IBN
Închide
Ivanov Nadejda
Cuvinte-cheie (52): archetype (6), anima-animus (3), love (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 2

Personajul literar Filimon între reconstituirea sinelui și chemarea feminității
Ivanov Nadejda
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 5-6(299-300) / 2018 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 5 February, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reconstituirea fiinţială a personajului literar Isai din romanul Zbor frânt de Vladimir Beşleagă
Ivanov Nadejda
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(295-296) / 2018 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 10 May, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Devenirea ființială a personajului Isai din romanul „Zbor frânt” de Vladimir Beșleagă
Ivanov Nadejda
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 11-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-133-85-2.
Disponibil online 24 January, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extazul erotico-mistic și mântuirea prin artă în nuvelistica lui Mircea Eliade
Ivanov Nadejda
Institutul de Filologie al AŞM
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(37) / 2017 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 25 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Arhetipul anima – Marea Zeiţă – esenţialul în procesul ontologic al reintegrării contrariilor
Ivanov Nadejda
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(281-282) / 2015 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 25 December, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul de unitate primordială în viziunea lui Mircea Eliade
Ivanov Nadejda
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 3(41) / 2015 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 12 January, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Erosul mistic și expresia dualității în romanul Domnișoara Christina
Ivanov Nadejda
Institutul de Filologie al AŞM
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Întoarcerea la origini prin oglinda alterităţii
Ivanov Nadejda
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(279-280) / 2015 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 14 September, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regressus ad uterum și coincidența contrariilor animus-anima în proza fantastică a lui Mircea Eliade
Ivanov Nadejda
Institutul de Filologie al AŞM
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(31) / 2015 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 11 April, 2016. Descarcări-14. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Arhetipul anima-animus în romanul Maitreyi
Ivanov Nadejda
Institutul de Filologie al AŞM
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4257-2-8.
Disponibil online 11 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arhetipul dualităţii primordiale în romanul de factură fantastică a lui Mircea Eliade
Ivanov Nadejda
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 3-4(37-38) / 2014 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 18 February, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiecţia arhetipului „anima-animus” în romanul „Domnişoara Christina”
Ivanov Nadejda
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(275) / 2014 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 6 May, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Proza lui Mircea Eliade: femeia şi creaţia in viaţa spirituală a bărbatului
Ivanov Nadejda
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 3-4(33) / 2013 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 10 March, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13