IBN
Închide
ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUVW
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2006
Fondatori
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Tirajul revistei   150
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2018-07-13 17:30
Topul autorilor >
Colegiul de redacţie >
Vizibilitate internațională >

Numere înregistrate

  2018  (1 din 2)
  2017  (2 din 2)
  2016  (2 din 2)
  2015  (2 din 2)
  2014  (2 din 2)
  2013  (1 din 2)
  2012  (1 din 2)
  2011  (1 din 2)
  2010  (2 din 2)
  2008  (2 din 2)
  2007  (1 din 2)
imagine

pISSN: 1857-2049
Revista de Etnologie şi Culturologie
Categoria:
  • B (2017.07.18-2019.12.31)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Patrimoniul etnografico-natural. Patrimoniul muzeal cultural-istoric. Arheologia, probleme de etnogeneză şi glotogeneză, relaţii interetnice şi internaţionale. Istoria Moldovei în contextul civilizaţiei europene


Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2018
ÎnregistrateAccesateDescărcate
Articole50885570742
Volume17509884
Total52590668826
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei

Vizualizări   412Descărcări   6Vizitatori unici   39

Conţinutul numărului de revistă

Памяти Степана Степановича Курогло 9-10
Никогло Диана
People of polish descent in the Republic of Moldova. Ethnographic remarks 11-12
Derliţchi Ja.
Roma Layesh-Cheache from Comrat Town. Ethnosocial Aspects 13-17
Duminica Ion
The Government of the Republic of Moldova DECREE № 825 of 21.06.2002 17-19
Duminica Ion
Domnica Negru – Promotoare a dansului şi culturii romilor din Republica Moldova 19-25
Duminica Ion
Culoarea structurală – Culoare fără coloranţi 26-28
Şofransky Zinovia
Тема «Гостя» В этническим анекдоте 28-33
Степанов Вячеслав
Влияние хозяйственной деятельности на формирование на ционального характера молдаван 33-36
Luchianeţ Olga
Мемуарная литература как источник этнографических сведений 36-43
Luchianeţ Olga
«Святые письма» В гагаузской религиозной рукописной традиции 43-48
Квилинкова Елизавета
Мотивы любви и смерти в гагаузских лирических песнях(К постановке проблемы) 48-51
Arnăut Tudor
Социальный и родственный статус у ромов: Этническая терминология 52-58
Zinevici N.
Simbolismul cromatic în cultura tradiţională 58-61
Macovei Tamara
Этническая группа цыган-кишиневцев 62-75
Бессонов Николай
Старообрядческие монастыри и скиты в Бессарабии 75-80
Zabunova Natalia
Обряды вызывания дождя у бессарабских болгар 81-84
Ковалов Александр
Фотография в культуре и культура в фотографиях: О своеобразии этнографического типа источников 84-92
Пригарин Александр
Viaţa spirituală a bulgarilor din Basarabia română în anii 1856–1878 92-101
Duminica Ivan
Privilegiile acordate bulgarilor din Basarabia şi principatele române în prima jumătate a secolului al XIX-lea 101-107
Duminica Ivan
Drumul către sine trece prin celălalt: Dimensiuni ale gândirii antropologice gender 108-112
Bejan-Volc Iulia
Conceptul de frumos şi bine în viziunea femeilor din mediul rural: Aspecte gender 112-116
Bejan-Volc Iulia
The influence of the foreign policy of Moldavian hospodars on migration and demographic processes on Moldavian–Ukrainian ethnic frontier (30s – 80s of the XVIth century) 116-120
Damian Victor
К вопросу о противоречиях в проведении политики украинизации в Молдавской АССР (20-e гг. XX в.) 121-125
Галущенко Олег
Этнополитические процессы к востоку от днестра в первой половине 20-х гг. XX в. 125-132
Галущенко Олег
К проблеме идентичности этнических групп Республики Молдова: Трансформации и развитие 132-137
Кауненко Ирина
Представления подростков-ромов о своей этнической группе(Этнопсихологический аспект) 138-141
Каунова Наталья
Drepturile minorităţilor naţionale 141-144
Borşevski Andrei
Права еврейского населения Республики Молдов а: историко -правовые основы (XIX – нач. XXI вв.) 144-150
Боршевский Андрей
Comunicarea interculturală: Repere teoretice 151-153
