IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare", 1
Chișinău, Moldova, 30 octombrie 2018
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
Cautare
Instituții responsabile de ediție:
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Responsabili de ediție: Dolghi A.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Institutul Patrimoniului Cultural
Anul publicării: 2018
Numărul de pagini: 100
ISBN: 978-9975-84-058-3
CZU: 39+7/9(082)=135.1=111=161.1 V-54
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2018  81
Disponibil în IBN: 8 noiembrie 2018
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (5)Filologie (2)Biologie (2)Istorie (72)Economie (2)Pedagogie (3)Medicină (2)Studiul artelor, culturologie (35)Psihologie (1)Sociologie (19)Ştiinţe politice (1)Administrare publică (1)