IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(26) pentru indicele czu "811.135.1'373.45"

Specificul internaționalizării lexicului românesc

CZU : 811.135.1'373.45
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(10) / 2009 / ISSN 1857-1719
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuvinte cu etimologie necunoscută în limba română

CZU : 811.135.1'373.45'373.6
Arta Medica
Nr. 6(39) / 2009 / ISSN 1810-1852
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Synchronic and diachronic aspects of terminological loan-words in English and Romanian

CZU : 811.135.1'373.45'374.2=811.111
,
Arta Medica
Nr. 2(29) / 2008 / ISSN 1810-1852
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statutul xenismelor în limba română actuală

CZU : 811.135.1'373.45
,
Buletin de Lingvistica
Nr. 12 / 2011 / ISSN 1857-1948
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anglicismele în contextul modernizării limbii române

CZU : 811.135.1'373.45
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(28) / 2010 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peculiarities of anglicisms in the Romanian publicistic style

CZU : 811.135.1'373.45:070
Strugac Alisa
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(28) / 2010 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cu privire la originea rumânească/românească a cuvântului senat şi a instituţiei senatului

CZU : 811.135.1'373.45:35
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(306) / 2008 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etapele de pătrundere a englezismelor în mass-media românească

CZU : 811.135.1'373.45:070
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(2) / 2007 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea englezismelor pe panourile publicitare stradale

CZU : 811.135.1'373.45:070
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(1) / 2006 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Despre abuzul de neolgisme din limbile moderne

CZU : 811.135.1'373.45
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 3(45) / 2007 / ISSN 1561-4042
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

English language influence on gastronomic terms

CZU : 811.135.1'373.45
Journal of Social Sciences
Nr. 1(1) / 2018 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The influence of English language on the Romanian and French languages

CZU : 811.135.1'373.45+811.133.1'373.45
Journal of Social Sciences
Nr. 1(1) / 2018 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De la Savarin la Bacalbasa sau despre influenta franceza asupra fiziologiei gustului la romani
CZU : 008+811.135.1'373.45
La Francopolyphonie
Nr. 2(10) / 2015 / ISSN 1857-1883
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Expresii şi citate latineşti celebre modificate în contexte româneşti şi străine

CZU : 811.135.1'373.45=124
Limba Română
Nr. 1(251) / 2019 / ISSN 0235-9111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Globalizarea şi limba română
CZU : 811.135.1'373.45/.48
Limba Română
Nr. 1-2(229) / 2015 / ISSN 0235-9111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adaptarea semantică a englezismelor în limba română

CZU : 811.135.1'373.45=111
Philologia
Nr. 5-6(299-300) / 2018 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adaptarea fonetică a englezismelor în limba română

CZU : 811.135.1'373.45=111
Philologia
Nr. 3-4(297-298) / 2018 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circulaţia englezismelor pe domenii de activitate, reflectată în presa periodică din Republica Moldova

CZU : 811.135.1'373.45:070(478)
Philologia
Nr. 5-6(293-294) / 2017 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu comparativ al frecvenţei utilizării englezismelor în publicaţiile periodice din Republica Moldova şi România (2013-2015)
CZU : 811.135.1'373.45=111
Philologia
Nr. 5-6(287-288) / 2016 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procesul de recunoaștere a englezismelor drept unități lexicale ale limbii române

CZU : 811.135.1'373.45=111
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(14) / 2009 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 26