IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1991
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-01-04 14:42
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2022  (4 din 4)151
  2021  (5 din 4)204
  2020  (4 din 4)183
  2019  (4 din 4)156
  2018  (4 din 4)161
  2017  (5 din 4)161
  2016  (1 din 4)37
  2015  (3 din 4)169
  2014  (6 din 4)159
  2013  (4 din 4)117
  2012  (6 din 4)179
  2011  (5 din 4)230
  2010  (6 din 4)209
  2009  (5 din 4)255
  2008  (6 din 4)212
  2007  (4 din 4)177
  2006  (5 din 4)146
  2005  (1 din 4)31
imagine

pISSN: 0235-9111
Limba Română
Categoria:
  • C (2009.04.30-2013.12.31)

Studii contrastive în filologia romano-germanică.Lingvistică teoretică şi aplicativă, istoria şi teoria literaturii.Interacţiuni culturale în sociumul polietnic al RM.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2005 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole29371178435128261145
Volume78713803656
Total3015124981516482

Vizualizări   133Descărcări   75

Conţinutul numărului de revistă

Semnal de alarmă. Fără studierea serioasă a istoriei estecompromisă păstrarea identității națiunii române și se pecetluieștedispariția sa treptată

9-12

CZU: 94(498)(063)

Profesorul Alexandru Moşanu – promotor al românismului în Republica Moldova (la împlinirea a 90 de ani din ziua naşterii)

13-21

CZU: 94(478)(092)

Petrencu Anatol

Alexandru Moşanu: „Independenţa a fost obţinută prin lupta a sute de mii de oameni, care au dorit să fi e liberi”

22-33

CZU: 323(478)(091)(047.53)

Rusu Alina

„În noi a rămas nestinsă scânteia spiritului românesc”. Discursullui Alexandru Moşanu la Marea Adunare Națională din 1991,ziua când Republica Moldova şi-a declarat Independenţa, 27 august

34-36

Câteva gânduri privitoare la personalitatea istoricului dr. Ioan Scurtu

37-43

CZU: 94(498)(092)

Burac Constantin

Opera ştiinţifică a Zamfirei Mihail

44-48

CZU: 929(498)

Prohin Andrei

Lucrări despre cultura românească din Basarabia de Zamfira MIHAIL

49-60

De la statutul de asociat la cel de ţară candidat la UE

61-71

CZU: [323+327](478)

Cimpoeşu Dorin

Despre destin şi destinaţii, evenimente şi bifurcaţii...

72-82

CZU: 316.2

Ionescu Ion

Singurătate şi simţ al vieţii (II)

83-88

CZU: 130.3

Afloroaei Ştefan

Dincolo de structuralism. Scrisori către Eugeniu Coşeriu şi istoria lingvisticii în secolul al XX-lea. Anul 1941 (III)

89-91

CZU: 81'1

Kabatek Johannes , Bleorţu Cristina

Spirit critic şi toleranţă (de la Voltaire la Coşeriu)

92-97

CZU: 81'1+82.09

Munteanu Cristinel

Mesaj de felicitare adresat Domnului Gheorghe CHIVU, Profesor emerit, Membru corespondent al Academiei Române

98-98

Itinerar biobibliografic

99-100

CZU: 016:929:81/82=135.1(498)

Filologul şi stilisticianul Gheorghe Chivu

101-112

CZU: [811.135.1+821.135.1.09](092)

Bârlea Petre Gheorghe

Culegătorul semănător

113-117

CZU: [811.135.1+821.135.1.09](092)

Gafton Alexandru

Rigoare şi viziune

118-122

CZU: 811.135.1(498)(092)

Regăsirea de sine în poezia de azi. Meridian craiovean

123-130

CZU: 821.135.1.09

Bantoş Ana

Poezi

131-219

CZU: 821.135.1-1

Toamnele lui Tudor Ţopa, la 90 de... primăveri

220-230

CZU: [070+821.135.1.09](478)(092)

Belâi Liviu

Arcadie Suceveanu. Descătuşarea cunoaşterii în poezie sau răzbunarea Bucovinei

231-231

CZU: 821.135.1(478).09(092)

Bantoş Ana

Arcadie Suceveanu. Fișier biobibliografic

232-238

CZU: 821.135.1-1.09(01):929

Antisentimentalul Suceveanu

239-244

CZU: 821.135.1-1(478).09(092)

Ciobanu Mircea

Apolinic şi dionisiac în poezia lui Arcadie Suceveanu

245-261

CZU: 821.135.1-1(478).09

Hostiuc Ştefan

Arcadie Suceveanu, colindând

262-270

CZU: 821.135.1-1(478).09

Leahu Nicolae

Arcadie Suceveanu: un visător de profesie

271-276

CZU: 821.135.1-1(478).09(092)

Bojoncă Iurie

Cromatica simbolurilor

277-285

CZU: 821.135.1(478).09

Lungu Eugen

Critica literară despre manifestările arhetipale şi semnificaţiile erosului la Mircea Eliade

286-297

CZU: 821.135.1.09

Ivanov Nadejda

Dan Mănucă şi „critica de reconsiderare”

298-310

CZU: 821.135.1.09

Rachieru Adrian Dinu

Doina Uricariu. Transparenţa melancoliei

311-317

CZU: 821.135.1-1.09

Boldea Iulian

România şi miracolul globalizării. Paradigme identitare (I)

318-323

CZU: 821.135.1-4

Rusu Mina-Maria

Notre-Dame (fragment)

324-331
Olteanu Constantin

Despre frivolitatea fiinţei şi alte lucruri disjuncte din viaţa noastră

332-337
Caraman Viorica-Ela

O carte de referinţă despre renaşterea Kazahstanului

338-343
Popa Ioan

Calvarul românilor dezrădăcinați

344-352

Modernitatea lucrează fără întrerupere

353-358

CZU: 75.071.1(478)(047.53)

Caraman Viorica-Ela , Sainciuc Lica

Vertij printre simboluri (pagini color)

359-360

CZU: 75.071.1(478)

Sainciuc Lica

Mioriţa analizată printr-o nouă metodă

361-366

CZU: 821.135.1-1.09

Ravini Victor

Contribuţii româneşti la dezbaterea problemelor păcii şi războiului în perioada interbelică

367-382

CZU: 94(498)

Popa Elena Luiza

Alexandru Hangerli – un principe filolog

383-394

CZU: 94(478)

Mischevca Vladimir