IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2006
Fondatori
Institutul Patrimoniului Cultural
Tirajul revistei   150
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-20 17:30
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Vol. 34 / / 2023  (2 din 2)2    
 2023  (2 din 2)25    
Vol. 342
Nr. 3323CZU
 2022  (2 din 2)44    
Nr. 3221CZU
Nr. 3123CZU
 2021  (2 din 2)48    
Nr. 3023CZU
Nr. 2925CZU
 2020  (2 din 2)46    
Nr. 2824CZU
Nr. 2722CZU
 2019  (2 din 2)41    
Nr. 2622CZU
Nr. 2519CZU
 2018  (2 din 2)45    
Nr. 2423CZU
Nr. 2322CZU
 2017  (2 din 2)45    
Nr. 2221CZU
Nr. 2124CZU
 2016  (2 din 2)49    
Nr. 2022CZU
Nr. 1927CZU
 2015  (2 din 2)51    
Nr. 1834CZU
Nr. 1717CZU
 2014  (2 din 2)52    
Nr. 1625CZU
Nr. 1527CZU
 2013  (1 din 2)41    
Nr. 13-1441CZU
 2012  (1 din 2)41    
Nr. 11-1241CZU
 2011  (1 din 2)64    
Nr. 9-1064CZU
 2010  (2 din 2)27    
Nr. 827CZU
Nr. 60
 2008  (2 din 2)72    
Nr. 422CZU
Nr. 350CZU
 2007  (1 din 2)44    
Nr. 244CZU
 2006  (1 din 2)34    
Nr. 134
imagine

pISSN: 1857-2049
eISSN: 2537-6152
Revista de Etnologie şi Culturologie
Journal of Ethnology and Culturology
Журнал Этнологии и Культурологии
Categoria:
  • A (25.06.2021-25.06.2025)
  • B (18.07.2017-24.06.2021)
  • B (21.07.2014-21.06.2017)
  • B (27.06.2013-27.06.2014)
  • C (30.04.2009-26.06.2013)
Factor de impact CiteScore 2022 - 0.1
Factor de impact SJR 2022 - 0.1
Factor de impact SNIP 2022 - 0.292

Patrimoniul etnografico-natural. Patrimoniul muzeal cultural-istoric. Arheologia, probleme de etnogeneză şi glotogeneză, relaţii interetnice şi internaţionale. Istoria Moldovei în contextul civilizaţiei europene


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole76996829513055703133
Volume29444602335
Total798101275515390

Vizualizări   2589Descărcări   125

Conţinutul numărului de revistă

Памяти Степана Степановича Курогло 9-10

CZU: 94(478)(092)

Никогло Диана
People of polish descent in the Republic of Moldova. Ethnographic remarks 11-12

CZU: 39(=162.1)(478)

Derliţchi Ja.
Roma Layesh-Cheache from Comrat Town. Ethnosocial Aspects 13-17

CZU: 39(=214.58)(478)

Duminica Ion
The Government of the Republic of Moldova DECREE № 825 of 21.06.2002 17-19
Duminica Ion
Domnica Negru – Promotoare a dansului şi culturii romilor din Republica Moldova 19-25

CZU: 793(478(092)

Duminica Ion
Culoarea structurală – Culoare fără coloranţi 26-28

CZU: 547.97

Şofransky Zinovia
Тема «Гостя» В этническим анекдоте 28-33

CZU: 398.23

Степанов Вячеслав
Влияние хозяйственной деятельности на формирование на ционального характера молдаван 33-36

CZU: 398.34(478)

Лукьянец Ольга
Мемуарная литература как источник этнографических сведений 36-43

CZU: [39+82-94](478)

Лукьянец Ольга
«Святые письма» В гагаузской религиозной рукописной традиции 43-48

CZU: 398.1(=512.165)(478)

Квилинкова Елизавета
Мотивы любви и смерти в гагаузских лирических песнях(К постановке проблемы) 48-51

CZU: 398.8(=512.165)

Арнаут Тудор
Социальный и родственный статус у ромов: Этническая терминология 52-58

CZU: 39(=214.58)

Zinevici N.
Simbolismul cromatic în cultura tradiţională 58-61

CZU: 398(478)(091)

