IBN
Închide
Molea Viorica
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 29. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 6
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 20
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5

2024 - 2

Reconsiderări ale stilului epistolar în era tehnologiilor informaționale
Molea Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Probleme de lingvistică romano-germanică şi comunicare interculturală
Ediţia 3. 2024. Chişinău. ISBN 978-9975-62-678-1. – ISBN; 978-9975-62-679-8 (PDF).
Disponibil online 7 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reconsiderări ale stilului epistolar în era tehnologiilor informaționale
Molea Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 1-2(291-282) / 2024 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 1 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 4

Erori gramaticale în exprimarea orală din mass-media autohtonă (pe baza monitorizării unor posturi tv naționale)
Molea Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 1-2(279-280) / 2023 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 16 March, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inadvertenţe stilistice atestate la unele posturi TV din Republica Moldova
Molea Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 5-6(283-284) / 2023 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 5 July, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Linguistic identity and the impact of corporate organizational culture
Galben Inga , Molea Viorica
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(180) / 2023 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 3 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O platformă importantă de lansare a ştiinţei filologice
Molea Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 7-12(285-290) / 2023 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 12 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Proiecția cognitivă a neologismelor internaționale în contextul evoluțiilor actuale
Molea Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”: 65 de ani de la fondare.
Ediţia 16. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3518-8-1.
Disponibil online 15 December, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conotația ca element al culturii şi al dimensiunii cognitive
Molea Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 1-2(267-268) / 2022 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 22 March, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificări în DOOM 3: câteva aspecte
Molea Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 5-6(271-272) / 2022 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 9 September, 2022. Descarcări-90. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Lexicul neologic la modă – registru stilistic al oralității actuale
Molea Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 1(261) / 2021 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 5 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limbajul comentariilor pe internet: reflexe ale oralității
Molea Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice. Ştiinţe sociale. Ştiinţe economice.
SU, SS, SE. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 18 January, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Revista „Limba Română” și Facultatea de Litere, USM – consonanța spiritului românesc prin limbă
Molea Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 6(260) / 2020 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 26 October, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vitalie Marin. Omul și profesorul
Molea Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 2-3(256-257) / 2020 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 2 July, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 9

Delimitări ale oralităţii în limba română actuală
Molea Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 1(251) / 2019 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 18 April, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-793
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Irina Condrea – distinsă personalitate în educație și cercetare
Molea Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 4(254) / 2019 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 14 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-681
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Irina Condrea– spirit academic și civic ilustru
Molea Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Lumina verbului maternProfesorul și savantul Irina Condrea – prezență remarcabilă în mediul academic și cultural din Republica Moldova
2019. . .
Disponibil online 16 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limbă/vorbire vs. Competență /performanță
Molea Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştereÎn memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limbă/vorbire vs. competență/performanță
Molea Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 2(252) / 2019 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 23 June, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pamfletul și libertatea de exprimare
Molea Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Lumina verbului maternProfesorul și savantul Irina Condrea – prezență remarcabilă în mediul academic și cultural din Republica Moldova
2019. . .
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-56. Vizualizări-755
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regionalismele – registru stilistic al oralității
Molea Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Lumina verbului maternProfesorul și savantul Irina Condrea – prezență remarcabilă în mediul academic și cultural din Republica Moldova
2019. . .
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-652
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regionalismele – variantă diatopică a limbii române
Molea Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 4(254) / 2019 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 14 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un spirit academic laborios și inovativ. Doctorul habilitat în filologie, profesorul universitar Irina Condrea la 70 de ani
Molea Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(55) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Elemente neinspirate ale oralităţii în textul publicistic
Molea Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 3-4(245-246) / 2018 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 22 May, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea expresiv-estetică a oralităţii în creaţia lui Ion Creangă
Molea Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 7-8(249-250) / 2018 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 10 December, 2018. Descarcări-25. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea expresiv-estetică a oralității în creația lui Ion Creangă
Molea Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Limba română actuală: Normă şi diversitate stilistică
2018. Chișinău. .
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-54. Vizualizări-762
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

O nouă formă de comunicare în spațiul virtual: oralitatea digitală
Molea Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 5-6(241-242) / 2017 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 13 December, 2017. Descarcări-39. Vizualizări-827
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O privire de ansamblu asupra tratării limbajului oral în textul publicistic (I)
Molea Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 1(237) / 2017 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 31 May, 2017. Descarcări-21. Vizualizări-688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O privire de ansamblu asupra tratării limbajului oral în textul publicistic (II)
Molea Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 2(238) / 2017 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 31 May, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-766
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oralitatea în configurația stilurilor funcționale
Molea Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 3(239) / 2017 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 17 October, 2017. Descarcări-28. Vizualizări-695
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Oralitatea în textul publicistic de opinie. Pamfletul
Molea Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Philologia
Nr. 1-2(283-284) / 2016 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 31 May, 2016. Descarcări-53. Vizualizări-1090
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relevanța oralității în titlul publicistic
Molea Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Intertext
Nr. Ed. sp / 2016 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 7 October, 2016. Descarcări-14. Vizualizări-778
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul oralităţii din Basarabia
Molea Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(94) / 2016 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 19 October, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-855
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Textul publicistic între modernitate şi tradiţie.  Limbajul în textul publicistic de informare
Molea Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol.1, R, SSU. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-812-7.
Disponibil online 12 April, 2019. Descarcări-40. Vizualizări-785
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Revalorificarea tezaurului frazeologic în textul publicistic actual
Molea Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(90) / 2015 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 25 February, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Consideraţii privind conceptul de oralitate
Molea Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 2(224) / 2014 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 19 May, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-849
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limbajul regional românesc – un aspect al oralităţii substandard
Molea Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe umanistice
R, SU. 2014. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-47. Vizualizări-2422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O reevaluare a limbajului publicistic din perspectiva stilurilor funcţionale
Molea Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(74) / 2014 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 22 September, 2015. Descarcări-22. Vizualizări-878
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Expresia pragmatică a unor elemente lexicale orale în textul publicistic
Molea Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
La Francopolyphonie
Nr. 1(8) / 2013 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 9 April, 2014. Descarcări-13. Vizualizări-900
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Valori ale limbajului în poezia tânără din Basarabia
Molea Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(20) / 2008 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-712
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 39 of 39