IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare" De la cunoaștere spre salvgardare și conservare,
Chișinău, Moldova, 29-31 octombrie 2019
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani la culegeri
Volum, serie, parte, nr: Ediția 11
Instituții responsabile de ediție:
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Responsabili de ediție: Ghilaş V., Dolghi A.
Locul publicării: Chișinău
Editura: Institutul Patrimoniului Cultural
Anul publicării: 2019
ISBN: 978-9975-84-104-7
CZU: 008+ 7 /9(082)=135. l= 111=161.1 P 44
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 24 ianuarie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (12)Istorie (231)Pedagogie (6)Studiul artelor, culturologie (371)Ştiinţe fizico-matematice (3)Ştiinţe agricole (1)Biologie (2)Economie (2)Drept (1)Medicină (1)Arhitectura (12)Sociologie (17)Ştiinţe politice (2)Psihologie (2)