IBN
Închide

81Publicaţii

736Descărcări

49344Vizualizări

Ghilaş Victor
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 43. Publicaţii la conferinţe din RM - 37. Publicaţii peste hotare - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 4
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 22
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 11
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 5
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 33

2023 - 2

Arhivele de folclor – spațiu de conservare a memoriei culturale
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural
Salvgardarea şi conservarea digitală a patrimoniului etnografic din Republica Moldova
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-84-185-6..
Disponibil online 28 June, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expresii ale muzicii naționale în spațiul cultural european (prima jumătate a secolul al XIX-lea)
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 15. 2023. Chișinău. ISBN 978-9975-84-186-3.
Disponibil online 5 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 7

Aspecte ale vieții muzicale în cultura basarabeană, văzută de străini. Relatări documentare din sec. al XIX-lea
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 14. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-84-171-9..
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte de viață muzicală în cultura basarabeană, văzută de străini. Relatări documentare din secolul al XIX-lea
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 14, R. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-84-158-0.
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Componenta muzicală în produsul cinematografic al studioului „Moldova-film”
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural
Cinematografia națională: istorie și destine
R. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-156-6..
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expresii de cultură orală imaterială în ”Istoria Daciei transalpine...” de Franz Joseph Sulzer
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale
Ediţia 4, R. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-165-8.
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Observațiile călătorilor străini — surse narative despre fenomenul muzicii în cultura din Moldova (secolul al XVIII-lea)
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 2(AAV) / 2022 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 2 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pagini din trecutul culturii muzicale a orașului Chișinău
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
R. 2022. Chişinău. .
Disponibil online 4 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vocea particulară a romanței
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural
Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-68-465-1.
Disponibil online 31 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 8

The artistic-plastic expression - Field of interest of the Cantemirs
Ghilaş Victor
Institute of Cultural Heritage
Cogito
Nr. 3(13) / 2021 / ISSN 2068-6706 / ISSNe 2247-9384
Disponibil online 2 December, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chișinăul muzical: file de istorie (1812-1918)
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale
Ediția 3, R. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chișinăul muzical: file de istorie (1812-1918)
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii Culturale
Ediția 3, Vol.3. 2021. Chişinău. ISBN 978–9975–84–166–5.
Disponibil online 9 November, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mărturii documentare despre muzica naţională în cultura europeană.Periplu istoriografic (secolele XVI—XVII)
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 2(AAV) / 2021 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 22 December, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O privire istorică asupra chitarei: epoca renascentistă
Agafița Mihail1 , Ghilaş Victor2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
R. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-117-80-7.
Disponibil online 6 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practici vestimentare de altădată în mediul cultural-artistic național. Observații preliminare
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 1, R. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-62-434-3..
Disponibil online 26 July, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiecții ale muzicii etnice naționale în cultura europeană
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, R. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-84-140-5.
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versul Eminescian despre natură în spațiul muzical
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3453-3-0 (PDF); 978-9975-3453-4-7 (PDF).
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 7

Arta muzicală, categorie a cunoașterii în viziunea lui Dimitrie Cantemir
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane Dezvoltarea personală și educația pentru societate: temeiuri epistemologice actuale
Ediția a 4-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-62-4.
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Colecția de melodii a lui Francois Rouschitzki – insemne identitare in orizontul culturii muzicale naționale
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale
Ediția 2, R. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 10 November, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condiția muzicii din RSS Moldovenească în primele decenii postbelice. Privire retrospectivă.
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 2(AAV) / 2020 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 6 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 81