IBN
Închide

54Publicaţii

665Descărcări

34520Vizualizări

Butnaru Tatiana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 30. Publicaţii la conferinţe din RM - 24.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 8
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 9
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 4
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 9
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 20

2024 - 1

Semnificaţia arhetipală a mitului danaidic în tradiţia folclorică a românilor basarabeni
Butnaru Tatiana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației
Ediţia 4. 2024. Cahul. ISBN 978-9975-88-120-3.
Disponibil online 3 May, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 4

Bogdan Petriceicu-Hasdeu: deschizător de drumuri în cercetarea toposurilor folclorice și a arhetipurilor mitice
Butnaru Tatiana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Bogdan Petriceicu-Hasdeu: 185 de ani de la naștere
Ediţia 17. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-603-3..
Disponibil online 1 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificaţia arhetipală a copilului mitic din eposul nuvelistic
Butnaru Tatiana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Philologia
Nr. 2(320) / 2023 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 21 August, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toposul şarpelui în eposul nuvelistic: viziuni şi semnificaţii arhetipale
Butnaru Tatiana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației
2023. Cahul. ISBN 978-9975-88-102-9.
Disponibil online 15 April, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un simbol arhetipal al imortalităţii
Butnaru Tatiana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 6. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-7-7.
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 5

Ciclul baladesc despre logodnicii nefericiţi: o interpretare arhetipală
Butnaru Tatiana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”: 65 de ani de la fondare
Ediţia 16. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3518-8-1.
Disponibil online 15 December, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ciclul baladesc despre nevasta vândută: probleme de circulație şi interpretare
Butnaru Tatiana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1(316) / 2022 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 April, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metafora ninsorii în poezia contemporană: principii de simbolizare mitico-folclorică
Butnaru Tatiana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Rigoare exegetică și vocație pedagogică
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-481-7.
Disponibil online 28 December, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O baladă populară de circulaţie europeană:aspecte de interpretare arhetipală
Butnaru Tatiana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 2. 2022. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 2 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vasile Alecsandri şi circulaţia versiunilor mioritice din Basarabia
Butnaru Tatiana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 7

Arhetipul Dochiei în etnogeneza mitică a lui Bogdan Petriceicu-Hasdeu
Butnaru Tatiana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 5 August, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Balada „Meşterul Manole”: o interpretare arhetipală
Butnaru Tatiana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 2(314) / 2021 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 August, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
George Meniuc vs Tatiana Găluşcă: regăsirea spirituală prin folclor
Butnaru Tatiana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3387-7-6.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O problemă de circulaţie folclorică dintr-o perspectivă comparată
Butnaru Tatiana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Eugeniu Coşeriu: 100 de ani de la naştere. Limbajul ca sumă de valori
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3274-4-2.
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificația dorului în lirica populară
Butnaru Tatiana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 21 December, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-685
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Turturica – pasărea predestinării existenţiale în eposul nuvelistic
Butnaru Tatiana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 3(315) / 2021 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un cercetător consacrat al poeticii mioritice
Butnaru Tatiana12
1 Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”,
2 Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
Sergiu Moraru: 75 de ani de la naștere
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3387-6-9 (PDF).
Disponibil online 21 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-767
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Abordări interdisciplinare în studierea folclorismului actual
Butnaru Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-303-5.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-714
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alecu Russo: deschizător de drumuri în poezia populară
Butnaru Tatiana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1-2(307-308) / 2020 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-841
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Balada familială: semnificații etice și estetice
Butnaru Tatiana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 5-6(311-312) / 2020 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Alexei Mateevici și idealul unirii
Butnaru Tatiana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Moştenire, Influenţă, Continuitate
Ediţia 12. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-0-6.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-959
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Bogdan Petriceicu Hasdeu – deschizător de drumuri în cercetarea mitologiei autohtone
Butnaru Tatiana12
1 Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Limba Română
Nr. 7-8(249-250) / 2018 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 10 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-771
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De la teatrul folcloric la teatrul lumii
Butnaru Tatiana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 3-4(297-298) / 2018 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 November, 2018. Descarcări-28. Vizualizări-1018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sentimentul de solitudine mioritică în poezia lui Vasile Romanciuc
Butnaru Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Limba Română
Nr. 1-2(243-244) / 2018 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 19 April, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-756
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 9

