IBN
Închide

129Publicaţii

604Descărcări

53845Vizualizări

Gavzer Svetlana62Mihnea Nadejda26Saşco Elena18Grigorcea Sofia16Cristea Nicolae12Lupaşcu Lucian11Maslobrod Serghei10Mirgorod Iurie10Coşalîc Cristina8Borşci Nikolay8Ţîmbaliuc Nina7Gore Andrei6Saltanovici Tatiana4Veveriţă Efimia4Mereniuc Gheorghe4Slănină Valerina4Rotaru Ludmila4Coreţchi Liuba4Borodina Valentina4Budac Alexandru3Macaev Fliur3Barbacar Nicolae3Stîngaci Eugenia3Bondarenco Ecaterina3Şibaev Alexandr3Sandic Ştefan3Groisman Irina3Voloşciuc Leonid2Rudacova Angela2Zamorzaeva Irina2Boincean Boris2Grati Vera2Maşcenco Natalia2Botnari Vasile2Antoci Liudmila2Leatamborg Svetlana2Zveaghinţeva Marina2Bugaciuc Mihail2Grati Vasile2Pogrebnoi Serghei2Mihnea Mihaela2Schin Victoria2Cherdivara Ala2Bejan Vasile2Ageeva Liliya2Rudic Valeriu1Andronic Larisa1Dragalin Ion1Chintea Pavel1Vlad Pavel1Lupaşcu Tudor1Celac Valentin1Jacotă Anatol1Belousova Galina1Clapco Steliana1Ralea Tudor1Smerea Svetlana1Tiurina Janeta1Gorea Anatol1Buiucli Piotr1Dascaliuc Alexandru1Cravcenco Anatol1Groppa Liliana1Gorincioi Elena1Gurev Angela1Ciocârlan Alexandru1Sarmaniuc Mariana1Fandeev Elvira1Rotari Silvia1Malîi Aliona1Cliciuc Dorin1Labliuc Svetlana1Rotaru Tudor1Rudacov Serghei1Svets S1Ciloci (Deseatnic) Alexandra1Savina-Grosu Angela1Palii Andrei1Şubina Victoria1Magher Maria1Gudima Alexandru1Lupaşcu-Volentir Felicia1Gonciar Veaceslav1Sidorenco Ala1Pogrebnoi Vsevolod1Mogîlda Anatolii1Stratan Mihai1Crivcianschi Ghenadie1Agheeva Lilia1Kantoglu Y.1Coinac Irina1Grigorcea Svetlana1Chihai Gheorghe1Melian Lolita1Rusnac Elena1
Lupaşcu Galina
Cuvinte-cheie (298): Wheat (12), tomato (9), resistance (8)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
Mendeley profile
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 41. Publicaţii la conferinţe din RM - 63. Publicaţii peste hotare - 25.
Publicații indexate în SCOPUS - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 24
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 7
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 9
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 4
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 7
 • 5.2.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 54
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 20

2022 - 8

Agenții patogeni ai unor maladii fungice la culturi cerealiere păioase
Lupaşcu Galina , Gavzer Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(64) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 June, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări complexe ale activităţii antifungice (Alternaria alternata) ale derivaţilor vinil triazolici
Lupaşcu Galina1 , Macaev Fliur2 , Gavzer Svetlana1 , Lupaşcu Lucian2 , Cristea Nicolae1 , Zveaghinţeva Marina2 , Stîngaci Eugenia2 , Pogrebnoi Serghei2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Institutul de Chimie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 27 May, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea rezistenței genotipurilor de Sesamum indicum L. la Fusarium solani prin testarea pe filtrat de cultură al patogenului
Mogîlda Anatolii , Lupaşcu Galina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(151) / 2022 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 23 June, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Management of root rot in common wheat
Lupashku Galina A.
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestation of transgressions on the traits of spike productivity in F2 populations of common wheat
Kristya N. , Gavzer Svetlana , Lupashku Galina A.
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Research on the antifungal properties of oxidated tanin extracts
Lupashku Galina A.1 , Gavzer Svetlana1 , Kristya N.1 , Lupaşcu Lucian1 , Timbaliuc Nina2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Institute of Chemistry
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The protective effect of vinyl triazole derivatives in some fungal diseases in wheat
Lupaşcu Lucian1 , Lupashku Galina A.2 , Gavzer Svetlana2 , Kristya N.2 , Styngach Evgenia1 , Pogrebnoi Vsevolod1 , Pogrebnoi Serghei1 , Makaev Fliur1
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, R, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 17 March, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea unor derivați vinil-triazolici ca remedii antifungice împotriva fungului Fusarium oxysporum
Lupaşcu Lucian1 , Lupaşcu Galina2 , Stîngaci Eugenia1 , Gavzer Svetlana2 , Cristea Nicolae2 , Zveaghinţeva Marina1 , Macaev Fliur1
1 Institutul de Chimie,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 14

