IBN
Închide
Eremia Anatol
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 70. Publicaţii la conferinţe din RM - 3. Publicaţii peste hotare - 11.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 8
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 28
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 9
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 25
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 10
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2020 - 4

Considerații onomasiologice privind istoria cuvintelor
Eremia Anatol
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limba Română
Nr. 1(255) / 2020 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 17 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Localităţile Moldovei. Ghid toponimic, geografic şi istoric
Eremia Anatol
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limba Română
Nr. 6(260) / 2020 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 26 October, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relevanța geografică, istorică și socială a toponimiei din Câmpia Bălților (I)
Eremia Anatol
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limba Română
Nr. 2-3(256-257) / 2020 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 1 July, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relevanța geografică, istorică și socială a toponimiei din Câmpia Bălților (II)
Eremia Anatol
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limba Română
Nr. 4-5(258-259) / 2020 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 9 September, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Legislația lingvistică și utilitatea ei
Eremia Anatol
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limba Română
Nr. 2(252) / 2019 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 23 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relevanța istorică a toponimelor de proveniență socială.
Eremia Anatol
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Buletin de Lingvistica
Nr. 19-20 / 2019 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 7 July, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toponimia istorică a Basarabiei. Arealul Prutul de Jos
Eremia Anatol
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie (SCOL)
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 2065-7161 / ISSNe 2247-7330
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Chişinăul în urcuşul spre Unire (II) 
Eremia Anatol
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 5-6(247-248) / 2018 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 20 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-624
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chișinăul în urcușul spre Unire
Eremia Anatol
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 1-2(243-244) / 2018 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 19 April, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-657
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hidronimia bazinului hidrografic al Dunării. Arealul pruto-nistrean
Eremia Anatol
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(48) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 14 May, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-732
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hidronimia bazinului hidrografic al Dunării. Arealul Pruto-Nistrean
Eremia Anatol
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie (SCOL)
Nr. 1-2 / 2018 / ISSN 2065-7161 / ISSNe 2247-7330
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 7

Acad. Nicolae Corlăteanu – 100 de ani. Personalitate notorie în filologia românească
Eremia Anatol
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii privind toponimia istorică a Basarabiei
Eremia Anatol
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 18 / 2017 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 7 July, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Derivarea numelor proprii: Procedee semantice
Eremia Anatol
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(291-292) / 2017 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 October, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-772
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hidronimia bazinului hidrografic al Nistrului
Eremia Anatol
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(46) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 24 November, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-767
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La derivation des noms propres: procedes semantiques
Eremia Anatol
L’Institut de Philologie de l’Académie des Sciences de Moldavie
Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie (SCOL)
Nr. 1-2 / 2017 / ISSN 2065-7161 / ISSNe 2247-7330
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toponimia Bugeacului: aspecte și conexiuni interdisciplinare (II)
Eremia Anatol
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 1(237) / 2017 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 31 May, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-728
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toponimia Bugeacului: aspecte și conexiuni interdisciplinare (III)
Eremia Anatol
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 2(238) / 2017 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 31 May, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

La toponymie de la Bessarabie: convergences et divergences étymologiques
Eremia Anatol
L’Institut de Philologie de l’Académie des Sciences de Moldavie
Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie (SCOL)
Nr. 1-2 / 2016 / ISSN 2065-7161 / ISSNe 2247-7330
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Originea şi semnificaţia termenilor calendaristici
Eremia Anatol
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 17 / 2016 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 7 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 6

Arealul toponimic Cantemir. Microtoponimia localităţilor rurale
Eremia Anatol
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 15-16 / 2015 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 6 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații teoretice privind motivația lingvistică
Eremia Anatol
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(39) / 2015 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 31 December, 2015. Descarcări-20. Vizualizări-809
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ctitor al filologiei româneşti Acad. Nicolae Corlăteanu la 100 de ani de la naştere
Eremia Anatol
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(37) / 2015 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 20 July, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fauna carpatină în onomastica şi tradiţiile populare româneşti (I)
Eremia Anatol
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 1-2(229) / 2015 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 12 May, 2015. Descarcări-42. Vizualizări-728
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fauna carpatină în onomastica şi tradiţiile populare româneşti (II)
Eremia Anatol
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 3-4(232) / 2015 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 28 September, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-601
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Savantul care a marcat o epocă în filologia românească
Eremia Anatol
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 3-4(232) / 2015 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 28 September, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-724
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 8

