IBN
Închide
Şchiopu Constantin
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 80. Publicaţii la conferinţe din RM - 13. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 9
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 25
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 15
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 31
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 10
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 4

Adevăr și/sau adevăr artistic în teatrul documentar: noi contexte de abordare
Şchiopu Constantin
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-117-81-4.
Disponibil online 13 May, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul Tu faci – noi facem – eu fac: o alternativă a clasicului transfer gradual de responsabilitate
Şchiopu Constantin
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(134) / 2022 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 19 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soare nou răsare. Florilegiu de poezie a obiceiurilor de iarnă.
Şchiopu Constantin
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 1-2(267-268) / 2022 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 22 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea exegezelor critice în interpretarea operei literare
Şchiopu Constantin
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 5-6(271-272) / 2022 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 9 September, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 7

Despre noi și despre destinul limbii române în cei 30 de ani de independență
Şchiopu Constantin
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 4(264) / 2021 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 21 August, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenței lingvistice a elevilor prin activități și exerciții creative
Şchiopu Constantin
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 5-6(265-266) / 2021 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 25 November, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea la elevi a competenţei de apreciere a operei literare
Şchiopu Constantin
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 2(262) / 2021 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 17 May, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lecția netradițională versus lecția clasică: repere teoretico-metodologice
Şchiopu Constantin1 , Vîlcu Marcela2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-29. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Misterul de Est de Lucreţia Bârlădeanu: perspective de lectură
Şchiopu Constantin
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 1(261) / 2021 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 7 March, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regele Lear de W. Shakespeare – viziune regizorală și actoricească (la „Eugene Ionesco”)
Şchiopu Constantin
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 4(41) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 18 March, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Replica – element definitoriu al discursului
Şchiopu Constantin
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 23 September, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 9

Conceptul de literatură: teorii şi controverse
Şchiopu Constantin
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(36) / 2020 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 20 August, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea la elevi a competenței de comunicare literară
Şchiopu Constantin
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 1(255) / 2020 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 17 April, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Greșeli lexico-semantice în actul comunicării
Şchiopu Constantin
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-7-3.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interpretarea operei literare din perspectiva mărcilor ei stilistice
Şchiopu Constantin
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-093-5.
Disponibil online 24 August, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiectiv, subiectiv și intersubiectiv în interpretarea operelor literare
Şchiopu Constantin
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 6(260) / 2020 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 26 October, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parametri psihologici ai lecturii și interpretării operelor literare
Şchiopu Constantin
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Receptarea operei lierare prin stimularea gândirii asociative a elevilor
Şchiopu Constantin
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 2-3(256-257) / 2020 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 1 July, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţia „profesor – operă literară – receptor”: o abordare teoretico-metodologică
Şchiopu Constantin
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(36) / 2020 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 20 August, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere filosofico-estetice ale receptării artistice în contextul formării intepretului
Şchiopu Constantin
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane Dezvoltarea personală și educația pentru societate: temeiuri epistemologice actuale
Ediția a 4-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-62-4.
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 94