IBN
Закрыть

120Publicaţii

1073Descărcări

89823Vizualizări

Burlacu Alexandru
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD
Scopus Author ID
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 103. Publicaţii la conferinţe din RM - 17.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 18
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 43
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 34
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 7
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 17

2023 - 2

Galina Anițoi. Personaje în tunelul tranziției. Chișinău: UNU, 2022
Burlacu Alexandru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Philologia
Nr. 1(319) / 2023 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 1 May, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Romanul de azi: strategii narative
Burlacu Alexandru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 5

Elena Țau: contribuții naratologice
Burlacu Alexandru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Rigoare exegetică și vocație pedagogică
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-481-7.
Disponibil online 28 December, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernismul poetic românesc
Burlacu Alexandru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-41. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O viață consacrată studiului literaturii. Profesorul Timofei Roșca la 80 de ani
Caraman Vlad , Burlacu Alexandru
“Bogdan Petriceicu-Hasdeu” Institute of Romanian Philology
Philologia
Nr. 2(317) / 2022 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 29 August, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sergiu Matei Nica, exilat în poezie
Burlacu Alexandru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1(316) / 2022 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 April, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-657
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Victoria FONARI. HERMENEUTICA MITULUI ANTIC ÎN POEZIA DIN REPUBLICA MOLDOVA (1990-2010). Chișinău: Epigraf, 2021. 272 p.
Burlacu Alexandru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(154) / 2022 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-39. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

(Neo)modernism în rupturi rizomice
Burlacu Alexandru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 5 August, 2021. Descarcări-37. Vizualizări-595
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Andrei Ciurunga: poezia universului carceral
Burlacu Alexandru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 3(315) / 2021 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luminița Bușcaneanu: o viziune postmodernă asupra poeziei simboliste românești
Burlacu Alexandru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 21 December, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pan Halippa, memorialist și publicist literar
Burlacu Alexandru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-585
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pan Halippa, poetul: centenarul debutului
Burlacu Alexandru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-561-8.
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-699
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pan Halippa, un poet cu „Flori de pârloagă”
Burlacu Alexandru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 2(314) / 2021 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 August, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Arhip Cibotaru: Un poet la porțile închise
Burlacu Alexandru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-652
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mişcarea generaționistă în Basarabia interbelică
Burlacu Alexandru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Identităţile ChişinăuluiOraşul interbelic
Ediţia 5. 2020. Chişinău. e-ISBN 978-9975-0-0338-4.
Disponibil online 22 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pavel Boțu: întoarcea către sine a geometrului
Burlacu Alexandru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Petru Cărare: „săgeți” inocent disidente
Burlacu Alexandru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 3-4(309-310) / 2020 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-32. Vizualizări-777
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poezia „transfugilor”: între textualism și tragism
Burlacu Alexandru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1-2(307-308) / 2020 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-795
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poezia realității în formule cinematografice (Autor Dumitru Olărescu)
Burlacu Alexandru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Arta
Nr. 2(AAV) / 2020 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 8

Anatol Ciocanu, „Amantul a cinci mașini de scris”
Burlacu Alexandru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-835
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aureliu Busuioc: histrionul în noul Babilon
Burlacu Alexandru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1-2(301-302) / 2019 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 1 May, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-809
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gheorghe Vodă, poet iconoclast şi gnomic
Burlacu Alexandru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-4-5.
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gheorghe Vodă: „Aripi pentru cădere”
Burlacu Alexandru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-930
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grigore Vieru: ființa vie a poeziei
Burlacu Alexandru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(55) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-862
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liviu Damian: cercurile verbului
Burlacu Alexandru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(54) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-963
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nicolae Esinencu: exerciții de antipoezie
Burlacu Alexandru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 5-6(305-306) / 2019 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-1124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poezia lui Pavel Boțu: întoarcerea către sine a Geometrului
Burlacu Alexandru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(52) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 21 May, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-737
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Ion Vatamanu: poezia ca experienţă şi experiment
Burlacu Alexandru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-377-5.
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un destin al trăirilor extreme. Dr. hab. Andrei ŢURCANU la 70 de ani
Burlacu Alexandru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(50) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 1 December, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-1000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 8

Câte generaţii, atâţia Eminescu
Burlacu Alexandru
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-33. Vizualizări-707
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Emil Loteanu, poetul cu „Ochii arşi de frumuseţe"
Burlacu Alexandru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.4. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-337-9.
Disponibil online 20 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-647
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eminescologia de azi în dialogurile lui Mihai Cimpoi
Burlacu Alexandru
Institutul de Filologie al AŞM
Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3131-8-6.
Disponibil online 2 March, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ion Vatamanu: poezia ca experiență și experiment
Burlacu Alexandru
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(45) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 August, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-1072
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mihai Cimpoi: Curs de critică literară
Burlacu Alexandru
Institutul de Filologie al AŞM
Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3131-8-6.
Disponibil online 2 March, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Model de istorie literară, după Mihai Cimpoi
Burlacu Alexandru
Institutul de Filologie al AŞM
Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3131-8-6.
Disponibil online 1 March, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-644
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Po(i)etica lui Anatol Codru
Burlacu Alexandru
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(289-290) / 2017 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 19 May, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-1106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Victor Teleucă: poezia, labirint de oglinzi
Burlacu Alexandru
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(44) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 May, 2017. Descarcări-17. Vizualizări-974
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Arcadie Suceveanu: ars combinatorial
Burlacu Alexandru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 1(42) / 2016 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 20 June, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-787
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Emil Loteanu: poezia, o sărbătoare a sufletului
Burlacu Alexandru
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(287-288) / 2016 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 13 January, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-813
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ion Hadârcă: autenticitate şi artificiu
Burlacu Alexandru
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(283-284) / 2016 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 31 May, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-1027
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mihai Cimpoi: Curs de critică literară
Burlacu Alexandru
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(287-288) / 2016 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 13 January, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-830
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poezia lui Ion Hadârca
Burlacu Alexandru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 28 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-752
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 10

Andrei Ţurcanu: proiecţiile unei contrautopii poetice
Burlacu Alexandru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 1(39) / 2015 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 8 May, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-877
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creangă în dialogul textelor
Costin-Băicean Iraida1 , Burlacu Alexandru2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(29) / 2015 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 16 July, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-1073
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criticul revizuirilor literare Dr. hab. Ion CIOCANU la 75 de ani
Burlacu Alexandru
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(36) / 2015 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 27 April, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-823
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eugen Cioclea: poezia „autofictiunii”
Burlacu Alexandru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.2. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-240-2.
Disponibil online 4 March, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-729
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leo Butnaru: lumea ca un palimpsest
Burlacu Alexandru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 3(41) / 2015 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 12 January, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-864
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leonida Lari: între spaţiul intim şi cetate
Burlacu Alexandru
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(281-282) / 2015 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 25 December, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-897
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paul Goma şi Holocaustul roşu
Burlacu Alexandru
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-639
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poetica lui Grigore Vieru
Burlacu Alexandru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(29) / 2015 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 16 July, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-1362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 120