Arealul toponimic Cantemir. Consideraţii diacronice şi sincronice
Eremia Anatol
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(271) / 2014 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 22 October, 2014. Descarcări-14. Vizualizări-874
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dicţionar toponimic (VI)
Eremia Anatol
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 4(226) / 2014 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 10 July, 2014. Descarcări-10. Vizualizări-779
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dicţionar toponimic (VI)
Eremia Anatol
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 5(227) / 2014 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 4 November, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-864
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hidronimia Basarabiei. Originea şi semnificaţia numelor de râuri
Eremia Anatol
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 1(223) / 2014 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 13 March, 2014. Descarcări-19. Vizualizări-956
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hidronimia bazinului hidrografic al Prutului. Afluenţii de stânga râului
Eremia Anatol
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(35) / 2014 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 27 January, 2015. Descarcări-19. Vizualizări-887
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’ hydronymie du bassin hydrographique du Prut. les affluents gauches de la rivière
Eremia Anatol
L’Institut de Philologie de l’Académie des Sciences de Moldavie
Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie (SCOL)
Nr. 1-2 / 2014 / ISSN 2065-7161 / ISSNe 2247-7330
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Originea toponimelor: controverse de opinii, etimologii false
Eremia Anatol
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(275) / 2014 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 6 May, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-916
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terminologia entopică: procedee şi mijloace lexicale de creare a numelor topice
Eremia Anatol
Institutul de Filologie al AŞM
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 1-2(7) / 2014 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 22 March, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-1391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 9

Arealul onomastic Sângerei.Numele de familie: originea,structura derivaţională,semnificaţia (III)
Eremia Anatol
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(268) / 2013 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-19. Vizualizări-877
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cerbul în onomastica românească
Eremia Anatol
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(31) / 2013 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 24 January, 2014. Descarcări-12. Vizualizări-846
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dicţionarul entopic al limbii române
Eremia Anatol
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 7-8(218) / 2013 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-703
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hidronimia bazinului hidrografic al Mării Negre
Eremia Anatol
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 14 / 2013 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 7 March, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ortografierea numelor geografice
Eremia Anatol
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 9-12(222) / 2013 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-715
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sate gemene cu denumiri identice
Eremia Anatol , Stegărescu Lilia
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 1-4(214) / 2013 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 30 September, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-742
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traditions historiques et spiritualité roumaine dans la toponymie de la Bessarabie
Eremia Anatol
L’Institut de Philologie de l’Académie des Sciences de Moldavie
Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie (SCOL)
Nr. 1-2 / 2013 / ISSN 2065-7161 / ISSNe 2247-7330
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ursul în onomastica românească
Eremia Anatol
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(30) / 2013 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-834
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zimbrul în toponimia românească
Eremia Anatol
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(29) / 2013 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-18. Vizualizări-835
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 12

Academicianul Nicolae Corlăteanu: opinii privind unele aspecte şi probleme ale limbii române
Eremia Anatol
Institutul de Filologie al AŞM
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 2(3) / 2012 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 12 February, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-704
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arealul onomastic Sângerei. numele de familie: originea, structura derivaţională, semnificaţia (I)
Eremia Anatol
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(262) / 2012 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-20. Vizualizări-749
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arealul onomastic Sângerei. Numele de familie: originea, structura derivaţională, semnificaţia (II)
Eremia Anatol
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(264) / 2012 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-27. Vizualizări-834
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dicţionar toponimic (V)
Eremia Anatol
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 3-4(202) / 2012 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hidronimia bazinului hidrografic al Dunării
Eremia Anatol
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 13 / 2012 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identitate şi spiritualitate românească în toponimia Basarabiei
Eremia Anatol
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(27) / 2012 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-766
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identitatea patrimoniului toponimic românesc
Eremia Anatol
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanReprezentări identitare în discursul lingvistic şi literar actual
Ediția 5. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4354-1-3..
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 84