Hidronimia bazinului hidrografic al Nistrului
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
550 5
Ultima descărcare din IBN:
2022-02-28 14:23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1'373.2:556.51 (1)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (1238)
Hidrosfera. Apa în general. Hidrologie (362)
SM ISO690:2012
EREMIA, Anatol. Hidronimia bazinului hidrografic al Nistrului. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2017, nr. 3(46), pp. 132-138. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 3(46) / 2017 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Hidronimia bazinului hidrografic al Nistrului

The hydronymy of the hydrographic basin of the Nistru River

CZU: 811.135.1'373.2:556.51

Pag. 132-138

Eremia Anatol
 
Institutul de Filologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 24 noiembrie 2017


Rezumat

The article underlines the onomasiological peculiarities of the hydronyms of the Nistru river`s hydrographic basin. The water sources are analyzed under multiple facets: historical, sociological, geographical, linguistic. For the studied hydronym categories there is determined the diachronic stratigraphy and territorial key areas; there are also shown the early years of the documentary record, and considered the source forms of names and their structural evolution. Linguistically, the hydronym units are examined in etymological, lexical, semantic and derivational terms.  

Articolul pune în evidență particularitățile onomasiologice ale hidronimelor bazinului hidrografic al Nistrului. Sursele acvatice sunt analizate sub multiple aspecte: istoric, sociologic, geografic, lingvistic. Pentru categoriile hidronimice studiate se stabilește stratigrafia diacronică și ariile de repartiție teritorială, se indică primii ani de atestare documentară, se analizează formele de origine ale denumirilor și evoluția lor structurală. Lingvistic unitățile hidronimice sunt examinate sub aspect etimologic, lexical, semantic și derivațional.  

Cuvinte-cheie
derivare, diacronie, etimologie, onomasiologie, stratigrafie, toponimie,

hidrografie, hidronimie, origine