IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1958
Fondatori
Institutul de Filologie al AŞM
Tirajul revistei   150
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-12-16 00:35
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (3 din 3)40
  2020  (3 din 6)51
  2019  (3 din 6)53
  2018  (3 din 6)53
  2017  (3 din 6)45
  2016  (3 din 6)45
  2015  (3 din 6)50
  2014  (3 din 6)56
  2013  (3 din 6)63
  2012  (3 din 6)80
  2011  (3 din 6)66
  2010  (3 din 6)64
  2009  (3 din 6)67
  2008  (3 din 6)65
imagine

pISSN: 1857-4300
eISSN: 2587-3717
Philologia
Categoria:
  • B (2019.12.06-2023.12.06)
  • C (2017.07.18-2019.12.05)
  • C (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2011.01.01-2013.06.26)

Studii contrastive în filologia romano-germanică. Lingvistică teoretică şi aplicativă, istoria şi teoria literaturii. Interacţiuni culturale în sociumul polietnic al RM


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2008 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole798433014727832876
Volume42377682694
Total8404707829972

Vizualizări   1047Descărcări   46

Conţinutul numărului de revistă

Magda isanos: Insaţietate de viaţă şi elan transformator 3-13
Burlacu Alexandru
Viziuni mitico-folclorice în creaţia lui Anatol Codru 14-19
Butnaru Tatiana
Romanul istoric: cronică şi ficţiune20-24
Corcodel Rodica
Limite etice „de depăşit ” şi „de atins ” în romanul lui Ioan Slavici Mara 25-28
Costiuc Natalia
Romanul postmodernist din Republica Moldova şi modelul european 29-36
Grati Aliona
Realitate şi ficţiune în Faust de Goethe 37-49
Gîrlea Olesea
Particularităţi ale datinilor Sorcova şi Semănatul în sudul Basarabiei 50-55
Mocanu Maria
Relaţiile dintre cuvinte în funcţie de forma şi conţinutul lor 56-59
Bahnaru Vasile
Despre „Conflictul” dintre omonime60-63
Zaporojan Ion
De la structurile actanţiale ale verbului la enunţ 64-70
Bărbuţă Ion
Lexicul social -istoric în toponimia românească pruto -nistreană. 1. Toponime etnonimice, migratorice, antroponimice 71-85
Eremia Anatol
Etimologii – 200786-91
Gabinschi Marc
Denumirile Cîrtiţei: între motivaţie şi etimologie. Paralele-le lexico-semantice de areal 92-100
Pleşca Ecaterina
Unele aspecte privind interferenţele lingvistice 101-108
Negrescu-Babuş Inna
Unele cercetări experimentale asupra parametrilor acustici ai unităţii consonantice compuse prepalatale palato -alveolare surde în limbile germanice (în baza materialului englez) 109-112
Chirdeachin Alexei
Anatol Gavrilov, Conceptul de roman la G. Ibrăileanu şi structura stratiformă a operei literare113-115
Cimpoi Mihai
Galina Aniţoi, Inadaptatul în proza românească interbelică (Structura tipologică şi valoarea lui estetică) 116-119
Burlacu Alexandru
Magda Jeanrenaud. Universaliile traducerii. Studii de traductologie 119-122
Apetri Dumitru
Gheorghe Moldovanu, Politică şi planificare lingvistică: de la teorie la practică (pe baza materialelor din Republica Moldova şi din alte state)122-127
Dumbraveanu Ion
Silviu Berejan. Itinerar sociolingvistic. Selecţie şi prefaţă de Alexandru Bantoş 127-130
Pavel Vasile
Tudor Colac la 60 de ani131-135
Băieşu Nicolae