IBN
Închide
Ivanova Nina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii la conferinţe din RM - 33.
Publicații indexate în SCOPUS - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 2
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 5
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 5
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 8
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 25

2022 - 7

Practici de nutriție și sănătate publică: perspective pentru о cercetare interdisciplinară
Иванова Нина , Никогло Диана
Институт культурного наследия
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 32 / 2022 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 26 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of interior design in the ethnic themed restaurants of Chisinau
Ivanova Nina
Institute of Cultural Heritage
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 14, R. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-84-158-0.
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Визуальные методы в исследовании городской культуры
Иванова Нина
Институт культурного наследия
Metodologii și tehnici moderne de cercetare etnologică Documentarea vizuală ca sursă de cunoaștere etnografică
Ediția a III-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-170-2.
Disponibil online 14 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности формирования современной городской среды Кишинева: этнокультурный аспект
Иванова Нина
Институт культурного наследия
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-179-6.
Disponibil online 12 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Традиционная культура в городском пространстве: феномен аутентичности (на примере этнических ресторанов) *
Иванова Нина
Институт культурного наследия
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 2. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-84-162-7.
Disponibil online 9 December, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эволюция образа Кишинева: роль традиционной культуры
Иванова Нина
Институт культурного наследия
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 3, R. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-157-3..
Disponibil online 18 July, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эволюция образа Кишинева: роль традиционной культуры
Иванова Нина
Институт культурного наследия
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-173-3.
Disponibil online 20 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Image of Chisinau and its evolution in printed publications and representations of residents
Ivanova Nina
Institute of Cultural Heritage
Studii culturale
Ediția 3, R. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Image of Chisinau and its evolution in touristic albums and guides (1964–2008)
Ivanova Nina
Institute of Cultural Heritage
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 29 / 2021 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 13 August, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-1059
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Image of Chisinau in touristic albums and guides
Ivanova Nina
Institute of Cultural Heritage
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, R. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-84-140-5.
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Городская среда: к вопросу о понятии и методологии исследования
Иванова Нина
Институт культурного наследия
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-3-5; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 26 February, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пространство г. Кишинева как ресурс формирования городской идентичности
Иванова Нина
Институт культурного наследия
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3337-8-8.
Disponibil online 5 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 8

Imaginea Chișinăului în reprezentările locuitorilor săi: urban sau rural
Ivanova Nina
Institute of Cultural Heritage
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 28 / 2020 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Urban identity of Chisinau residents: ethno-cultural aspect
Ivanova Nina
Institute of Cultural Heritage
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, R. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-84-123-8.
Disponibil online 14 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Городская идентичность жителей Кишинева: этнокультурный аспект
Иванова Нина
Институт культурного наследия
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-52-215-1.
Disponibil online 4 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-1112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности городской идентичности жителей Комрата: антропологический аспект
Иванова Нина
Институт культурного наследия
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.4. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-094-2.
Disponibil online 2 September, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Понятие городской среды: этнологический аспект
Иванова Нина
Институт культурного наследия
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-52-221-2.
Disponibil online 13 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Представления жителей Кишинева о своем городе: этнокультурные особенности
Иванова Нина
Институт культурного наследия
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-222-9.
Disponibil online 26 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Феномен городской идентичности в Республике Молдова: подходы к исследованию
Иванова Нина
Институт культурного наследия
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 10. 2020. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3371-7-5.
Disponibil online 23 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Феномен локальной идентичности в Республике Молдова: этнокультурные особенности
Иванова Нина
Институт культурного наследия
Studii culturale
Editia 1, Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-52-213-7.
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-879
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 50