Gheorghe Vodă: „Aripi pentru cădere”
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
341 11
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-18 20:18
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1(478).09-1 (2)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (1485)
SM ISO690:2012
BURLACU, Alexandru. Gheorghe Vodă: „Aripi pentru cădere”. In: Philologia. 2019, nr. 3-4(303-304), pp. 13-22. ISSN 1857-4300.
10.5281/zenodo.3416328
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Gheorghe Vodă: „Aripi pentru cădere”


DOI: 10.5281/zenodo.3416328
CZU: 821.135.1(478).09-1
Pag. 13-22

Burlacu Alexandru
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Disponibil în IBN: 2 octombrie 2019


Rezumat

Gheorghe Vodă is known as an iconoclast, a “breaker” of trivial and fixed works of the 60’s poetry.He is a gnomic, polemic and nonconformist poet, who makes poetry for the mind’s eye. He has a pronounced subversive character in some sequences from the volumes Ploaie fierbinte, Aripi pentru Manole, Pomii dulci, and others. The system of individual symbols is revealed through the local mythological substratum, a reaction to the Golem model, promoted by the opportunist poetry. The “controlled echo effect” at the life and literature’s seisms of his poetry causesits specificity and fascination.Generated by the enthusiasm of the construction of a new society, a society of the “heaven on the Earth”, the flight’s symbol expresses the great fervour of the era. The flight to the heights of the poetry contrasts with the “fall”. The poetry has to be on the Earth. Here is the quintessence of hiseffort to correct the flight of poetry, which is confused by the „heights”.

Gheorghe Vodă are faima de iconoclast, de sfărâmător de poncife și marote ale poeziei șaizeciste. E un poet gnomic, polemic, nonconformist, face o poezie pentru ochiul minții. Pe unele secvențe din volumele Ploaie fierbinte, Aripi pentru Manole, Pomii dulci ș.a. are un pronunțat caracter subversiv. Sistemul de simboluri individuale se remarcă prin substratul mitologic autohton, o reacție la modelul golemic, promovat de poezia oportunistă. Specificul și fascinația poeziei lui Vodă stau în „efectul lor de ecou controlat” la seismele vieții și ale literaturii. Generat de avântul construcției unei noi societăți, a „raiului pe pământ”, simbolul zborului exprimă marile elanuri ale epocii. Avântul către înălțimi al poeziei e contrapus „căderii”. Ideea e că poezia trebuie să coboare pe pământ. Aici se află chintesența efortului său de corectare a zborului poeziei, amețită de „înălțimi”.

Cuvinte-cheie
gnomic poetry, iconoclast poet, myth, ethics, paradox, ambiguity, reverse flight,

poezie gnomică, poet iconoclast, mit, etic, paradox, echivoc, zbor invers