IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1991
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-12-04 18:59
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (5 din 4)204
  2020  (4 din 4)183
  2019  (4 din 4)156
  2018  (4 din 4)161
  2017  (5 din 4)161
  2016  (1 din 4)37
  2015  (3 din 4)169
  2014  (6 din 4)159
  2013  (4 din 4)117
  2012  (6 din 4)179
  2011  (5 din 4)230
  2010  (6 din 4)209
  2009  (5 din 4)255
  2008  (6 din 4)212
  2007  (4 din 4)177
  2006  (5 din 4)147
  2005  (1 din 4)31
imagine

pISSN: 0235-9111
Limba Română
Categoria:
  • C (2009.04.30-2013.12.31)

Studii contrastive în filologia romano-germanică.Lingvistică teoretică şi aplicativă, istoria şi teoria literaturii.Interacţiuni culturale în sociumul polietnic al RM.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2005 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole278787313579031017
Volume74557093091
Total286192884410994

Vizualizări   1070Descărcări   50

Conţinutul numărului de revistă

Centenarul Marii Uniri: popas retrospectiv și imbold prospectiv

11-13

CZU: 94(478)

Bantoş Alexandru

Ambasadorul României Daniel IONIŢĂ  în dialog cu Alexandru BANTOȘ Anul acesta, în care celebrăm  un secol de la Marea Unire,  este momentul să privim cu gratitudine  către trecut şi cu speranţă în viitor

14-24

CZU: 323(478)(047.53)

Bantoş Alexandru

DECLARAŢIA Sfatului Ţării prin care Basarabia este proclamată Republică Democratică Moldovenească. 2 decembrie 1917, Chişinău

25-27

CZU: 94(478)

DECLARAŢIA oficială a Sfatului Ţării de unire a Republicii Democratice Moldoveneşti (Basarabia) cu România. 27 martie 1918, Chişinău

28-30

CZU: 94(478)

Constantin Stere. Cuget și conștiință curată Cuvântare rostită la ședința Sfatului Țării din 27 martie 1918

31-34

CZU: 94(478)(042.5)

DECLARAŢIA Sfatului Țării despre unirea necondiţionată a Basarabiei cu România. 27 noiembrie 1918, Chişinău

35-35

CZU: 94(478)

Alba Iulia, 1 decembrie 1918 – kilometrul 0 al României întregite Eveniment cardinal din istoria naţională

36-36

CZU: 94(498)

Coloşenco Mircea

Propunerea Unirii la Alba-Iulia. Discurs rostit în sala tronului  din 14/1 decembrie 1918

37-45

CZU: 94(478+498)(042.5)

Goldiș Vasile

Discursul rostit în Sala Tronului din 14 decembrie 1918

46-46

CZU: 94(478+498)(042.5)

Adnotaţiuni

47-52

CZU: 94(498)

TRATATUL  prin care principalele Puteri Aliate şi Asociate – Marea Britanie, Franţa, Italia şi Japonia – recunosc suveranitatea României  asupra teritoriului Basarabiei. 28 octombrie 1920, Paris

53-56

CZU: 94(478+498)

Știri din Basarabia de astăzi

57-62

CZU: [94+811.135.1'0](478)

Moisiu Vasile D.

Răzeşi şi măzâli de la Nistru

63-70

CZU: 821.135.1-3

Sadoveanu Mihail

Datoria celor chemaţi

71-73

CZU: 811.135.1(478)(091)

Bogos Dumitru

Ascultaţi de fraţii voştri – glasuri de la sate

74-75

CZU: 821.135.1-4

Movileanu V. V.

Sfatul Ţării

76-77

CZU: 94(478)

Jireghie Teodor

Către cei rătăciți

78-79

CZU: 94(478)

Friptul Iulian

Ardealul și Basarabia

80-82

CZU: 821.135.1-94

Țepordei Vasile

Relatări ale unor martori oculari  la evenimentele legate de activitatea  Sfatului Țării și de Unirea Basarabiei  Din evocările lui Constantin Hîrjeu, fost ministru de război în guvernul Marghiloman

83-90

CZU: 94(478)

Hîrjeu Constantin

Din amintirile lui Alexandru Marghiloman

91-106

CZU: 94(478)

Marghiloman Alexandru

Basarabia şi înfăptuirile românilor (Versiune românească)

107-111

CZU: 94(478+498)

Iorga Nicolae

Dreptul Basarabiei asupra României

112-115

CZU: 94(478+498)

Stere Constantin

Mihai Eminescu și idealul național de Unire

116-133

CZU: 821.135.1.09

Agache Catinca

Hasdeu și Marea Unire

134-144

CZU: 94(478+498)+821.135.1.09

Onea Octavian

Basarabia la Centenarul Marii Uniri

145-151

CZU: [94+323.2](478)

Cimpoeşu Dorin

Desprinderea definitivă din burta Leviathanului

152-155

CZU: 821.135.1-92(478)

Suceveanu Arcadie

Apa din Fântâna Albă are gustul Unirii

156-159

CZU: 821.135.1-92(478)

Strâmbeanu Andrei

Podul meu de flori!