Arhetipuri şi sugestii mitice in tradiţia folclorică romanească  
Butnaru Tatiana
Institutul de Filologie al AŞM
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-028-6.
Disponibil online 3 March, 2018. Descarcări-61. Vizualizări-1040
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bogdan Petriceicu Haşdeu despre arhetipurile mitice din spiritualitatea românească
Butnaru Tatiana
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 10. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 7 September, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-766
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Critica moravurilor sociale în literatura română
Cimpoacă Ana , Butnaru Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 November, 2018. Descarcări-216. Vizualizări-1706
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gheorghe Vodă și zborurile sale terestre
Butnaru Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Limba Română
Nr. 1(237) / 2017 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 31 May, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-957
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mitul danaidelor în poezia epică populară
Butnaru Tatiana
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-79. Vizualizări-1057
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recuperator al semnificațiilor arhetipale din creația lui Grigore Vieru
Butnaru Tatiana
Institutul de Filologie al AŞM
Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3131-8-6.
Disponibil online 2 March, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-595
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentări şi semnificaţii mitice în balada populară
Butnaru Tatiana
Institutul de Filologie al AŞM
Lecturi in memoriam acad. Silviu BEREJAN
Ediţia 3. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-4371-7-2.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-794
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificaţia mitică a verdelui matern în poezia lui Ion Vatamanu
Butnaru Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Limba Română
Nr. 2(238) / 2017 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 31 May, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-778
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spiridon Vangheli pe „pajiștea albastră” din lumea copilăriei
Butnaru Tatiana12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 3(239) / 2017 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 17 October, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Arhetipul şarpelui în poezia epică populară: o viziune sincretică de interpretare
Butnaru Tatiana
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 17 / 2016 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 7 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De la teatrul folcloric la teatrul lumii
Butnaru Tatiana
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(287-288) / 2016 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 13 January, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-733
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poezia şi folclorul în relaţie de sistem: abordări interdisciplinare
Butnaru Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 4 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Cosmosul liturgic în poezia lui Grigore Vieru
Butnaru Tatiana
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metafora dorului în poezia lui Dumitru Matcovschi
Butnaru Tatiana
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(281-282) / 2015 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 25 December, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-742
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Arhetipuri mitice în poezia populară
Butnaru Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Philologia
Nr. 3-4(273) / 2014 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 13 January, 2015. Descarcări-16. Vizualizări-870
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dr. Grigore Botezatu la 85 de ani
Butnaru Tatiana
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(32) / 2014 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 8 April, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-751
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente de mitologie autohtonă în creaţia lui Spiridon Vangheli
Butnaru Tatiana
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(275) / 2014 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 5 May, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-860
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O lucrare de importanţă enciclopedică
Butnaru Tatiana
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(34) / 2014 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 3 December, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-738
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 5

Arborele sacru în poezia contemporană (o interpretare arhetipală)
Butnaru Tatiana
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanAbordări interdisciplinare în cercetarea lingvistică şi literară (In memoriam acad. Silviu Berejan)
Ediția 4. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4354-1-3..
Disponibil online 8 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arhetipul Dochiei şi nostalgia sacrului în poezia contemporană.
Butnaru Tatiana
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanReprezentări identitare în discursul lingvistic şi literar actual
Ediția 5. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4354-1-3..
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imagini păstoreşti în poezia epică populară
Butnaru Tatiana
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(264) / 2012 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-822
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metafora nuntă-moarte şi semnificaţiile ei în poezia populară.
Butnaru Tatiana
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(262) / 2012 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-18. Vizualizări-953
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un veritabil testament poetic
Butnaru Tatiana
Institutul de Filologie al AŞM
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediţia 1. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-4354-5-1.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Scara lui Osiris ori suprema$ia valorilor
Butnaru Tatiana
Philologia
Nr. 3-4(256) / 2011 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-753
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Metafora ninsorii: principii de simbolizare mitico-folclorică
Butnaru Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanLimbă, limbaj, vorbire (In memoriam acad. Silviu Berejan şi acad. Grigore Vieru)
Ediția 3. 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4132-8-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Sărbători şi datini creştine
Butnaru Tatiana
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 3-4(21) / 2009 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 54