse parabolism and dialogical report of variations in B. P-Hasdeu's prose
Şimanschi Ludmila
“Bogdan Petriceicu-Hasdeu” Institute of Romanian Philology
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Literature
Ediția a 6-a, Lite. 2019. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-19-8.
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Digitizarea și metadatarea materialului de arhivă folclorică privind societăţile preindustriale din Basarabia
Şimanschi Ludmila , Niţă-Cocieru Mariana , Nedelciuc (Şestacov) Elena
Institutul de Filologie al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10, R. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 12 June, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 41