IBN
Închide
Druţă Inga
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 13. Publicaţii peste hotare - 12.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 6
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 5
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 9
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 9

2023 - 2

Metafora în limbajul de marketing
Druţă Inga , Vieru Lidia , Vlas Mariana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Philologia
Nr. 1(319) / 2023 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 1 May, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valențe semantico-stilistice ale verbului „a mânca” în unele expresii frazeologice românești
Druţă Inga
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 6. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-7-7.
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Dificultăți de traducere în limba română a romanului Laur de Evgheni Vodolazkin
Druţă Inga
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Traducerea – act creativ: între știință și artă in honorem Ludmila ZBANȚ, profesor universitar, doctor habilitat cu ocazia aniversării a 65-a de la naștere
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-37-1.
Disponibil online 25 January, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relații semantice în terminologia de marketing
Druţă Inga , Vieru Lidia , Vlas Mariana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”: 65 de ani de la fondare.
Ediţia 16. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3518-8-1.
Disponibil online 15 December, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Universul onomastic din proza fantastică a lui Mihail Bulgakov: dimensiunea traducerii
Druţă Inga
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 3(318) / 2022 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 9 December, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Considerații privind constituirea terminologiei de branding în limba română
Druţă Inga , Vieru Lidia , Vlas Mariana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Eugeniu Coşeriu: 100 de ani de la naştere. Limbajul ca sumă de valori
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3274-4-2.
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-49. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind constituirea terminologiei de marketing în limba română
Druţă Inga , Vieru Lidia , Vlas Mariana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1(313) / 2021 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-682
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mărturii ale literaturii pentru istoria limbii române
Druţă Inga
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3387-7-6.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Considerații privind arborele conceptual în elaborarea dicționarelor specializate
Druţă Inga , Vieru Lidia , Vlas Mariana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Definiții specializate ale termenilor de marketing
Druţă Inga , Vieru Lidia , Vlas Mariana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Paul GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
Disponibil online 6 November, 2020. Descarcări-80. Vizualizări-694
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Zeugma and the Chiasmus: two novel figures of speech
Druţă Inga
“Bogdan Petriceicu-Hasdeu” Institute of Romanian Philology
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Language and Discourse
Ediția a 7-a, Lang. 2020. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-10-5.
Disponibil online 11 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

„a spune cam același lucru”: note pe marginea unei traduceri
Druţă Inga
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Lumina verbului maternProfesorul și savantul Irina Condrea – prezență remarcabilă în mediul academic și cultural din Republica Moldova
2019. . .
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultural mediation strategies and techniques in the Romanian versions of the novel the Magister and Margareta by Mihail Bulgakov
Druţă Inga
“Bogdan Petriceicu-Hasdeu” Institute of Romanian Philology
Identity and dialogue in the era of globalization
2019. Târgu-Mureș, România. ISBN 978-606-8624-19-8.
Disponibil online 23 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultural mediation strategies and techniques in the romanian versions of the novel the magister and Margareta by Mihail Bulgakov
Druţă Inga
“Bogdan Petriceicu-Hasdeu” Institute of Romanian Philology
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Language and Discourse
Ediția a 6-a, Lang. 2019. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-19-8.
Disponibil online 14 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnici și strategii de traducere în versiunile românești ale romanului Maestrul și Margareta de Mihail Bulgakov
Druţă Inga
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(54) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un instrument modern de promovare a normelor limbii literare: Ghidul electronic interactiv de exprimare corectă în limba română
Druţă Inga1 , Varzari Elena2 , Vieru Lidia1 , Vlas Mariana1
1 Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştereÎn memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 10 March, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-642
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Dicționarul lui I. D. Negulici (1848): mărturii privind istoria limbii române
Druţă Inga
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limba română actuală: Normă şi diversitate stilistică
2018. Chișinău. .
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-737
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nuclee de termeni în dicționarul lui I. D. Negulici din 1848
Druţă Inga
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie (SCOL)
Nr. 1-2 / 2018 / ISSN 2065-7161 / ISSNe 2247-7330
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The literary allusion and the intertextual quotation in the novel O sută de ani la Porțile Orientului by Ioan Groșan
Druţă Inga
“Bogdan Petriceicu-Hasdeu” Institute of Romanian Philology
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Language and Discourse
Ediția a 5-a, Lang. 2018. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-93692-8-9.
Disponibil online 14 September, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Considerations on neonimy and the neonims
Druţă Inga
Philology Institute of the Moldavian Academy of Sciences
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Language and Discourse
Ediția a 4-a, Lang. 2017. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-01-3.
Disponibil online 15 September, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eugenia Mincu. Terminologia Medicinalis Romaniae. Chişinău: Pontos, 2017, 276 p.
Druţă Inga
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(291-292) / 2017 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 October, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-787
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de traducere și de mediere culturală în romanul Acvariul de Victor Suvorov.
Druţă Inga1 , Şaganean Gabriela2
1 Institutul de Filologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(110) / 2017 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 12 May, 2018. Descarcări-71. Vizualizări-1469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Începuturile terminologiei pedagogice în limba română
Druţă Inga
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 September, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Programatonims: between proper names and common names
Druţă Inga
Philology Institute of the Moldavian Academy of Sciences
Debates on Globalization. Approaching National Identity Through Intercultural Dialogue
Ediția a 2-a. 2015. Tîrgu Mureş, România. ISBN 987-606-93692-5-8.
Disponibil online 23 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Programatonims: between proper names and common names
Druţă Inga
Philology Institute of the Moldavian Academy of Sciences
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Language and Discourse
Ediția a 2-a, Lang.. 2015. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-93692-5-8.
Disponibil online 15 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie. Eugen Lungu. De ce spunem aşa. Chişinău, Editura ARC, 2014, 352 p.
Druţă Inga
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 15-16 / 2015 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 6 March, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The dialogue between cultures in the Romanian terminology of education
Druţă Inga
Philology Institute of the Moldavian Academy of Sciences
Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue Language and Discourse
Ediția a 3-a, Lang.. 2015. Tîrgu Mureș, România. ISBN 978-606-8624-21-1.
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