Macovei Tamara
Этническая группа цыган-кишиневцев 62-75

CZU: 39(=214.58)(478)

Бессонов Николай
Старообрядческие монастыри и скиты в Бессарабии 75-80

CZU: 271(478)(091)

Zabunova Natalia
Обряды вызывания дождя у бессарабских болгар 81-84

CZU: 398.3/.4(=163.2)(478)

Ковалов Александр
Фотография в культуре и культура в фотографиях: О своеобразии этнографического типа источников 84-92

CZU: 77.03+39

Пригарин Александр
Viaţa spirituală a bulgarilor din Basarabia română în anii 1856–1878 92-101

CZU: 94(=163.2)(478):2”1856-1878”

Duminica Ivan
Privilegiile acordate bulgarilor din Basarabia şi principatele române în prima jumătate a secolului al XIX-lea 101-107

CZU: 94(=163.2)(478)”XVIII”

Duminica Ivan
Drumul către sine trece prin celălalt: Dimensiuni ale gândirii antropologice gender 108-112

CZU: 316.356.2+305+39

Bejan-Volc Iulia
Conceptul de frumos şi bine în viziunea femeilor din mediul rural: Aspecte gender 112-116

CZU: 316.334.55-055(478-22)+396

Bejan-Volc Iulia
The influence of the foreign policy of Moldavian hospodars on migration and demographic processes on Moldavian–Ukrainian ethnic frontier (30s – 80s of the XVIth century) 116-120

CZU: 94(4)”XV”

Damian Victor
К вопросу о противоречиях в проведении политики украинизации в Молдавской АССР (20-e гг. XX в.) 121-125

CZU: 94(478)+39

Галущенко Олег
Этнополитические процессы к востоку от днестра в первой половине 20-х гг. XX в. 125-132

CZU: 94(478)”XX”+39

Галущенко Олег
К проблеме идентичности этнических групп Республики Молдова: Трансформации и развитие 132-137

CZU: 316.347:304.2(478)

Кауненко Ирина
Представления подростков-ромов о своей этнической группе(Этнопсихологический аспект) 138-141

CZU: 39(=214.58)-053.6(478)

Caunova Natalia
Drepturile minorităţilor naţionale 141-144

CZU: 341.234

Borşevski Andrei
Права еврейского населения Республики Молдов а: историко -правовые основы (XIX – нач. XXI вв.) 144-150

CZU: 341.234+34(=411.16)(478)(091)

Боршевский Андрей
Comunicarea interculturală: Repere teoretice 151-153

CZU: 316.77:008

Cerlat Raisa
Linguistic and Culturological Aspects of the Studies of Intercultural Communication in the Republic of Moldova 154-157

CZU: 316.77:008(478)

Zaikovskaya T.
Этнокультурный компонент фразеологических единиц (На материале русского, румынского и болгарского языков) 158-161

CZU: 39:81'373

Зайковская Татьяна
Поэзия на страже природы: Гармонизация отношений человека с окружающей средой (На материале литературного творчества русских поэтов Республики Молдова) 161-166

CZU: 504.75+821.161.1-1(478).09

Прокоп Светлана
Частушка как малая форма русского фольклора Республики Mолдова 166-175

CZU: 398.8(=161.1)(478)

Друмя Луминица
Устойчивые культурно -типологические параметры русского фольклора Республики Молдова 175-180

CZU: 398(=161.1)(478)

Друмя Луминица
Despre conştiinţa perioadei de restructurare („Perestroika”) în literatura rusă din Republica Moldova 180-183

CZU: 821.161.1(478).09

Şişcan Constantin
Discurs cu viitorul. Prozatorii Republicii Moldova în lupta pentru armonizarea relaţiilor omului cu natura 183-186

CZU: 821.135.1(478).09+504.75

Şişcan Constantin
Образ народного героя в нарративно-культурной традиции гагаузов Бессарабии 186-190

CZU: 398.2(=512.165)(478)

Сырф Виталий
Истоки формирования и основные этапы развития лингвисти ческой терминосистемы гагаузского языка 191-196

