IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2006
Fondatori
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Tirajul revistei   150
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-12-06 07:45
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 2)48
  2020  (2 din 2)46
  2019  (2 din 2)41
  2018  (2 din 2)45
  2017  (2 din 2)45
  2016  (2 din 2)49
  2015  (2 din 2)51
  2014  (2 din 2)52
  2013  (1 din 2)41
  2012  (1 din 2)41
  2011  (1 din 2)64
  2010  (2 din 2)27
  2008  (2 din 2)72
  2007  (1 din 2)44
imagine

pISSN: 1857-2049
Revista de Etnologie şi Culturologie
Journal of Ethnology and Culturology
Журнал Этнологии и Культурологии
Categoria:
  • A (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Patrimoniul etnografico-natural. Patrimoniul muzeal cultural-istoric. Arheologia, probleme de etnogeneză şi glotogeneză, relaţii interetnice şi internaţionale. Istoria Moldovei în contextul civilizaţiei europene


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole666457705569264885
Volume24261291819
Total6904838347511

Vizualizări   1135Descărcări   97

Conţinutul numărului de revistă

The emergence of vlach necropolises with petroglyphs in Western Balkans

5-10

CZU: 903.5/.6(498+497)

Ciobanu Octavian

Modele de convieţuire interetnică în satele Şaptebani şi Cinişeuţi din Republica Moldova

11-16

CZU: 39(=161.2)(478)

Grădinaru Natalia

Experienţe şi perspective în domeniul cartografierii patrimoniului cultural şi istoric din Republica Moldova

17-24

CZU: [008+912](478)

Dolghi Adrian

Reprezentări simbolice ale „omului bun” în folclorul românesc

25-34

CZU: 398(498)

Boangiu Gabriela

Un nou izvor privind istoria satului Cioc-Maidan, raionul Comrat

35-40

CZU: [39+908](478-22)

Duminica Ivan

Aspecte demografice privind natalitatea în satul Măgoaja (1814–1914)

41-47

CZU: 314.3(498-22)"1814-1914"

Costea Mihaela Diana

Tradiţia-valoare versus tradiţia-proces: acţiuni culturale de revitalizare a tradiţiei

48-53

CZU: [39+008](478)

Moisei Ludmila

Ends of Various Worlds

54-62

CZU: 008

Kamusella Tomasz

Reprezentarea viziunii colective a conceptelor oaspete şi vecin în cadrul opoziţiei al nostru – străin în parimiile româneşti, ruseşti şi bulgăreşti

63-69

CZU: 392.7

Zaicovschi Tatiana

Towards the Gypsies’ mentality: a lesson of the perception of gadjé (strangers)

70-78

CZU: 397.7:392(=214.58)

Procop Svetlana

Consideraţii cu privire la originea şi aria de răspândire a unor proprietăţi laice din ţinutul Iaşi (II)

79-87

CZU: 94(478)

Furtună Alexandru

Personaje demonice în basme magice găgăuze

88-91

CZU: 398(=512.165)(478)

Sîrf Vitalii

Problemele particularităţilor etno-regionale de dezvoltare a literaturii ruse a Basarabiei anilor 1880–1900. Tematica basarabeană în proza locală

92-97

CZU: [39+821.161.1](478)"1880-1900"

Ijboldina Irina

Unele aspecte privind dialogul cultural ruso-român din perioada interbelică

98-102

CZU: 008(498+470)(091)

Garusova Olga

Назар Александрович Каразин в свете новых документов

103-110

CZU: 929.52:81'373.232

Станчев Михаил , Вовк Ольга , Красько Наталья

Марта Манро-Мадан –  Уникальная актриса и танцовщица из цыганского рода

111-112

CZU: 792.071.2.028(478)(092)

Королёва Эльфрида

Subiectul unor destine dificile în operele lui Serghei Sivolobov

113-118

CZU: 821.161.1(478).09+316.48

Zaharova Larisa

Conferinţa ştiinţifică internaţională din Sofia,  dedicată împlinirii a 140 de ani de la eliberarea Bulgariei  de sub dominaţia otomană

119-120

CZU: 94(497.2)(063)

Duminica Ivan

In memoriam  Valentin Zelenciuc: 90 ani de la naştere (26.10.1928–30.03.2003)

121-123

CZU: 39(478)(092)

Osadci Raisa

Гаврил Гайдаржи (1937–1998)

124-124

CZU: 81(478)(092)

Сырф Виталий

Українсько-Молдовські етнокультурні зв’язки: мiжнароднi наукові читання пам’яті академіка Костянтина Поповича. Relaţiile etnoculturale moldo-ucrainene: simpozionul ştiinţific internaţional in memoriam academicianul Constantin Popovici”.

125-126

CZU: [008+39](478+477)(063)

Zaicovschi Tatiana

Николай Червенков. Историческа българистика в Република Молдова = bulgaristica istorică din Republica Moldova. Сборник. Cъставител Иван Думиника. Кишинев:Lexon-Prim, 2018. 688 с.

127-128

CZU: 94(=163.2)(478)

Никогло Диана

Духовное и историко-культурное наследие русских Молдовы = patrimoniul spiritual și istorico-cultural  al rușilor din Moldova. Научн. ред. Татьяна Зайковская. Кишинев: ИКН, 2017. 288 С.  

129-130

CZU: [008+39](=161.1)(478)

Думиника Иван