IBN
Închide
Butuc Petru
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 29. Publicaţii la conferinţe din RM - 13.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 12
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 7
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 7
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 13

2021 - 2

Aspecte definitorii ale subiectului logic în propoziție
Butuc Petru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 2(314) / 2021 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 August, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte definitorii ale unor noţiuni de sociolingvistică
Butuc Petru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-561-8.
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Nicolae Mătcaş, despre unele aspecte de lingvistică funcţională/integrală
Butuc Petru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Savin-Zgardan Angela. Motivația unităților polilexicale stabile în limba română. Chișinău: „Dira AP”, 2019, 274 p. (Petru BUTUC)
Butuc Petru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1-2(307-308) / 2020 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Criteriul metodologic la determinarea tipurilor de subordonate
Butuc Petru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Limba Română
Nr. 2(252) / 2019 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 23 June, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leova. Localități. Oameni. Tradiții
Butuc Petru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Limba Română
Nr. 3(253) / 2019 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 8 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Precizări asupra motivației raportului sintagmatic de inerență
Butuc Petru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Limba Română
Nr. 3(253) / 2019 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 8 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reactualizarea unor aspecte din Probleme dificile de gramatică (Chișinău, 1969) de Anatol Ciobanu
Butuc Petru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştereÎn memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 10 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tudor Cotelnic, consecvent adept al principiilor metodologice de lingvistică funcțională
Butuc Petru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Buletin de Lingvistica
Nr. 19-20 / 2019 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 7 July, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viziunea teoretică a lui Alecu Russo asupra românei literare
Butuc Petru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-4-5.
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Motivaţia normelor literare la nivel sintactic
Butuc Petru
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(295-296) / 2018 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 9 May, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studii de motivație istorică și lingvistică: Anatol Eremia. Tezaurul Toponimic Românesc. Arealul Cantemir. Chișinău – Iași, 2015, 226 pag. Și Tezaurul Toponimic Românesc. Arealul Cahul. Chișinău – Iași, 2016, 246 pag
Butuc Petru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 5-6(299-300) / 2018 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 5 February, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Despre preocupările de lingvistică ale lui Gheorghe Șincai
Butuc Petru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.4. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-337-9.
Disponibil online 20 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivaţia categoriilor sintactice în raport cu cele lexicale
Butuc Petru
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(289-290) / 2017 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 19 May, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ale categoriei semnificației în lingvistica actuală
Butuc Petru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Limba Română
Nr. 5-6(241-242) / 2017 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 13 December, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Româna şi rusa literară: similitudini ale procesului istoric de evoluţie şi dezvoltare
Butuc Petru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Lecturi in memoriam acad. Silviu BEREJAN
Ediţia 3. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-4371-7-2.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Aspecte ale semnificației istoricolingvistice a „Bibliei” de la București
Butuc Petru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 28 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorul semantic la delimitarea tipologică a unor structuri sintactice propoziţionale
Butuc Petru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(94) / 2016 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 19 October, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Observații asupra unor greșeli de limbă, auzite la radio și televiziune
Butuc Petru
Universitatea de Stat din Moldova
Valori ale mass-mediei în epoca contemporană
Volumul VI. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Aspecte ale motivaţiei factorului semantic în sintaxă
Butuc Petru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Philologia
Nr. 5-6(281-282) / 2015 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 25 December, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-616
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 42