IBN
Închide
Şchiopu Constantin
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 76. Publicaţii la conferinţe din RM - 12. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 6

Despre noi și despre destinul limbii române în cei 30 de ani de independență
Şchiopu Constantin
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 4(264) / 2021 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 21 August, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenței lingvistice a elevilor prin activități și exerciții creative
Şchiopu Constantin
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 5-6(265-266) / 2021 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 25 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea la elevi a competenţei de apreciere a operei literare
Şchiopu Constantin
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 2(262) / 2021 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 17 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lecția netradițională versus lecția clasică: repere teoretico-metodologice
Şchiopu Constantin1 , Vîlcu Marcela2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Misterul de Est de Lucreţia Bârlădeanu: perspective de lectură
Şchiopu Constantin
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 1(261) / 2021 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 7 March, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Replica – element definitoriu al discursului
Şchiopu Constantin
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 23 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 9

Conceptul de literatură: teorii şi controverse
Şchiopu Constantin
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(36) / 2020 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 20 August, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea la elevi a competenței de comunicare literară
Şchiopu Constantin
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 1(255) / 2020 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 17 April, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Greșeli lexico-semantice în actul comunicării
Şchiopu Constantin
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-7-3.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interpretarea operei literare din perspectiva mărcilor ei stilistice
Şchiopu Constantin
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-093-5.
Disponibil online 24 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiectiv, subiectiv și intersubiectiv în interpretarea operelor literare
Şchiopu Constantin
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 6(260) / 2020 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 26 October, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parametri psihologici ai lecturii și interpretării operelor literare
Şchiopu Constantin
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Receptarea operei lierare prin stimularea gândirii asociative a elevilor
Şchiopu Constantin
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 2-3(256-257) / 2020 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 1 July, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţia „profesor – operă literară – receptor”: o abordare teoretico-metodologică
Şchiopu Constantin
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(36) / 2020 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 20 August, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere filosofico-estetice ale receptării artistice în contextul formării intepretului
Şchiopu Constantin
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane Dezvoltarea personală și educația pentru societate: temeiuri epistemologice actuale
Ediția a 4-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-62-4.
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Cadrul didactic – formator de atitudine a elevului faţă de opera literară
Şchiopu Constantin
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea la elevi a aptitudinilor de scriere creativă
Şchiopu Constantin
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 1(251) / 2019 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 18 April, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grotescul ca formă a comicului în dramaturgia scriitorilor din Republica Moldova
Şchiopu Constantin
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975—84-088-0.
Disponibil online 24 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologii didactice ale predării-învățării-evaluării în cadrul educației literar-artistice
Şchiopu Constantin12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim”
Limba Română
Nr. 3(253) / 2019 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 8 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere epistemice și metodologice ale receptării operei literare prin problematizare și algoritmizare
Şchiopu Constantin
Universitatea de Stat din Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 89