160-163

CZU: 008(478+498)+821.135.1

Macovei Vasile

Oameni noi, probleme vechi

164-178

CZU: [323+94](478)

Druc Mircea

1812: geneza problemei basarabene

179-193

CZU: 94(478)

Mischevca Vladimir

Despre unirea interzisă a Basarabiei cu România în ziarul Adevărul (august – decembrie 1888)

194-205

CZU: 94(478+498)

Teodorașcu Fănel

Evocarea Unirii (1918)  la împlinirea unei jumătăţi de veac Anton Crihan, Cum s-a făcut Unirea Basarabiei  cu România, cuvântare difuzată la postul de radio  Free Europe din Munchen, în 1968

206-215

CZU: 94(478+498)

Danilov Maria

Marea Unire din 1918: o strălucită victorie a geografiei asupra istoriei nedrepte

216-231

CZU: 94(478+498)

Enciu Nicolae

Franța și Unirea Basarabiei cu România (1918)

232-239

CZU: 94(478+498)

Sclifos Eugen-Tudor

Basarabenii în cadrul României întregite

240-248

CZU: 94(478)

Petrencu Anatol

Chișinăul în urcușul spre Unire

249-257

CZU: 94(478-25)+811.135.1'373.21

Eremia Anatol

Unirea Basarabiei cu România în imagini filatelice

258-264

CZU: [656.835.91:94](478)

Ciobanu Constantin Gh.

Omagiu făuritorilor Marii Uniri de la 1918

265-272

CZU: 002:94(478)

Nicolae Iorga, istoric al românilor

273-294

CZU: 94(498)

Brătianu Gheorghe I.

DISCURSUL
rostit de senatorul Ştefan Ciobanu, profesor universitar, în şedinţa
Comisiilor Afacerilor Străine ale Camerei şi Senatului
Parlamentului României, întrunite în legătură cu încorporarea
Basarabiei şi nordului Bucovinei în U.R.S.S.

295-298

CZU: 94(478+498)(042.5)

MEMORIU  elaborat de Pan Halippa în ajunul Conferinţei de Pace  de la Paris din 1946–1947, în care explică esenţa problemei Basarabiei. 1945, Bucureşti

299-306

CZU: 94(478)

MEMORIU  al Asociaţiei Mondiale „Pro Basarabia şi Bucovina” adresat Guvernelor Statelor Unite ale Americii,  Marii Britanii, Franţei, Italiei, Japoniei, Canadei,  Australiei, Noii Zeelande, Indiei şi României

307-310

CZU: 94(498)

Asociaţia La Maison Roumaine din Paris susţine re-unirea Republicii Moldova cu România

311-312

CZU: 327(478+498)

Herlea Alexandru

L’Union de la Moldavie Bessarabie  à la Roumanie dans une perspective historique

313-314

CZU: 94(478+498)

Grandhomme Jean-Noel

România, Basarabia și Republica Moldova. Memoriu adresat Senatului SUA de către reprezentanții  Comitetului româno-american pentru Basarabia,  în coordonare cu Fundația Basarabia.

315-316

CZU: 327(478+498)

DECLARAȚIA Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova privind reunirea cu România

317-318

CZU: 061.237:82(478)

Alexei Mateevici – poet de geniu (130 ani de la naştere: 16 martie 1888)

319-321

CZU: 821.135.1-1(478).09(092)

Coloşenco Mircea

Basarabia: viziune artistică și stări lirice în poezia românească

322-327

CZU: 821.135.1(478).09

Şchiopu Constantin

„Narcisismul cosmic” în literatura de azi. Arcadie Suceveanu

328-337

CZU: 821.135.1(478).09

Bantoş Ana

Sentimentul de solitudine mioritică în poezia lui Vasile Romanciuc

338-343

CZU: 821.135.1-1(478).09

Butnaru Tatiana

Eugeniu Coşeriu. O atitudine comprehensivă faţă de precursori şi de tradiţia culturală

344-353

CZU: 80/81(092)

Afloroaei Ştefan

Aspecte ale tipului romanic și ale latinității orientale în viziunea profesorului Eugeniu Coșeriu

354-363

CZU: 81'1

Oglindă Emilia

Secvențe ale imaginarului lingvistic: o analiză comparativă

364-375

CZU: 811.135.1'2'44

Sainenco Ala

„A spune lucrurile aşa cum sunt...”. Conversaţii cu Eugeniu Coşeriu

376-380

CZU: 81'1:002

Munteanu Cristinel

Catedra Eugenio Coseriu, la Montevideo

381-383

CZU: 80/81(092)

Crijanovschi Andrei

Poezii. Alexei MATEEVICI, Andrei CIURUNGA,Grigore VIERU, Eugeniu COȘERIU

384-393

CZU: 821.135.1-1(478)

Precizări cu privire la unele texte incluse în ediția specială

394-395