К вопросу о перспективе применения понятия «Этнолитература» в контексте современных междисциплинарных исследований
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
787 13
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-19 14:40
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
398.5+82.09 (1)
Folclor propriu-zis (314)
Critică literară. Studii literare (99)
SM ISO690:2012
ПРОКОП, Светлана. К вопросу о перспективе применения понятия «Этнолитература» в контексте современных междисциплинарных исследований . In: Revista de Etnologie şi Culturologie. 2007, nr. 2, pp. 11-22. ISSN 1857-2049.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Etnologie şi Culturologie
Numărul 2 / 2007 / ISSN 1857-2049

К вопросу о перспективе применения понятия «Этнолитература» в контексте современных междисциплинарных исследований

CZU: 398.5+82.09
Pag. 11-22

Прокоп Светлана
 
Институт культурного наследия АНМ
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

În articol se face o încercare, din perspectiva investigaţiilor interdisciplinare de peste hotare, realizate la joncţiunea etnologiei, antropologiei şi filologiei, de a demonstra importanţa şi perspectivele utilizării în contextul local literar a noţiunii de „etnoliteratură”. Din acest punct de vedere poate fi analizată, studiată şi literatura minorităţilor etnice din Moldova

В настоящей статье предпринимается попытка в свете современных зарубежных междисциплинарных исследований, проводимых на стыке этнологии, антропологии, филологии, раскрыть значение и перспективы применения в местном литературном контексте понятия «этнолитература», рассмотрев под этим углом зрения часть духовной культуры и литературы народов, исконно проживающих на территории Молдовы.

This article attempts to show the meaning and the possibility of application of the term ‘ethnoliterature’ basing on contemporaneous foreign interdisciplinary studies at the turn of ethnology, anthropology, philology. This article contains the analysis of the part of spiritual culture and literature of peoples who have lived here since ancient times.

Cuvinte-cheie
междисциплинарные исследования, проблема индехинизма, младописьменные этносы, антропология, литература и этнолитература, этнокультура., этнология