Ctitor al filologiei româneşti Acad. Nicolae Corlăteanu la 100 de ani de la naştere
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
281 1
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1(478)(092) (36)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (820)
SM ISO690:2012
EREMIA, Anatol. Ctitor al filologiei româneşti Acad. Nicolae Corlăteanu la 100 de ani de la naştere . In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2015, nr. 2(37), pp. 161-163. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 2(37) / 2015 / ISSN 1857-0461

Ctitor al filologiei româneşti Acad. Nicolae Corlăteanu la 100 de ani de la naştere

CZU: 811.135.1(478)(092)
Pag. 161-163

Eremia Anatol
 
Institutul de Filologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 20 iulie 2015