CZU: 811.512.165'373

Сорочяну Евдокия
Отношение к труду в гагаузском фольклоре и поэзии 196-199

CZU: 398(=512.165)+821.512.165(478).09

Никогло Диана , Чимпоеш Любовь
Об одной языковой общности болгар Молдовы 200-204

CZU: 811.163.2(478)

Кара Надежда
Образовательные проекты бессарабского дворянства середины XIX в. 205-210

CZU: 94(478):37"XVIII"

Гарусова Ольга
Nicolae Luchian – dansator şi coregraf 211-214

CZU: 793(478(092)

Ţarălungă Antip
Цыганский фольклор 215-223

CZU: 398(=214.58)

Прокоп Светлана
Болгарская специфика хоровых миниатюр добри христева 224-226

CZU: 78.087.68(=163.2)

Невзорова Валентина
Особенности рождаемости в «Задунайских колониях» Бессарабии в первой половине ХІХ в.: Этнодемографический аспект 227-232

CZU: 94(478):314:39”XVIII”

Filipova M.
Русская эстрада в бытовой музыкальной культуре Кишинева в начале ХХ в. 232-235

CZU: 78(=161.1)(478)(091)”XIX”

Горянская Ольга
Кросс -культурный подход к организации проектных лингвистических исследований старшеклассников Республики Молдова 236-239

CZU: 316.77:81'1-053.6(478)

Думитраш Оксана
Concordia şi conlucrarea interetnică – Condiţii indispensabile pentru integrarea europeană a bRepublicii Moldova 239-242

CZU: 316.77:39(478)

Balan Elena
Жилище старообрядцев и молдаван:общее и особенное 243-246

CZU: 398.341(=135.1)+(=161.1)(478)

Душакова Наталия
Старообрядческое жилище в творчестве русских писателей 246-251

CZU: 821.135.1+398.34

Душакова Наталия
Проблема развития этнокультурной компетентности и поликультурное воспитание 252-255

CZU: 008:37.013

Иванова Нина
Argumente pentru necesitatea abordării interdisciplinare în comparativistica modernă 256-259

CZU: 82.09

Felcher Anastasia
“Literary conquest” Of imperial frontiers: Bessarabia and the caucasus “Discovered” BY A. Pushkin 259-264

CZU: 821.161.1.09

Felcher Anastasia
Pavel Andreicenco – Promotor al culturii şi tradiţiei romilor 264-271

CZU: 793.071.2(=214.58)(478)(092)

Ştirbul Ana
Managementul de valori în sistemul familial migraţional 271-274

CZU: 316.356.2+314.7

Cernei-Băcioiu Mihaela
Motive decorative în viziunea locuitorilor din centrul Republicii Moldova 274-277

CZU: [398+745](478)

Moisei Ludmila
Imaginea calului şi călăreţului în arta populară românească: Aspecte istorico-mitologice 277-282

CZU: [398+745](498)

Moisei Ludmila
Этноязыковая толерантность в Республике Молдова (По предварительным результатам этносоциологического опроса) 283-284

CZU: 81'272:39(478)

Orlova Tatiana
Рецензия на монографию В. П. Степанова «Грани идентичностей» (Тирасполь, 2010) 285-286

CZU: 323.15(478)

Губогло Михаил
Ревнители «Древлего благочестия» Рецензия на монографию А. А. Пригарина «Русские старообрядцы на Дунае: формирование этноконфессиональной общности в конце XVIII – первой половине XIX вв.». Научн. ред. О. Б. Демин. Одесса – Измаил – Москва: СМИЛ – Археодо 287-288

CZU: 94(=161.1)(4)”XVII-XVIII”

Степанов Вячеслав , Душакова Наталия
Sub razele simbolurilor naţionale ale Republicii Moldova Recenzie la cartea „Simbolurile naţionale ale Republicii Moldova” 289-291

CZU: 929.6(478)

Şişcan Constantin
Шатры, костер и дорога длиною в жизнь Рецензия на монографию «Цыгане. Происхождение и культура (Социально-антропологическое исследование)». 292-292

CZU: 94(=214.58)(470)

Степанов Вячеслав
К юбилею Екатерины Сергеевны Кожухарь 293-294

CZU: 811.161.1(478)(092)

Никогло Диана
Теоретический пафос Р. Я. Клейман 295-298

CZU: 82.09

Кушнир Жозефина