IBN
Închide
Negru Elena
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 4. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Sistemul sanitar și bolile infecțioase în RSS Moldovenească (1945-1955)
Negru Elena
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1-2(125-126) / 2021 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 21 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Autorităţile sovietice în război cu presa şi literatura din Republica Socialistă România (mijlocul anilor 1960- anii 1970)
Negru Elena , Negru Gheorghe
Institutul de Istorie
Limba Română
Nr. 1(251) / 2019 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 18 April, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bătălia pentru limbă şi alfabet din RSSM in anul 1989
Negru Elena
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3-4(119-120) / 2019 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disputa sovieto-română privind Basarabia în anii 1960-1975
Negru Elena
Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 8 / 2019 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disputa sovieto-română privind Basarabia în anii 1960-1975
Negru Elena , Negru Gheorghe
Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie: Materialele sesiunii ştiinţifice anuale, 20 decembrie 2018
2019. Chişinău. ISSN 2345-1939.
Disponibil online 17 August, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limitarea contactelor umane și izolarea etnoculturală a românilor din RSSM și RSR (1970-1980)
Negru Gheorghe , Negru Elena
Institutul de Istorie
Limba Română
Nr. 4(254) / 2019 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 13 December, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Politica națională în URSS (1964-1985)
Negru Elena
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3(115) / 2018 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul terorii din RASSM în anii 1937-1938
Negru Elena , Negru Gheorghe
Institutul de Istorie
Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi : In honorem academician Valeriu Pasat
2018. CHIȘINĂU, 2018. ISBN 978-9975-3183-9-6.
Disponibil online 14 August, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Politica identitatră a URSS (1917-1964)
Negru Elena
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3(111) / 2017 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 9 March, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectul identitar „moldovenesc” din RASSM și deznodământul său tragic
Negru Elena
Institutul de Istorie al AŞM
Centenar Sfatul Ţării: 1917–2017Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale
2017. CHIȘINĂU, 2017. ISBN 978-9975-139-54-0.
Disponibil online 13 March, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Campania,,Frățească” a PCM împotriva audiovizualului din RSR (anii 70 - 80 ai sec. XX)
Negru Elena
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 2(98) / 2014 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 5 June, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contactele umane dintre RSSM şi RSR prin schimb de delegaţii (1965-1989)
Negru Elena
Institutul de Istorie al AŞM
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 3 / 2014 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 15 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Schimburile culturale între RSS Moldovenească şi România (anii 60 -70 ai sec. XX)
Negru Elena
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 2 / 2013 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 13 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schimburile de turiști dintre RSS Moldovenească și Republica Socialistă România (anii 60 -70 ai sec. XX)
Negru Elena
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 2(94) / 2013 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 19 June, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Conferința științifică ,,94 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania”
Negru Elena
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1(89) / 2012 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 25 June, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contracararea naţionalismului din RSS Moldovenească în primul deceniu postbelic
Negru Elena
Institutul de Istorie al AŞM
In honorem Alexandru Moşanu: Studii de istorie medievală, modernă şi contemporană a românilor
2012. Cluj -Napoca, România. ISBN 978-973-7784-78-0.
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura naţională din RSSM între ,,dezgheţul” şi ,,îngheţul” hruşciovist
Negru Elena
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 1 / 2012 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 13 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Cultivarea „patriotismului sovietic” şi contracararea „naţionalismului moldoroman” în primii ani postbelici din RSSM
Negru Elena , Negru Gheorghe
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3-4(88) / 2011 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 1 July, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Masa rotundă Românii din URSS sub imperiul foametei artificiale (anii 20-30 ai secolului XX)
Negru Elena
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3-4(88) / 2011 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 1 July, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Represiunile politice din RASSM în anii 1937-1938
Negru Elena1 , Negru Gheorghe21
1 Institutul de Istorie,
2 Academia de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii
In honorem Ion ŞişcanuStudii de istorie a românilor
2011. Cahul. ISBN 978-9975-914-53-6.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20