IBN
Închide
Butuc Petru
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 29. Publicaţii la conferinţe din RM - 13. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 12
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 7
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 7
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 13
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2021 - 2

Aspecte definitorii ale subiectului logic în propoziție
Butuc Petru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 2(314) / 2021 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 August, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte definitorii ale unor noţiuni de sociolingvistică
Butuc Petru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-561-8.
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Nicolae Mătcaş, despre unele aspecte de lingvistică funcţională/integrală
Butuc Petru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Savin-Zgardan Angela. Motivația unităților polilexicale stabile în limba română. Chișinău: „Dira AP”, 2019, 274 p. (Petru BUTUC)
Butuc Petru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1-2(307-308) / 2020 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Criteriul metodologic la determinarea tipurilor de subordonate
Butuc Petru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Limba Română
Nr. 2(252) / 2019 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 23 June, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leova. Localități. Oameni. Tradiții
Butuc Petru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Limba Română
Nr. 3(253) / 2019 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 8 September, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Precizări asupra motivației raportului sintagmatic de inerență
Butuc Petru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Limba Română
Nr. 3(253) / 2019 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 8 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reactualizarea unor aspecte din Probleme dificile de gramatică (Chișinău, 1969) de Anatol Ciobanu
Butuc Petru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştereÎn memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 10 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-624
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tudor Cotelnic, consecvent adept al principiilor metodologice de lingvistică funcțională
Butuc Petru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Buletin de Lingvistica
Nr. 19-20 / 2019 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 7 July, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viziunea teoretică a lui Alecu Russo asupra românei literare
Butuc Petru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-4-5.
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Motivaţia normelor literare la nivel sintactic
Butuc Petru
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(295-296) / 2018 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 9 May, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-728
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studii de motivație istorică și lingvistică: Anatol Eremia. Tezaurul Toponimic Românesc. Arealul Cantemir. Chișinău – Iași, 2015, 226 pag. Și Tezaurul Toponimic Românesc. Arealul Cahul. Chișinău – Iași, 2016, 246 pag
Butuc Petru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 5-6(299-300) / 2018 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 5 February, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-604
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Despre preocupările de lingvistică ale lui Gheorghe Șincai
Butuc Petru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.4. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-337-9.
Disponibil online 20 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivaţia categoriilor sintactice în raport cu cele lexicale
Butuc Petru
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(289-290) / 2017 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 19 May, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-640
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ale categoriei semnificației în lingvistica actuală
Butuc Petru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Limba Română
Nr. 5-6(241-242) / 2017 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 13 December, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Româna şi rusa literară: similitudini ale procesului istoric de evoluţie şi dezvoltare
Butuc Petru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Lecturi in memoriam acad. Silviu BEREJAN
Ediţia 3. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-4371-7-2.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-707
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Aspecte ale semnificației istoricolingvistice a „Bibliei” de la București
Butuc Petru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 28 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre unele aspecte sintactico-lingvistice ale textului poetic eminescian
Butuc Petru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Pregătim viitorul promovând excelenţa : Congresul Internaţional al Universităţii Apollonia : secţiunea Ştiinţe Social-Umane
Ediția 26. 2016. Iași, România. ISBN 978-606-8410-74-6.
Disponibil online 12 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorul semantic la delimitarea tipologică a unor structuri sintactice propoziţionale
Butuc Petru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(94) / 2016 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 19 October, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-656
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Observații asupra unor greșeli de limbă, auzite la radio și televiziune
Butuc Petru
Universitatea de Stat din Moldova
Valori ale mass-mediei în epoca contemporană
Volumul VI. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Aspecte ale motivaţiei factorului semantic în sintaxă
Butuc Petru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Philologia
Nr. 5-6(281-282) / 2015 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 25 December, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-741
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale semnificației lingvistice a „Noului testament” (1648) de Simeon Ștefan
Butuc Petru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.2. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-240-2.
Disponibil online 4 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre complementele prepoziţionale
Butuc Petru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Caracterul nemotivat al unor titluri tipologice de complemente
Butuc Petru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Limba Română
Nr. 4(226) / 2014 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 10 July, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-642
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concepţii lingvistico-filozofice promovate de Anatol Ciobanu
Butuc Petru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Limba Română
Nr. 2(224) / 2014 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 19 May, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Angela Savin-Zgardan. Probleme ale motivaţiei unităţilor polilexicale stabile în limba română
Butuc Petru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Philologia
Nr. 1-2(266) / 2013 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-1412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Reconsiderări privind statutul tipologic al complementului indirect
Butuc Petru
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanReprezentări identitare în discursul lingvistic şi literar actual
Ediția 5. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4354-1-3..
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subiecte dezvoltate, cu plusvalenţe semantico-funcţionale
Butuc Petru
Institutul de Filologie al AŞM
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediţia 1. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-4354-5-1.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un Studiu asupra sincretismului sintactic la nivelul frazei joncţionale de prof. Vasile Bajureanu
Butuc Petru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Limba Română
Nr. 3-4(202) / 2012 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-584
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Gramaticalizarea, etapa decisivă în procesul istoric de unificare a românei literare
Butuc Petru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Limba Română
Nr. 3-6(189-192) / 2011 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 30 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reconsiderări privind statutul gramatical al particulei în limba română
Butuc Petru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Limba Română
Nr. 9-10(195-196) / 2011 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-607
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Refugiul în patria spirituală a unui intelectual
Butuc Petru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Limba Română
Nr. 3-6(189-192) / 2011 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 29 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

O carte ce necesită o lectură cu creionul în mână
Butuc Petru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Limba Română
Nr. 1-2(175-176) / 2010 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiul metodologic în scrierile de gramatică ale profesorului Nicolae Mătcaş
Butuc Petru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Limba Română
Nr. 3-4(177-178) / 2010 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 10 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte morfo-sintactice ale particulei în limba română
Butuc Petru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanLimbă, limbaj, vorbire (In memoriam acad. Silviu Berejan şi acad. Grigore Vieru)
Ediția 3. 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4132-8-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Despre noţiunile ştiinţifice de limbă literară şi româna literară
Butuc Petru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Limba Română
Nr. 7-8(169-170) / 2009 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 25 April, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Reconsiderări privind titlul sintactic de Complement Predicativ
Butuc Petru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Limba Română
Nr. 7-8(157-158) / 2008 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 20 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 3

Despre propoziţia şi fraza angrenată
Butuc Petru
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 10(136) / 2006 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-633
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre propoziţia şi fraza angrenată
Butuc Petru
Limba Română
Nr. 11-12(138) / 2006 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 22 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-581
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesar instrument de lucru pentru filologi
Butuc Petru
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 7-9(133) / 2006 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-660
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2003 - 2

O formă structurală specifică de exprimare a predicatului nominal angrenat
Butuc Petru
Institutul de Filozofie,Sociologie şi Ştiinţe Politice
Metaliteratură
Nr. 8 / 2003 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-658
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unităţi propoziţionale din perspectiva predicativităţii
Butuc Petru
Institutul de Filozofie,Sociologie şi Ştiinţe Politice
Metaliteratură
Nr. 7 / 2003 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 26 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2001 - 1

Categoria gramaticală a cazului morfologic şi sintactic în limba româna (opinii)
Butuc Petru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 2 / 2001 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 6 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-652
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 43 of 43