IBN
Închide
Codreanca Lidia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 5
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5

2020 - 2

Caracteristici și tendințe ale edificării lingvistice în RASSM (1926-1932)
Codreanca Lidia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Paul GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
Disponibil online 6 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea limbii române în tribunalul regional civil al Basarabiei (1818-1869)
Codreanca Lidia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 3-4(309-310) / 2020 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Tentative de codificare a limbii „moldovenești” (1926-1932)
Codreanca Lidia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1-2(301-302) / 2019 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 30 April, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Lărgirea de iure a sferelor de funcţionare a limbii române în RASSM (1924-1928)
Codreanca Lidia
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(295-296) / 2018 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 9 May, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Ecologia limbii
Codreanca Lidia
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 5-6(241-242) / 2017 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 13 December, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esența construcției lingvistice în RASSM (1924-1940)
Codreanca Lidia
Institutul de Filologie al AŞM
Lecturi in memoriam acad. Silviu BEREJAN
Ediţia 3. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-4371-7-2.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politică glotofagică în context basarabean în secolul al XIX-lea
Codreanca Lidia
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 10. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Ideologie diglosică în context basarabean (1812-1918)
Codreanca Lidia
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 17 / 2016 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 7 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un studiu analitic despre avatarurile limbii române în perioada sovietică
Codreanca Lidia
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(40) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 3 May, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea limbii române în mănăstirile şi schiturile din Basarabia secolului al XIX-lea
Codreanca Lidia
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 7. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

O gramatică inedită din Basarabia sec. al XIX-lea
Codreanca Lidia
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 9-12(222) / 2013 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-623
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Dimitrie Sulima – traducător, filolog şi prelat al Basarabiei (1821-1844)
Codreanca Lidia
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanReprezentări identitare în discursul lingvistic şi literar actual
Ediția 5. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4354-1-3..
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interferenţa bilingvă în onomastica românească din Basarabia (1812-1918)
Codreanca Lidia
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 5-6(204) / 2012 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Gramatica bilingvă de la 1865 – prima Gramatică cu alfabet latin din Basarabia
Codreanca Lidia
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 11 / 2010 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limba de redactare a primei Constituţii a Basarabiei de la 1818 (1828)
Codreanca Lidia
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 9-10(183-184) / 2010 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 13 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 15 of 15