Genotipuri noi de grâu comun de toamnă – productivitatea și calitatea boabelor
Lupaşcu Galina1 , Gavzer Svetlana1 , Rudacova Angela2 , Cherdivara Ala2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 7 October, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența condițiilor de mediu asupra complexului de agenţi patogeni ai putregaiului de rădăcină la grâul comun
Lupaşcu Galina , Gavzer Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(344) / 2021 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 30 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa interacţiunilor grâu x Fusarium Oxysporum X temperatură asupra spectrului fenotipic şi potenţialului transgresiv al caracterelor de creştere în populaţiile F2
Lupaşcu Galina , Gavzer Svetlana , Cristea Nicolae
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Role of the parental factor in the interaction of genes involved in the reaction of common wheat to septoriosis
Lupashku Galina A. , Gavzer Svetlana
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția a 11-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variabilitatea genotipurilor de colecţie de grâu (Triticum aestivum L.) în baza sensibilităţii la unele maladii fungice
Cristea Nicolae , Lupaşcu Galina , Gavzer Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 7 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variabilitatea şi heritabilitatea rezistenţei genotipurilor de tomate la patogenii fungici Alternaria alternata şi Fusarium spp
Mihnea Nadejda , Lupaşcu Galina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 20 September, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variability and heritability of wheat sensitivity to fungal infections
Lupashku Galina A. , Gavzer Svetlana
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția a 11-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вариабельность и наследуемость признаков роста пшеницы при взаимодействии с грибами Fusarium и Helminthosporium avenae
Лупашку Галина , Гавзер Светлана
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Селекція зернових та зернобобових культур в умовах змін клімату: напрями і пріоритети
2021. Odesa, Ukraine. .
Disponibil online 1 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вариабельность перспективных форм озимой мягкой пшеницы по элементам продуктивности колоса в условиях засухи
Лупашку Галина , Гавзер Светлана , Кристя Николай
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Селекція зернових та зернобобових культур в умовах змін клімату: напрями і пріоритети
2021. Odesa, Ukraine. .
Disponibil online 1 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Видовой состав возбудителей корневых гнилей на разных этапах развития озимой мягкой пшеницы
Лупашку Галина , Гавзер Светлана
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Современная микология в России
Ediția 6, Vol. 8. 2021. . DOI 10.14427/cmr.2020.viii.12; 10.14427/cmr.2020.viii.13.
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изменение активности пероксидаз в проростках мягкой пшеницы после обработки зерен грибами Fusarium Oxysporum и Drechslera Sorokiniana
Рудакова Анжела1 , Рудаков Сергей1 , Кердиварэ Алла1 , Лупашку Галина2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Институт генетики, физиологии и защиты растений
Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего
Ediția 3. 2021. St. Petersburg, Russia. ISBN 978-5-905200-46-5.
Disponibil online 24 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование коллекционных форм пшеницы для создания ценного исходного материала
Лупашку Галина , Гавзер Светлана , Кристя Николай
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі
Ediția 6. 2021. Умань. .
Disponibil online 2 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 129