IBN
Închide
Ivanov Nadejda
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 21. Publicaţii la conferinţe din RM - 6. Publicaţii peste hotare - 2.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 6
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 10
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2023 - 3

Figuri feminine și fantasmele erosului în Femei de iasomie, de Ionel Bușe
Ivanov Nadejda
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Philologia
Nr. 1(319) / 2023 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 1 May, 2023. Descarcări-25. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fracturi identitare și recuperări în romanul „Woldemar”, de Oleg Serebrian
Ivanov Nadejda
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Philologia
Nr. 2(320) / 2023 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 21 August, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipostaze ale râsului și valențele lui artistice în romanul „Moromeții”, de Marin Preda
Ivanov Nadejda
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Bogdan Petriceicu-Hasdeu: 185 de ani de la naștere
Ediţia 17. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-603-3..
Disponibil online 1 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Critica literară despre manifestările arhetipale şi semnificaţiile erosului la Mircea Eliade
Ivanov Nadejda
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limba Română
Nr. 7-12(273-278) / 2022 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’imaginaire de l’enfance – une expression de profondeur dans la prose contemporaine de Bessarabie
Ivanov Nadejda
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”: 65 de ani de la fondare.
Ediţia 16. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3518-8-1.
Disponibil online 15 December, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recuperări identitare în romanul „Hipnotic” de Val Butnaru
Ivanov Nadejda
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1(316) / 2022 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 April, 2022. Descarcări-27. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

„Prin memoria mea comunic cu strămoșii mei, ai căror sol și urmaș sunt eu...” (interviu cu Vladimir Beșleagă)
Ivanov Nadejda
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 21 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amintirile ca rostire a ființei în romanele lui Vladimir Beșleagă
Ivanov Nadejda
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 3(315) / 2021 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le problème de l’identité culturelle dans les romans Tout s’effondre de Chinua Achebe et Un nom pour un autre de Jhumpa Lahiri
Ivanov Nadejda
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Echinox Journal
Nr. 41 / 2021 / ISSN 1582-960X
Disponibil online 6 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viața și moartea nefericitului Filimon de Vladimir Beșleagă: Pelerinaj spre unitate
Ivanov Nadejda
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(62) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 24 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vladimir Beșleagă’s dream journal (manuscript): introspective views on our own existence
Ivanov Nadejda
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(61) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 23 August, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Reconstituirea dramei copilăriei din perioada deportărilor în filmul „Siberia din oase” al Leontinei Vatamanu
Ivanov Nadejda , Ivanov Constantin
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Arta
Nr. 2(AAV) / 2020 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zăpezi în August sau periplul odiseic fără Ithaca
Ivanov Nadejda
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 3-4(309-310) / 2020 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Drama copilului interior în romanele de introspecție ale lui Vladimir Beșleagă
Ivanov Nadejda
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Caietele Sextil Pușcariu
Ediția a 4-a. 2019. Cluj-Napoca, România. ISSN ISSN 2393 ‒ 526X ISSN‒L 2393 ‒ 526X.
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentări și experiențe arhetipale ale apei în romanele lui Vladimir Beșleagă
Ivanov Nadejda
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(55) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea arhetipului maternității în universul poetic vierean
Ivanov Nadejda
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-640
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Personajul literar Filimon între reconstituirea sinelui și chemarea feminității
Ivanov Nadejda
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 5-6(299-300) / 2018 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 5 February, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-696
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reconstituirea fiinţială a personajului literar Isai din romanul Zbor frânt de Vladimir Beşleagă
Ivanov Nadejda
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(295-296) / 2018 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 10 May, 2018. Descarcări-35. Vizualizări-664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Devenirea ființială a personajului Isai din romanul „Zbor frânt” de Vladimir Beșleagă
Ivanov Nadejda
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 11. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-133-85-2.
Disponibil online 24 January, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-670
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extazul erotico-mistic și mântuirea prin artă în nuvelistica lui Mircea Eliade
Ivanov Nadejda
Institutul de Filologie al AŞM
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(37) / 2017 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 25 November, 2018. Descarcări-23. Vizualizări-615
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Arhetipul anima – Marea Zeiţă – esenţialul în procesul ontologic al reintegrării contrariilor
Ivanov Nadejda
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(281-282) / 2015 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 25 December, 2015. Descarcări-20. Vizualizări-803
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul de unitate primordială în viziunea lui Mircea Eliade
Ivanov Nadejda
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 3(41) / 2015 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 12 January, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-780
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Erosul mistic și expresia dualității în romanul Domnișoara Christina
Ivanov Nadejda
Institutul de Filologie al AŞM
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 4, T. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 February, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Întoarcerea la origini prin oglinda alterităţii
Ivanov Nadejda
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(279-280) / 2015 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 14 September, 2015. Descarcări-21. Vizualizări-749
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regressus ad uterum și coincidența contrariilor animus-anima în proza fantastică a lui Mircea Eliade
Ivanov Nadejda
Institutul de Filologie al AŞM
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(31) / 2015 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 11 April, 2016. Descarcări-28. Vizualizări-1109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Arhetipul anima-animus în romanul Maitreyi
Ivanov Nadejda
Institutul de Filologie al AŞM
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
Editia 3, T. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4257-2-8.
Disponibil online 11 February, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arhetipul dualităţii primordiale în romanul de factură fantastică a lui Mircea Eliade
Ivanov Nadejda
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 3-4(37-38) / 2014 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 18 February, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-698
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiecţia arhetipului „anima-animus” în romanul „Domnişoara Christina”
Ivanov Nadejda
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(275) / 2014 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 6 May, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-1148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Proza lui Mircea Eliade: femeia şi creaţia in viaţa spirituală a bărbatului
Ivanov Nadejda
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 3-4(33) / 2013 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 10 March, 2014. Descarcări-15. Vizualizări-729
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 29 of 29