IBN
Închide
Pleşca Ecaterina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
Teze/Rezumate în culegeri - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 7
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 4

2023 - 1

Cuvinte de substrat examinate din perspectiva geografiei lingvistice (III)
Pleşca Ecaterina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Philologia
Nr. 2(320) / 2023 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 21 August, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Prezenţa bazei apelative de substrat în repertoriul onomastic al Recensămintelor populaţiei Moldovei din anii 1772-1773 şi 1774
Pleşca Ecaterina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Eugeniu Coşeriu: 100 de ani de la naştere. Limbajul ca sumă de valori
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3274-4-2.
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Cuvinte cu etimologie necunoscută în limba română
Pleşca Ecaterina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-1-6.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-752
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvinte de substrat examinate din perspectiva geografiei lingvistice (II)
Pleşca Ecaterina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 5-6(311-312) / 2020 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Contribuţii la cercetarea cuvântului „pomană” din limba română. Abordări interdisciplinare
Pleşca Ecaterina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvinte de substrat examinate din perspectiva geografiei lingvistice
Pleşca Ecaterina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 5-6(305-306) / 2019 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-806
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pluguşorul de Anul Nou pentru flăcăi din Străşenii anului 1938 (Variantă a hăiturii tradiţionale)
Pleşca Ecaterina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1-2(301-302) / 2019 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 1 May, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-707
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Românescul Puică și concordanțele lui lexico-semantice în limbile baltice
Pleşca Ecaterina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanSpiritus loci: interferențe, confluență, rezistență
Ediţia 13. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-6-8.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Autohtonul argea: considerații privind semantica lui originară (cu aplicarea datelor din arheologie)
Pleşca Ecaterina
Institutul de Filologie al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 9 June, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-769
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fapte de limbă păstrate ca mărturii ale vieții preistorice
Pleşca Ecaterina
Institutul de Filologie al AŞM
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-058-3.
Disponibil online 9 November, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-1592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Românescul mătură: abordare comparativ-istorică
Pleşca Ecaterina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 3-4(297-298) / 2018 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 November, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-740
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Cercetări privind segmentul cel mai vechi din structura românescului a cura „a purifica“
Pleşca Ecaterina
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 September, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-569
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţii la cercetarea termenilor de substrat din sfera semantică a ţesutului
Pleşca Ecaterina
Institutul de Filologie al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 28 February, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţii la cercetarea termenului de substrat „carâmb” (aspecte semantice)
Pleşca Ecaterina
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 11. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-133-85-2.
Disponibil online 24 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-693
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Cercetarea cuvintelor cu etimologie necunoscută:rom. smidă cu semnificaţiile „grindină” şi „fulger”(II)
Pleşca Ecaterina
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(268) / 2013 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-761
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre cuvântul românesc „cáuă” şi concordanţele lui lexico-semantice în limbile baltice şi slave
Pleşca Ecaterina
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 14 / 2013 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 7 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diminutivele în scrierile lui Spiridon Vangheli
Pleşca Ecaterina
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(270) / 2013 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 14 March, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-908
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Cuvinte de substrat: rom. ghionoaie (I)
Pleşca Ecaterina
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 13 / 2012 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reminiscenţa „Creanga cerului” (abordare socioculturală).
Pleşca Ecaterina
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 13 / 2012 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-593
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traca – limbă a substratului pregrec (abordare interdisciplinară)
Pleşca Ecaterina
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(264) / 2012 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-23. Vizualizări-931
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Contribuţii la cercetarea cuvintelor cu etimologie necunoscută: Rom. Smidă
Pleşca Ecaterina
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(256) / 2011 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-869
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Denumirile Cîrtiţei: între motivaţie şi etimologie. Paralele-le lexico-semantice de areal
Pleşca Ecaterina
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(236) / 2008 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-825
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 22 of 22