IBN
Închide
Zaicovschi Tatiana
Cuvinte-cheie (72): Republica Moldova (3), Фольклорное сознание (2), культура (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 3

Reprezentarea viziunii colective a conceptelor oaspete şi vecin în cadrul opoziţiei al nostru – străin în parimiile româneşti, ruseşti şi bulgăreşti
Zaicovschi Tatiana
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 24 / 2018 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 5 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stereotipurile referitoare la reprezentanţii altor etnii, reflectate in paremiile ruse, romane şi bulgare
Zaicovschi Tatiana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția X-a . 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 12 June, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Українсько-Молдовські етнокультурні зв’язки: мiжнароднi наукові читання пам’яті академіка Костянтина Поповича. Relaţiile etnoculturale moldo-ucrainene: simpozionul ştiinţific internaţional in memoriam academicianul Constantin Popovici”.
Zaicovschi Tatiana
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 24 / 2018 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 6 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Organizațiile etno-culturale ruse ale Republicii Moldova: etapele devenirii și activitatea
Zaicovschi Tatiana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-028-6.
Disponibil online 3 March, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Originile formării primelor organizații etno-culturale ruse in Republica Moldova
Zaicovschi Tatiana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția IX. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 28 February, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relictele obiceiului „Săgeata” în satele rusești din Republica Moldova
Zaicovschi Tatiana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 21 / 2017 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 12 October, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Reflectarea fitosimbolisticii în conștiința folclorică a purtătorilor de folclor rus din Republica Moldova
Zaicovschi Tatiana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 19 / 2016 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 10 January, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Отражение архетипической бинарной оппозиции молодой – старый в фольклорном сознании русских Республики Молдова
Зайковская Татиана
Институт культурного наследия АНМ
Patrimoniul spiritual şi istorico-cultural al ruşilor din Moldova
2016. Chișinău. ISBN 978-9975-84-050-7 (Notograf Prim)..
Disponibil online 8 March, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сектор «Этнология русских»: 25 лет научного поиска
Зайковская Татиана
Институт культурного наследия АНМ
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 19 / 2016 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 10 January, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сектор ≪Этнология русских≫ Центра этнологии ИКН АНМ: 25 лет научного поиска
Зайковская Татиана
Институт культурного наследия АНМ
Patrimoniul spiritual şi istorico-cultural al ruşilor din Moldova
2016. Chișinău. ISBN 978-9975-84-050-7 (Notograf Prim)..
Disponibil online 6 March, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Imaginea lumii si lumea imaginilor:simbolica folclorului rus din Republica Moldova
Zaicovschi Tatiana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 18 / 2015 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 26 February, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анималистическая символика русского фольклора Республики Молдова
Друмя Луминица, Зайковская Татиана
Институт культурного наследия АНМ
Славянские чтения
Nr. 5(11) / 2015 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 3 March, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Свадебная обрядность в русских старообрядческих селах Республики Молдова
Зайковская Татиана, Друмя Луминица
Институт культурного наследия АНМ
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 16 / 2014 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 16 October, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Символика цвета в фольклорном сознании (На примере произведений русского фольклора Республики Молдова)
Друмя Луминица, Зайковская Татиана
Институт культурного наследия АНМ
Славянские чтения
Nr. 3(9) / 2014 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 27 October, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Componenta feminină a mentalităţii ruse şi reflectarea ei in folclorul rus din Republica Moldova
Drumea Luminiţa, Zaicovschi Tatiana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 13-14 / 2013 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 4 April, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Izvoare ale înţelepciunii populare
Procop Svetlana, Zaicovschi Tatiana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(25) / 2012 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Следуя заветам народной мудрости
Прокоп Светлана, Зайковская Татиана
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 11-12 / 2012 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 2 August, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Устнопоэтическое творчество как объект междисциплинарных исследований
Друмя Луминица, Зайковская Татиана
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 11-12 / 2012 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Linguistic and Culturological Aspects of the Studies of Intercultural Communication in the Republic of Moldova
Zaicovschi Tatiana
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 9-10 / 2011 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 1 August, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Понимание как феномен межкультурной коммуникации
Зайковская Татиана
Славянские чтения
Nr. 6 / 2011 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 7 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 22