IBN
Închide
Căruntu-Caraman Livia
Cuvinte-cheie (99): englezisme (6), mass-media (6), Anglicisms (5)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 11.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Englezisme recente − din uz în dicționar
Căruntu-Caraman Livia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 2(314) / 2021 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 August, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Utilizarea englezismelor pe panourile publicitare stradale
Căruntu-Caraman Livia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Moştenire, Influenţă, Continuitate
Ediţia 12. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-0-6.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Adaptarea fonetică a englezismelor în limba română
Căruntu-Caraman Livia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 3-4(297-298) / 2018 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 November, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adaptarea morfologică a englezismelor în limba română
Căruntu-Caraman Livia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limba română actuală: Normă şi diversitate stilistică
2018. Chișinău. .
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adaptarea semantică a englezismelor în limba română
Căruntu-Caraman Livia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 5-6(299-300) / 2018 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 5 February, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul internaționalizării lexicului românesc
Căruntu-Caraman Livia12
1 Institutul de Filologie al AŞM,
2 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 26 October, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Circulaţia englezismelor pe domenii de activitate, reflectată în presa periodică din Republica Moldova
Căruntu-Caraman Livia
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(293-294) / 2017 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etapele de pătrundere a englezismelor în mass-media românească
Căruntu-Caraman Livia
Institutul de Filologie al AŞM
Lecturi in memoriam acad. Silviu BEREJAN
Ediţia 3. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-4371-7-2.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File din evoluţia limbii române
Căruntu-Caraman Livia
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul de recunoaștere a englezismelor drept unități lexicale ale limbii române
Căruntu-Caraman Livia
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 11. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-133-85-2.
Disponibil online 24 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 6

Englezismele în mass-media din Republica Moldova: frecvență și formare
Căruntu-Caraman Livia
Institutul de Filologie al AŞM
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 30 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-507
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Împrumuturi sau străinisme?
Căruntu-Caraman Livia
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(283-284) / 2016 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 31 May, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-599
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Receptarea împrumuturilor de origine engleză în limba română
Căruntu-Caraman Livia
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 17 / 2016 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 7 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Romanizare sau continuitate dacică
Căruntu-Caraman Livia
Institutul de Filologie al AŞM
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 4 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu comparativ al frecvenţei utilizării englezismelor în publicaţiile periodice din Republica Moldova şi România (2013-2015)
Căruntu-Caraman Livia
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(287-288) / 2016 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 13 January, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sugestii metodice pentru soluţionarea unor probleme de acomodare a englezismelor în limba română
Căruntu-Caraman Livia
Institutul de Filologie al AŞM
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-48-102-1.
Disponibil online 23 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Împrumuturile lexicale de origine engleză în presă: adaptare şi corectitudine
Căruntu-Caraman Livia
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Englezismele în presa periodică din Republica Moldova
Căruntu-Caraman Livia
Institutul de Filologie al AŞM
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File din evoluţia limbii române
Căruntu-Caraman Livia
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(281-282) / 2015 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 25 December, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema împrumuturilor lexicale în atenţia clasicilor literaturii române
Căruntu-Caraman Livia
Institutul de Filologie al AŞM
Univers Pedagogic
Nr. 4(48) / 2015 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 January, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20