IBN
Închide
Stanţieru Svetlana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 15.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Lectura activă: principii și strategii
Codreanu Aurelia , Stanţieru Svetlana
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice, conferinţă ştiinţifică
Ediţia VI. 2020. Bălţi. ISBN 878-9975-3382-8-8.
Disponibil online 17 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lexic gastronomic în paremiologia românească
Stanţieru Svetlana , Codreanu Aurelia
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice, conferinţă ştiinţifică
Ediţia VI. 2020. Bălţi. ISBN 878-9975-3382-8-8.
Disponibil online 17 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Studiul individual – dimensiune de formare a competentelor profesionale
Stanţieru Svetlana , Codreanu Aurelia
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3369-3-2.
Disponibil online 6 May, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Exotismele în sistemul limbii
Stanţieru Svetlana , Codreanu Aurelia
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediția 4. 2018. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3225-9-1.
Disponibil online 21 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Neologismele polisemantice din perspectivă lexicografică
Stanţieru Svetlana
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nume de culori – nume de plante
Codreanu Aurelia , Stanţieru Svetlana
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 6, Vol.1. 2017. Bălţi. ISBN 978-9975-50-202-3..
Disponibil online 15 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nume proprii în terminologia cromatică
Stanţieru Svetlana , Codreanu Aurelia
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 6, Vol.1. 2017. Bălţi. ISBN 978-9975-50-202-3..
Disponibil online 15 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Despre o tipologie a neologismelor în limba română
Stanţieru Svetlana
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
Vol.2. 2016. Bălți. ISBN 978-9975-50-184-2.
Disponibil online 26 April, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nume de entităţi – nume de culori
Bîrsanu Aurelia , Stanţieru Svetlana
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
Vol.2. 2016. Bălți. ISBN 978-9975-50-184-2.
Disponibil online 26 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Adjective cromatice de origine franceză în limba română
Stanţieru Svetlana , Bîrsanu Aurelia
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţificăMaterialele colloquia professorum din 12 oct. 2012
Ediţia 3. 2014. Bălţi. ISBN 978-9975-50-135-4.
Disponibil online 29 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Neologismul între necesitate şi abuz
Stanţieru Svetlana
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanAbordări interdisciplinare în cercetarea lingvistică şi literară (In memoriam acad. Silviu Berejan)
Ediția 4. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4354-1-3..
Disponibil online 8 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neologismul – cvasinecesitate a omului modern
Stanţieru Svetlana
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediţia 1. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-4354-5-1.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aprecieri asupra terminologiei didactice actaule
Stanţieru Svetlana , Tărâţă Zinaida
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Buletin de Lingvistica
Nr. 13 / 2012 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Formarea competenţelor de comunicare la studen-ţii alolingvi
Bîrsanu Aurelia , Stanţieru Svetlana
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspectiveMaterialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale consacrată aniversării a 65-a de la fondarea Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
2011. Bălţi. ISBN 978-9975-50-060-9 .
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul xenismelor în limba română actuală
Stanţieru Svetlana , Codreanu Aurelia
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Buletin de Lingvistica
Nr. 12 / 2011 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

Accentul – indiciu al culturii exprimării
Stanţieru Svetlana
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanLimbă, limbaj, vorbire (In memoriam acad. Silviu Berejan şi acad. Grigore Vieru)
Ediția 3. 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4132-8-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inga Druţă, Neologismul în structura stilistică a limbii române actuale
Stanţieru Svetlana
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Philologia
Nr. 1-2(248) / 2010 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-573
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note despre procesul de reneologizare
Stanţieru Svetlana
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Buletin de Lingvistica
Nr. 11 / 2010 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Inovaţia şi norma lingvistică
Stanţieru Svetlana
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Tradiţie şi modernitate în abordarea limbajuluiMaterialele colocviului comemorativ international consacrat aniversării a 65-a de la naşterea profesorului Mircea Ioniţă
2006. Bălţi. ISBN 978-9975-50-014-2 .
Disponibil online 23 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19