IBN
Закрыть
Eremia Anatol
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 70. Publicaţii la conferinţe din RM - 3. Publicaţii peste hotare - 11.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 4

Considerații onomasiologice privind istoria cuvintelor
Eremia Anatol
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limba Română
Nr. 1(255) / 2020 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 17 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Localităţile Moldovei. Ghid toponimic, geografic şi istoric
Eremia Anatol
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limba Română
Nr. 6(260) / 2020 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 26 October, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relevanța geografică, istorică și socială a toponimiei din Câmpia Bălților (I)
Eremia Anatol
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limba Română
Nr. 2-3(256-257) / 2020 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 1 July, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relevanța geografică, istorică și socială a toponimiei din Câmpia Bălților (II)
Eremia Anatol
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limba Română
Nr. 4-5(258-259) / 2020 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 9 September, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Legislația lingvistică și utilitatea ei
Eremia Anatol
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limba Română
Nr. 2(252) / 2019 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 23 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relevanța istorică a toponimelor de proveniență socială.
Eremia Anatol
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Buletin de Lingvistica
Nr. 19-20 / 2019 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 7 July, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toponimia istorică a Basarabiei. Arealul Prutul de Jos
Eremia Anatol
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie (SCOL)
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 2065-7161 / ISSNe 2247-7330
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Chişinăul în urcuşul spre Unire (II) 
Eremia Anatol
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 5-6(247-248) / 2018 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 20 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chișinăul în urcușul spre Unire
Eremia Anatol
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 1-2(243-244) / 2018 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 19 April, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hidronimia bazinului hidrografic al Dunării. Arealul pruto-nistrean
Eremia Anatol
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(48) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 14 May, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hidronimia bazinului hidrografic al Dunării. Arealul Pruto-Nistrean
Eremia Anatol
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie (SCOL)
Nr. 1-2 / 2018 / ISSN 2065-7161 / ISSNe 2247-7330
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 7

Acad. Nicolae Corlăteanu – 100 de ani. Personalitate notorie în filologia românească
Eremia Anatol
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii privind toponimia istorică a Basarabiei
Eremia Anatol
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 18 / 2017 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 7 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Derivarea numelor proprii: Procedee semantice
Eremia Anatol
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(291-292) / 2017 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 October, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hidronimia bazinului hidrografic al Nistrului
Eremia Anatol
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(46) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 24 November, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La derivation des noms propres: procedes semantiques
Eremia Anatol
L’Institut de Philologie de l’Académie des Sciences de Moldavie
Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie (SCOL)
Nr. 1-2 / 2017 / ISSN 2065-7161 / ISSNe 2247-7330
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toponimia Bugeacului: aspecte și conexiuni interdisciplinare (II)
Eremia Anatol
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 1(237) / 2017 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 31 May, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toponimia Bugeacului: aspecte și conexiuni interdisciplinare (III)
Eremia Anatol
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 2(238) / 2017 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 31 May, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

La toponymie de la Bessarabie: convergences et divergences étymologiques
Eremia Anatol
L’Institut de Philologie de l’Académie des Sciences de Moldavie
Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie (SCOL)
Nr. 1-2 / 2016 / ISSN 2065-7161 / ISSNe 2247-7330
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Originea şi semnificaţia termenilor calendaristici
Eremia Anatol
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 17 / 2016 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 7 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 84