IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Diversitatea lingvisticä si dialogul intercultural în procesul de comunicare",
Chişinău, Moldova, 29 martie 2013
Diversitatea lingvisticä si dialogul intercultural în procesul de comunicare
Cautare
Locul publicării: Chişinău
Editura: Tipografia Garomont-Studio; Vasiliana '98
Anul publicării: 2013
Numărul de pagini: 323
ISBN: 978-99754442-9-3
CZU: 81'27/82.0+[37.016.046:811](082)=135.1=161.1D53
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2013  54
Disponibil în IBN: 24 septembrie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (41)Istorie (1)Pedagogie (15)Studiul artelor, culturologie (14)