Cerlat Raisa
Linguistic and Culturological Aspects of the Studies of Intercultural Communication in the Republic of Moldova 154-157
Zaicovschi Tatiana
Этнокультурный компонент фразеологических единиц (На материале русского, румынского и болгарского языков) 158-161
Зайковская Татиана
Поэзия на страже природы: Гармонизация отношений человека с окружающей средой (На материале литературного творчества русских поэтов Республики Молдова) 161-166
Прокоп Светлана
Частушка как малая форма русского фольклора Республики Mолдова 166-175
Друмя Луминица
Устойчивые культурно -типологические параметры русского фольклора Республики Молдова 175-180
Друмя Луминица
Despre conştiinţa perioadei de restructurare („Perestroika”) în literatura rusă din Republica Moldova 180-183
Şişcan Constantin
Discurs cu viitorul. Prozatorii Republicii Moldova în lupta pentru armonizarea relaţiilor omului cu natura 183-186
Şişcan Constantin
Образ народного героя в нарративно-культурной традиции гагаузов Бессарабии 186-190
Сырф Виталий
Истоки формирования и основные этапы развития лингвисти ческой терминосистемы гагаузского языка 191-196
Сорочану Евдокия
Отношение к труду в гагаузском фольклоре и поэзии 196-199
Никогло Диана, Cimpoeş Liubovi
Об одной языковой общности болгар Молдовы 200-204
Кара Надежда
Образовательные проекты бессарабского дворянства середины XIX в. 205-210
Гарусова Ольга
Nicolae Luchian – dansator şi coregraf 211-214
Ţarălungă Antip
Цыганский фольклор 215-223
Прокоп Светлана
Болгарская специфика хоровых миниатюр добри христева 224-226
Nevzorova Valentina
Особенности рождаемости в «Задунайских колониях» Бессарабии в первой половине ХІХ в.: Этнодемографический аспект 227-232
Filipova M.
Русская эстрада в бытовой музыкальной культуре Кишинева в начале ХХ в. 232-235
Goreanscaia Olga
Кросс -культурный подход к организации проектных лингвистических исследований старшеклассников Республики Молдова 236-239
Dumitraş Oxana
Concordia şi conlucrarea interetnică – Condiţii indispensabile pentru integrarea europeană a bRepublicii Moldova 239-242
Balan Elena
Жилище старообрядцев и молдаван:общее и особенное 243-246
Душакова Наталия
Старообрядческое жилище в творчестве русских писателей 246-251
Душакова Наталия
Проблема развития этнокультурной компетентности и поликультурное воспитание 252-255
Иванова Нина
Argumente pentru necesitatea abordării interdisciplinare în comparativistica modernă 256-259
Felcher Anastasia
“Literary conquest” Of imperial frontiers: Bessarabia and the caucasus “Discovered” BY A. Pushkin 259-264
Felcher Anastasia
Pavel Andreicenco – Promotor al culturii şi tradiţiei romilor 264-271
Ştirbul Ana
Managementul de valori în sistemul familial migraţional 271-274
Cernei-Băcioiu Mihaela
Motive decorative în viziunea locuitorilor din centrul Republicii Moldova 274-277
Moisei Ludmila
Imaginea calului şi călăreţului în arta populară românească: Aspecte istorico-mitologice 277-282
Moisei Ludmila
Этноязыковая толерантность в Республике Молдова (По предварительным результатам этносоциологического опроса) 283-284
Orlova Tatiana
Рецензия на монографию В. П. Степанова «Грани идентичностей» (Тирасполь, 2010) 285-286
Guboglo Mihail
Ревнители «Древлего благочестия» Рецензия на монографию А. А. Пригарина «Русские старообрядцы на Дунае: формирование этноконфессиональной общности в конце XVIII – первой половине XIX вв.». Научн. ред. О. Б. Демин. Одесса – Измаил – Москва: СМИЛ – Археодо 287-288
Степанов Вячеслав, Душакова Наталия
Sub razele simbolurilor naţionale ale Republicii Moldova Recenzie la cartea „Simbolurile naţionale ale Republicii Moldova” 289-291
Şişcan Constantin
Шатры, костер и дорога длиною в жизнь Рецензия на монографию «Цыгане. Происхождение и культура (Социально-антропологическое исследование)». 292-292
Степанов Вячеслав
К юбилею Екатерины Сергеевны Кожухарь 293-294
Никогло Диана
Теоретический пафос Р. Я. Клейман 295-298
Кушнир Жозефина