Жилище старообрядцев и молдаван:общее и особенное
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
215 6
Ultima descărcare din IBN:
2019-01-26 23:33
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Etnologie şi Culturologie
Numărul 9-10 / 2011 / ISSN 1857-2049

Жилище старообрядцев и молдаван:общее и особенное

Pag. 243-246

Душакова Наталия
 
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

În acest articol sub aspect comparativ sunt examinate particularităţile locuinţelor tradiţionale ale moldovenilor şi ale ruşilor lipoveni pe teritoriul Republicii Moldova. După cum arată acest studiu, trăsăturile comune se pot vedea în tehnica de construcţie a caselor. Diferenţele principale pot fi găsite în spaţiul interior al locuinţelor şi în deosebi sunt legate de reprezentările spirituale.

В данной статье в сравнительном аспекте рассматриваются основные особенности молдавского и русского старообрядческого жилища на территории Республики Молдова. Как показывает исследование, общие черты прослеживаются в технике строительства дома. Основные видимые различия можно найти во внутреннем пространстве жилища. Наиболее же значимые отличительные особенности лежат в сфере духовных представлений.

The article considers the main peculiarities of the Moldavian and Lipovanian dwellings on the territory of the Republic Moldova in a comparative aspect. The research shows that common traits can be found in building technology. The main visible differences can be traced in the inner space of the dwellings. As for the most important differences, they are connected with the perception of houses.

Cuvinte-cheie
жилище, хата, каса маре, печь, декор