IBN
Închide
Stratan Natalia
Cuvinte-cheie (77): calambur (2), pleonastic structures (2), pleonasm (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 20.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Aspecte ale omonimiei gramaticale în limba română
Stratan Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predarea câmpurilor lexico-semantice în gimnaziu şi liceu
Stratan Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-303-5.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Argoul în limbajul tinerilor
Secrieru Cristina, Stratan Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția a LXVIII-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-76-280-9.
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind studierea locuțiunilor în învățământul gimnazial
Stratan Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Vol. III, nr.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-273-1.
Disponibil online 22 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Erori atestate in utilizarea cratimei
Stratan Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-286-1.
Disponibil online 29 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formantul – fon – în unităţile lexicale româneşti
Ciocotoiu-Zamfir Andrei-Constantin1, Stratan Natalia2
1 Universitatea din Craiova,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția a LXVIII-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-76-280-9.
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pleonasme şi tautologii folosite în mass-media
Galiţ Angela, Stratan Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția a LXVIII-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-76-280-9.
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recomandări cu privire la predarea aspectelor terminologice în ciclul liceal
Stratan Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-270-0.
Disponibil online 15 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea greşită a prepoziţiei în vorbirea curentă
Roşca Cristina, Stratan Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția a LXVIII-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-76-280-9.
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Despre e-learning în sistemul de învățământ
Stratan Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogia învățământului primar și preșcolar
Vol. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-232-8.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abaterea devenită normă literară
Dolgu Ludmila, Stratan Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția a LXVII-a. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-76-246-5.
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anacolutul în opera lui Ion Creangă
Vrabii Elmira, Stratan Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția a LXVII-a. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-76-246-5.
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nicolae Filimon- limbă și stil
Stratan Natalia, Topalî Olesea
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Ştiinţe Socio-Umanistice şi Didactica Ştiinţelor Socio-Umanistice
Vol. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-251-9.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea expresivă a jocurilor de cuvinte în limba română
Baciu Olga, Stratan Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția a LXVII-a. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-76-246-5.
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Biblioteca virtuală-o nouă resursă didactică
Ostaşevschi Ana, Stratan Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 November, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cu privire la întrebuințarea incorectă a unei prepoziții în locul alteia
Matieţ-Paraschiv Violeta, Stratan Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.4. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-337-9.
Disponibil online 20 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre abuzul de neolgisme din limbile moderne
Stratan Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pleonasmul în limbajul presei și al audiovizualului
Stratan Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe ale diminutivului în limba română actuală
Matieţ-Paraschiv Violeta, Stratan Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.4. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-337-9.
Disponibil online 20 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verbele şi expresiile verbale impersonale în limba română
Stratan Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Limba Română
Nr. 5-6(241-242) / 2017 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 13 December, 2017. Descarcări-74. Vizualizări-635
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 21