După 25 de ani: situaţia lingvistică din Republica Moldova
Druţă Inga
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(34) / 2014 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 28 November, 2014. Descarcări-22. Vizualizări-766
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presa – vehicul al terminologiei ştiinţifice şi tehnice (secolul al XIX-lea)
Druţă Inga
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 2(224) / 2014 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 19 May, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-677
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Termenul şi limbajele speciali zate: abordări diverse
Druţă Inga
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(273) / 2014 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 13 January, 2015. Descarcări-12. Vizualizări-1396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

REVIEW of the PhD Thesis Paradigmatic and syntagmatic taxonomy in community law terminology by Ludmila Hometkovski
Druţă Inga
Academy of Sciences of Moldova
Intertext
Nr. 1-2(22) / 2012 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-766
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traductibil vs. intraductibil din perspectiva comunicării interculturale
Druţă Inga , Terguţă Irina
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanAbordări interdisciplinare în cercetarea lingvistică şi literară (In memoriam acad. Silviu Berejan)
Ediția 4. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4354-1-3..
Disponibil online 8 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Considérations sur la synonymie terminologique dans le langage de marketing
Druţă Inga
L’Institut de Philologie de l’Académie des Sciences de Moldavie
Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie (SCOL)
Nr. 1-2 / 2011 / ISSN 2065-7161 / ISSNe 2247-7330
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limba Română în spaţiul audiovizual naţional
Druţă Inga
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(23) / 2011 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-27. Vizualizări-821
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nume de familie provenite de la denumiri de funcţii şi grade militare: interconexiuni şi interferenţe
Druţă Inga
Institutul de Filologie al AŞM
Numele şi numirea Actele conferinţei internaţionale de onomastică
Ediţia I. 2011. Baia Mare; Romania. ISBN 978-606-543-176-8.
Disponibil online 23 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Identitatea literară a scriitorilor români aflaţi „între două lumi”
Druţă Inga
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 1-4(24) / 2010 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-20. Vizualizări-819
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traductibil vs intraductibil din perspectiva comunicării interculturale
Druţă Inga , Terguţă Irina
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanLimbă, limbaj, vorbire (In memoriam acad. Silviu Berejan şi acad. Grigore Vieru)
Ediția 3. 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4132-8-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

La localisation – un aspect pragmatique de la communication globale
Druţă Inga
L’Institut de Philologie de l’Académie des Sciences de Moldavie
Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie (SCOL)
Nr. 1-2 / 2009 / ISSN 2065-7161 / ISSNe 2247-7330
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Metafora terminologică
Druţă Inga
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 5-6(155-156) / 2008 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 17 September, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2004 - 1

Comunicare: între corectitudine şi adecvare
Druţă Inga
Centrul Naţional de Terminologie
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(24) / 2004 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 4 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-839
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 40 of 40