IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(205) pentru indicele czu "82.09"
Фантастическое начало как основа синтеза искусств (на примере творчества Э. Т. А. Гофмана, Н. В. Гоголя, М. А. Булгакова)
CZU : 82.09+008
Никулчя Екатерина
Intertext
Nr. 3-4(31) / 2014 / ISSN 1857-3711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Textul literar: comprehensiune și receptare
CZU : 81'42+82.09
Şchiopu Constantin
Limba Română
Nr. 3-4(232) / 2015 / ISSN 0235-9111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stadiul oglindă (mirror) şi geneza identităţii fiinţei umane
CZU : 82.09
Aniţoi (Ionesi) Galina
Metaliteratură
Nr. 3(41) / 2015 / ISSN 1857-1905
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personajul îndrăgostit în literatura post modernistă
CZU : 82.09
Corcinschi Nina
Metaliteratură
Nr. 3(41) / 2015 / ISSN 1857-1905
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mit şi ficţiune artistică in opera literară
CZU : 82.09-3
Prus Elena
Metaliteratură
Nr. 2(40) / 2015 / ISSN 1857-1905
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Harta unei naraţiuni
CZU : 37.016:82.09
Bolocan Viorica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(37) / 2006 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Теоретический пафос Р. Я. Клейман
CZU : 82.09
Кушнир Жозефина
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 9-10 / 2011 / ISSN 1857-2049
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Argumente pentru necesitatea abordării interdisciplinare în comparativistica modernă
CZU : 82.09
Felcher Anastasia
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 9-10 / 2011 / ISSN 1857-2049
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фольклорные переводы и лексико-стилевые интерференции (Взаимосвязи восточнороманской и восточнославянской народной поэзии)
CZU : 398+82.09
Друмя Луминица
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 4 / 2008 / ISSN 1857-2049
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Восхождение к высотам духа
CZU : 82.09(478)(092)
Шишкан Константин
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 3 / 2008 / ISSN 1857-2049
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hamletism şi Quijotism în contextul cultural european din secolele XIX–XX
CZU : [82.09(091)+008](4)"XVIII-XIX"
Oprea Elena
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 2 / 2007 / ISSN 1857-2049
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кодирующая функция образа книги в мировой культуре(Аспекты проблемы)
CZU : 008+82.09
Шихова Ирина
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 2 / 2007 / ISSN 1857-2049
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу о перспективе применения понятия «Этнолитература» в контексте современных междисциплинарных исследований
CZU : 398.5+82.09
Прокоп Светлана
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 2 / 2007 / ISSN 1857-2049
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dr. hab. Alexandru Burlacu la 60 de ani
CZU : 82.09(478)(092)
Grati Aliona
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(33) / 2014 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dr. hab. Anatol Gavrilov la 70 de ani
CZU : 82.09(478)(092)
Apetri Dumitru
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(28) / 2013 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acad. Haralambie Corbu la 80 de ani
CZU : 82.09(478)(092)
Botezatu Eliza
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(16) / 2010 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jubilee: Savant şi scriitor. Acad. Constantin Popovici la 85 ani
CZU : 82.09(478)(092)
Stepanov Veaceslav
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(13) / 2009 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie. Ion GUŢU. Symbologie. Chişinău: CEP USM, 2014. 212 p
CZU : 82.09
Moloşniuc Viorica
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(74) / 2014 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teorii ale perspectivei narative
CZU : 82.09
Ţau Elena
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(64) / 2013 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Апофатика в современном литературоведении: pro et contra
CZU : 82.09:801.73
Жаравина Лариса
Славянские чтения
Nr. 5(11) / 2015 / ISSN 1857-4580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 205